A hidrogéngyártás szén-dioxid-kibocsátása

A hidrogén a világegyetem legkönnyebb és legnagyobb mennyiségben előforduló eleme. Felhasználható energiaforrásként, és számos petrolkémiai folyamat fontos alapanyaga.

A hidrogén elégetésekor víz keletkezik. Ezért a hidrogén alacsony szén-dioxid-kibocsátású üzemanyagforrásként használható. A hidrogén közvetlenül elégethető, vagy tüzelőanyag-cellában villamos energia előállítására is felhasználható.

A hidrogéngyártás szén-dioxid-kibocsátásaEgy nap talán érdemes lesz hidrogénnel megtölteni az autókat. DPA/PICTURE ALLIANCE VIA GETTY IMAGES

Mivel a hidrogén elégetésekor minimális szennyezőanyag keletkezik, sokan a tisztább energia jövőjének egyik központi elemeként képzelik el. George W. Bush elnök 2003-as, az Unió helyzetéről szóló beszédében a “hidrogéngazdaság” lehetőségét emlegette. Dollármilliárdokat fektettek be e vízió megvalósítására tett kísérletbe.

Hidrogéntermelés

A hidrogént azonban előbb elő kell állítani. A világ hidrogéntermelésének több mint 95%-át gőz-metán reformálással állítják elő. Ebben a reakcióban a földgázt magas hőmérsékleten gőzzel reagáltatják, hogy szén-monoxidot és hidrogént állítsanak elő. Egy ezt követő reakció – a vízgáz eltolódási reakció – további gőzt reagáltat a szén-monoxiddal, hogy további hidrogént és szén-dioxidot állítson elő.

A reformálási reakció metánnal, így néz ki:

CH4 + H2O ⇌ CO + 3 H2

A víz-gázeltolódási (WGS) reakció pedig a következő:

CO + H2O ⇌ CO2 + H2

A hidrogén “piszkos titka” az, hogy elsősorban fosszilis tüzelőanyagokból állítják elő. Így az, hogy a hidrogén valóban “tiszta”-e, az előállítás módjától függ.

A hidrogént víz elektrolízisével is elő lehet állítani, de ez általában költségesebb megközelítés, mint az SMR-útvonal. Ha villamos energiát használunk hidrogén előállítására, a termodinamika azt diktálja, hogy mindig kevesebb energiát fogunk termelni, mint amennyit elfogyasztunk.

Más szóval, a villamos energiával bevitt energia nagyobb lesz, mint a hidrogén energiatermelése. Mindazonáltal, ha olcsó áramforrás áll rendelkezésre – például a nap bizonyos időszakaiban a hálózati áramfelesleg -, gazdaságos lehet a hidrogén ilyen módon történő előállítása. Ez egy későbbi cikk témája lesz.

Mindenesetre, még ha a hidrogén elégetésekor alapvetően nem is szennyező (némi nitrogén-oxid, azaz NOx keletkezhet), a hidrogénnek mégis van szén-dioxid-kibocsátása. Vizsgáljuk meg tehát a hidrogén karbonlábnyomát, amikor azt a szokásos SMR-eljárással állítják elő.

A gőzzel történő metánreformálás (SMR) folyamata

Egy modern SMR-erőmű négy rendszerből áll: Kéntelenítés, reformálás, magas hőmérsékletű váltás (HTS) és a nyomásváltásos abszorpció (PSA). Ezek a rendszerek a kéneltávolítást, a reformálási reakciót, a WGS-reakciót és a hidrogéntisztítást tükrözik.

A kéntelenítési lépés során a földgázt katalizátoron vezetik át. Ezek a rendszerek általában passzívak, és bár kisebb szén-dioxid-kibocsátás kapcsolódik hozzájuk, ez a rendszer többi részéhez képest jelentéktelen.

Az SMR-be belépő földgázt a kéntelenítés előtt felosztják, és egy kis mennyiségű áramlást összekeverik a PSA hulladékgázzal, majd elégetik, hogy a reakcióhoz szükséges magas hőmérsékletet biztosítsák.

A földgáz nagy részét kéntelenítik, gőzzel keverik, majd a reformerben reagálnak vele. A reformálási reakció jellemzően nikkelalapú katalizátoron zajlik, magas nyomáson és hőmérsékleten.

Az SMR-ből kilépő forró gázt lehűtik, ami egyidejűleg gőzt termel a folyamat során. Ezután a gőz hozzáadódik a lehűtött gázhoz az eltolódási reaktorban, hogy a szén-monoxidot szén-dioxiddá és további hidrogénné alakítsa.

Végül a hidrogént a PSA-egységben tisztítják. Ez egy nyomás alá helyezési lépést foglal magában, amelynek hatására a szennyeződések egy adszorbenshez kötődnek, miközben a hidrogén áthalad rajta. Amikor az adszorbens telítődik, a nyomást csökkentik, hogy eltávolítsák a szennyeződéseket, amelyek aztán üzemanyaggázként újrahasznosíthatók.

A gőzzel történő metánreformálás karbonlábnyoma

Az SMR segítségével történő hidrogéntermelés karbonlábnyoma két részre bontható.

Először is, amint azt az SMR és WGS reakciók jelzik, a bejövő metánban lévő szén 100%-a végül CO2-vé alakul. Egy molekula CO2 előállítása során négy molekula hidrogén (H2) keletkezik, a gőz pedig további hidrogénnel járul hozzá.

Így a metánból előállított 1 millió standard köbláb (SCF) hidrogénből 250 000 SCF CO2 keletkezik. Egy metrikus tonna szén-dioxid 19 253 SCF szén-dioxidot tartalmaz, így 1 millió SCF hidrogénből 13 metrikus tonna szén-dioxid keletkezik. Ez lesz az SMR-folyamathoz kapcsolódó karbonlábnyom messze a legnagyobb része.

A második rész az egyes technológiai egységekhez kapcsolódó karbonlábnyom. Gőzt kell termelni, a reaktort fűteni kell stb. De gőz is keletkezik, amikor az SMR kilépő gázát hűtik, így ez segít ellensúlyozni a karbonterhelést.

A Praxair, a világ egyik legnagyobb hidrogéngyártója, lebontotta az egyes technológiai lépésekhez kapcsolódó karbonlábnyomot. Az adataikat átváltottam az e folyamategységek által kibocsátott szén-dioxid metrikus tonnájára az előállított hidrogén egymillió SCF-je után.

  • Tüzelés a reformálási energia előállításához – 3,7 metrikus tonna
  • Gőzzel történő égetés – 2,5 metrikus tonna
  • Energia szétválasztáshoz és sűrítéshez – 0,1 tonna

Ha ezt hozzáadjuk a földgázreakciók során keletkező szén-dioxidhoz, akkor a végeredmény 19,3 tonna szén-dioxid keletkezik egymillió SCF hidrogénre vetítve. A Praxair tanulmánya azonban megjegyezte, hogy ez az elméleti minimum. A hőveszteségek és a hatástalanságok miatt a tényleges szám a gyakorlatban egy nagy hidrogénüzemben 21,9 tonna.

Ez átváltva 9,3 kilogramm (kg) előállított CO2-t jelent a hidrogéntermelés egy kilogrammjára vetítve. Egy kilogramm hidrogén egy gallon benzin energiaegyenértéke, amely elégetésekor 9,1 kg CO2-t termel.

A karbonlábnyomot gyakran energiában kifejezve adják meg. Az erőművek például általában kilowattórában (kWh) kifejezve jelentik a szén-dioxid-kibocsátást. Egy millió SCF hidrogén 79 100 kilowattóra energiát tartalmaz.

Ez 0,28 kg szén-dioxid-kibocsátást jelent egy kilowattóra hidrogén előállításához kapcsolódóan.

Természetesen ez csak a hidrogéngyártás szén-dioxid-lábnyoma. Ahhoz, hogy a hidrogént energiaként használhassuk fel, még mindig sűríteni, szállítani kell, és vagy el kell égetni, vagy egy üzemanyagcellában elektromos árammá kell alakítani. Magukat az üzemanyagcellákat is meg kell építeni, és ezekhez az építési folyamatokhoz szén-dioxid-kibocsátás is kapcsolódik.

Az Energy Information Administration a szénből és földgázból történő villamosenergia-termelés szén-dioxid-kibocsátását 1,0 kg/kWh-ban, illetve 0,42 kg/kWh-ban adja meg. Ez azonban a tényleges energiaátalakításra vonatkozik, és nem csak a tüzelőanyag energiatartalmára.

Egymáshoz viszonyítva ez számos tényezőtől függ, de valószínű, hogy a hidrogén villamos energiává történő átalakítása nagyobb karbonlábnyomot eredményez, mint a földgáztüzelésű energia előállítása, de kisebbet, mint a széntüzelésű energia előállítása. Elméletileg azonban lehetséges az SMR-folyamat során keletkező szén-dioxid-kibocsátás elkülönítése.

Az is lehetséges, hogy a hidrogént alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású utakon állítsuk elő, amelyek történelmileg kevésbé gazdaságosak voltak. Ez egy későbbi cikk témája lesz.

Robert Rapier – vegyészmérnök

Forrás: Forbes


Ahogy az éghajlati válság fokozódik...
... a ClimeNews – Hírportál nem marad csendben, számára a környezettel kapcsolatos beszámolás prioritás. Az éghajlati veszélyről, a természetről, a légköri szennyezésekről, és a járványokról szóló jelentéstétel olyan nagy hangsúlyt kap, amelyet megérdemel. A ClimeNews tudja és elismeri, hogy korunk meghatározó kérdése az éghajlati veszély. Olyan – még tabunak számító – információkat és összefüggéseket, amelyeket más médiák gyakran nem jelentetnek meg, azt mi megírjuk. A fajunk és a bolygónk számára ebben a kulcsfontosságú időben szándékunkban áll az olvasókat tudományos tényekre alapozott veszélyekről, következményekről, és megoldásokról tájékoztatni, nem politikai előítéletekre vagy üzleti érdekekre befolyásolva. Ezekben a viharos és kihívásokkal teli időkben milliók támaszkodnak már a ClimeNewsra, amely független az igazságot és a feddhetetlenséget képviseli.

Hónapról hónapra a cikkek olvasói teszik lehetővé, hogy a ClimeNews újságírás mindenki számára nyitva maradjon. Úgy gondoljuk, hogy mindenki megérdemli a tényadatokhoz való hozzáférést, függetlenül attól, hol élnek, vagy mit engedhetnek meg maguknak. Függetlenségünk azt jelenti, hogy szabadon kivizsgálhatjuk és megtámadhatjuk a hatalomban lévő személyek mulasztásait. Az önök segítségével továbbra is olyan nagy hatású tudósításokat fogunk nyújtani, amelyek képesek ellensúlyozni a félretájékoztatást, és hiteles, megbízható hírforrást nyújtanak mindenki számára. Mivel nincsenek részvényeseink vagy milliárdos tulajdonosaink, mi magunk határozzuk meg a napirendünket, és kereskedelmi és politikai befolyástól mentes, igazságkereső újságírást nyújtunk. Amikor még soha nem volt ennyire fontos, félelem és szívesség nélkül tudunk nyomozni és megkérdőjelezni gyanús ügyeket. Tájékoztatjuk olvasóinkat a környezeti veszélyekről tudományos tények alapján, nem üzleti vagy politikai érdekek által vezérelt módon. Számos fontos változtatást végeztünk stíluskalauzunkban annak érdekében, hogy az általunk használt nyelv pontosan tükrözze a környezeti katasztrófát és az azzal kapcsolatos összefüggéseket.

A ClimeNews - Hírportál úgy véli, hogy az éghajlati válsággal szembeni problémák rendszerszintűek, és alapvető társadalmi változásokra van szükség. Jelentéseket készítünk az egész világon élő egyének és közösségek, vállalatok erőfeszítéseiről, akik félelem nélkül állást foglalnak a jövő generációi számára és az emberi élet megőrzéséért a Földön. Azt akarjuk, hogy történeteik inspirálják a reményt. Jelentést készítünk a szervezetünkben elért haladásunkról mi is, mivel fontos lépéseket teszünk a környezetre gyakorolt ​​hatásaink kezelésére.

Reméljük, hogy ma fontolóra veszi a ClimeNews - Hírportál nyitott, független újságírás, jelentések támogatását. A ClimeNews újságírói tevékenységét ön is működtetheti, és segíthet fenntartani a jövőnket. Az olvasók minden támogatása, akár nagy, akár kicsi, nagyon értékes. Támogasson minket szabadon megválasztott összeggel egy biztonságos rendszeren keresztül - és csak egy percig tart. Ha teheti, kérjük, fontolja meg, hogy havonta rendszeres összeggel támogasson minket. Köszönjük.

ClimeNews TÁMOGATÁS

Amennyiben szeretnél értesítéseket kapni az új cikkek megjelenéséről, add meg az emailcímedet.

Mit jelent ez? Kapni fogsz egy rövid értesítést az új cikk címéről és pár mondatos rövid tartalmáról. Amennyiben érdekel a cikk, az ott található linkre kattintva felkeresheted a Hírportálunkat.