100 közül a leghatékonyabb klímavédelem, amiről mégsem hallasz

A Közszolgálati Egyetem május 24-i CLIMATTERS – Tanulmányok a fenntarthatóságról konferenciájának közegészségügy szekciójába készített anyag.

A fogamzásgátlás ingyenessége és kompetenciájának elterjesztése a közegészségügy keretében a leghatékonyabb megoldás a klímamegbolondító kibocsátások csökkentésében: A Drawdown elemzés bemutatása

A Drawdown elemzés (Hawken, 2017) rengeteg üvegház-hatású gáz kibocsátást csökkentő ill. megelőző módszernél számítja ki az alkalmazásával 2050-ig megelőzhető ill. csökkenthető CO2e tonna mennyiséget és ez alapján hatékonysági sorrendbe állítja őket. A lista igencsak meglepő, mert az elején egyáltalán nem csak a klímaközbeszéd gyakori témái szerepelnek, hanem rögtön az első helyen a reproduktív egészség (a lányok oktatása és a fogamzásgátlás emberi joga, elérhetősége), amit a kiszolgált hűtőberendezések gondos cseréje, vagy éppen a tőzeglápok érintetlen megőrzése követ.

Még a klímatudatos emberek többsége sem tud róla, hogy a leghatékonyabb klímavédelmi stratégia a fogamzásgátlás emberi jogának következetes biztosítása minden ember számára, amihez már évtizedek óta adott a tudás és technológia. Egyre több kutatás mutat rá a párok által nem kívánt baleset-teherbeesések megelőzésének óriási klímavédelmi hatékonyságára (Wynes & Nicholas, 2017).

Sokak számára mégis tabu ez a téma, hiszen évezredek óta mindenféle hatalmak, kultúrák, vallások, ideológiák erőltetik legfőbb jóként a szaporodást és állítják be korunkban végzetesnek a népességfogyást (ami pedig éppen hogy ökológiai egyensúlyhoz, egy alacsonyabb, fenntartható népességszámon stabilizálódáshoz vezet).

A fogamzásgátlás kompetenciája a közoktatás, eszközeinek elérhetősége pedig a közegészségügy legfontosabb célkitűzései közé kell tartozzon. Nem csak azért, mert alapvető emberi jog, hanem mert bizonyítottan kulcsa a klímavédelemnek, illetve a környezet- és természetvédelem számos egyéb területének, a szegénységből való kiemelkedésnek, a közbiztonságnak, a békének, a nők egyenlőségének, a gyermekek és az egész társadalom életminőségének.

Az emberi létszám jelenleg évente nagyságrendileg 80 millióval nő, s ennek jelentős része olyan gyermek, akit a szülei nem akartak. A fogamzásgátlás emberi jogának jelenlegi semmibevétele okozta népességrobbanás közepette a klímavédelem lényegében kilátástalan.

A Drawdown elemzés klímavédelmi lehetőségek hatékonyságát és költséghatékonyságát számítja ki és hasonlítja össze. Az elemzés adataiból készített diagramunk mutatja, hogy a lányok oktatása és a fogamzásgátlás elérhetősége a közegészségügy prioritásaként együttesen a leghatékonyabb lehetőség az üvegházhatású gázok kibocsátásának megelőzésére.

A szemléletesség érdekében a külön-külön is alkalmazható módszereket csoportosítottuk egy-egy közös vonásuk alapján, és csoportonként egy-egy oszlopban ábrázoltuk őket. Így például a szárazföldi-, és a tengeri szélenergia, valamint a szél mikro kihasználása együtt alkotják a „Szélenergia” csoportot, a fás legelők telepítése és az irányított legeltetés pedig együtt alkotják a „Legelők” csoportot.

A Drawdown elemzés a lányok oktatásaként 13 évnyi iskolázást határoz meg, vagyis az általános-, és a középiskolát is beleérti. Ez egybevág az UNESCO adataival (Rose et al. 2014), ami alapján a Szub-szaharai Afrikában az általános iskola elvégzése átlagban eggyel, míg a középiskola elvégzése hárommal csökkenti a tervezett gyermekek számát. A Drawdown elemzés rámutat, hogy a magasabban képzett nők aktívabbak a reproduktív egészség terén.

Alapvetően azért vannak ekkora lehetőségek a fogamzásgátlásban, mert a becslések alapján 2017-ben a fejlődő országokban 214 millió termékeny korú nő nem jutott hozzá a fogamzásgátlási lehetőségekhez, emiatt a teherbeesések 43 százaléka, és a születések 25 százaléka a szülők által nem kívánt volt (Darroch et al. 2017). Ha pedig minden lánynak és nőnek volna lehetősége elvégezni a középiskolát, akkor még kevesebb gyereket terveznének, hiszen sokkal jobb munka- és továbbtanulási lehetőségek nyílnának meg előttük. A közoktatás mellett a közegészségügy szerepe még jelentősebb. Elengedhetetlen a fogamzásgátlókhoz való könnyű hozzáférés is, valamint a hozzájuk kapcsolódó speciális tudás, ami a közoktatásból általában kimarad.

Talán azt gondolnánk, hogy a fejlett országokban sokkal jobb a helyzet, ám egy friss kutatás (Jacques et al., 2018) rámutat, hogy 2016-ban Európában is épp 43 százalék volt a nem kívánt nemzések előfordulási aránya. Ilyen szempontból Európa sem fejlettebb a világ többi részénél, ráadásul a magas egy főre jutó ökolábnyom miatt itt sokkal súlyosabb ökológiai következményei vannak az egyébként nem kívánt gyermekek születésének.

Erre egy másik tanulmány [Wynes & Nicholas, 2017] külön rámutatott, amely az egyéni klímastratégiák hatékonyságát vizsgálta a fejlett országokban. A tanulmányban arra jutottak, hogy egy fejlett országban messze az a leghatékonyabb klímavédelmi stratégia, ha valaki eggyel kevesebb gyermeket tervez. Ezt az 1. ábrán szemléltettük. Egy gyermek ugyanis nem csak autózik, repül, eszik, mos, fűt, világít és hulladékot termel, hanem mindezt egyszerre csinálja egy életen át. A BOCS Civilizációtervezés Alapítvány nem csak a gyermeket tervezőkhöz, hanem mindenkihez szól: még nagyobb hatást lehet elérni, ha valaki folyamatosan támogatja egy nem kívánt nemzés megelőzését.

100 közül a leghatékonyabb klímavédelem, amiről mégsem hallasz | ClimeNews - HírportálA leghatékonyabb klímastratégiák
(Az adatok forrása: Wynes & Nicholas, 2017)

Ez a stratégia nem utolsósorban olcsó is. Ez persze nem meglepő, hiszen a problémák megoldásának leghatékonyabb módja jellemzően a megelőzés. A tonnánkénti CO2e kibocsátás megelőzés költségeit a második diagram mutatja. Sokan várják a klímaváltozás megfékezését az elektromos autók elterjedésétől, ugyanakkor a szárazföldi közlekedés csupán a teljes kibocsátás 14 százalékáért felelős (Pachauri et al., 2014). A Drawdown elemzésből kiderül, hogy a fogamzásgátlási lehetőségek teremtéséhez képest az elektromos autók elterjesztése kevesebb, mint tizedannyi kibocsátás-megelőzést volna képes elérni 2050-ig, ráadásul 770-szer nagyobb CO2e tonnánkénti fajlagos költség mellett.

100 közül a leghatékonyabb klímavédelem, amiről mégsem hallasz | ClimeNews - HírportálA leghatékonyabb klímastratégiák
(Az adatok forrása: Hawken, 2017)

100 közül a leghatékonyabb klímavédelem, amiről mégsem hallasz | ClimeNews - HírportálA klímastratégiák különböző kategóriáinak fajlagos költsége
(Az adatok forrása: Hawken, 2017)

Jelmagyarázat:

Hely Megoldás CO2e redukció (Gt) Nettó ktsg.
(milliárd USD)
0) Lányok okt.+Fogamzásgátlás tám.* 119,2 44,3
1) Hűtőközeg kezelés 89,74 N/A
2) Szárazföldi szélenergia 84,6 1 225,37
3) Élelmiszerhulladék 70,53 N/A
4) Növényalapú táplálkozás 66,11 N/A
5) Esőerdő-rehabilitáció 61,23 N/A
6) Lányok oktatása* 59,6 39
7) Fogamzásgátlás támogatása* 59,6 5,3
8) Napelemparkok építése 36,9 -80,6
9) Fás legelők telepítése 31,19 41,59
10) Tetőtéri napelemek telepítése 24,6 453,14
11) Regeneratív mezőgazdaság 23,15 57,22
12) Erdő-rehabilitáció 22,61 N/A
13) Tőzegláp-megőrzés 21,57 120,07
15) Erdősítés 18,06 29,44
16) Talajmegőrző mezőgazdálkodás 17,35 37,53
17) Agroerdészet 17,2 146,99
18) Geotermális energia 16,6 -155,48
19) Irányított legeltetés 16,34 50,48
20) Nukleáris energia 16,09 0,88
21) Tiszta konyhai tűzhelyek 15,81 72,16
22) Tengeri szélenergia 14,1 545,3
23) Szántóföld-rehabilitáció 14,08 72,24
24) Fejlett rizstermelési módok 11,34 N/A
25) Koncentrált napenergia 10,9 1 319,70
26) Elektromos autók 10,8 14 148,00

*Megjegyzés: a lányok oktatása és a fogamzásgátlás támogatása csak együtt alkalmas az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésére, együtt viszont az első helyre kerülnének.

Összegzés
A fentebb bemutatott ábrák alapján egyértelműen látszik, hogy a leghatékonyabb klímavédelmi lehetőség a közegészségügyben van: a reproduktív egészség legfontosabb eszközének, a fogamzásgátlóknak az elérhetővé tétele, valamint a hozzájuk kapcsolódó kompetencia nevelés beépítése a közoktatásba. A baleset-teherbeeséseket megelőzni képes lányoknak így van esélye, hogy magasabb végzettséghez, jobb munkához, és jobb egészséghez jussanak. A népességrobbanás leállítása és visszafordítása a fogamzásgátlás emberi jogának, kompetenciájának és eszközeinek biztosítása révén a leghatékonyabb klímavédelem. Nélküle pedig a többi klímaakció is esélytelen.

Irodalomjegyzék

Darroch, J. E. et al.: Adding It Up: The Costs and Benefits of Investing in Sexual and Reproductive Health 2017, Guttmacher Institute (December 2017)

Hawken, P.: Drawdown: The Most Comprehensive Plan Ever Proposed to Reverse Global Warming Penguin Books (April 2017)

Jacques D. H. et. al.: Contraception Atlas 2018, European Parliamentary Forum on Population & Development Report (March 2018)

Pachauri, R. K. et al.: Fifth Assessment Report, Intergovernmental Panel on Climate Change, (November 2014)

Rose, P. et. al.: Teaching and Learning: Achieving quality for all, UNESCO Publishing, Paris (2014)

Wynes, S., and Nicholas, K.: The climate mitigation gap: education and government recommendations miss the most effective individual actions, Environmental Research Letters, Vol. 12, Number 7 (July 2017)

Simonyi, Gyula I., elnök BOCS Civilizációtervezés Alapítvány,
Kántor Sztella Nóra, projekt manager BOCS Civilizációtervezés Alapítvány

 

Ahogy az éghajlati válság fokozódik...
... a ClimeNews – Hírportál nem marad csendben, számára a környezettel kapcsolatos beszámolás prioritás. Az éghajlati veszélyről, a természetről, a légköri szennyezésekről, és a járványokról szóló jelentéstétel olyan nagy hangsúlyt kap, amelyet megérdemel. A ClimeNews tudja és elismeri, hogy korunk meghatározó kérdése az éghajlati veszély. Olyan – még tabunak számító – információkat és összefüggéseket, amelyeket más médiák gyakran nem jelentetnek meg, azt mi megírjuk. A fajunk és a bolygónk számára ebben a kulcsfontosságú időben szándékunkban áll az olvasókat tudományos tényekre alapozott veszélyekről, következményekről, és megoldásokról tájékoztatni, nem politikai előítéletekre vagy üzleti érdekekre befolyásolva. Ezekben a viharos és kihívásokkal teli időkben milliók támaszkodnak már a ClimeNewsra, amely független az igazságot és a feddhetetlenséget képviseli.

Hónapról hónapra a cikkek olvasói teszik lehetővé, hogy a ClimeNews újságírás mindenki számára nyitva maradjon. Úgy gondoljuk, hogy mindenki megérdemli a tényadatokhoz való hozzáférést, függetlenül attól, hol élnek, vagy mit engedhetnek meg maguknak. Függetlenségünk azt jelenti, hogy szabadon kivizsgálhatjuk és megtámadhatjuk a hatalomban lévő személyek mulasztásait. Az önök segítségével továbbra is olyan nagy hatású tudósításokat fogunk nyújtani, amelyek képesek ellensúlyozni a félretájékoztatást, és hiteles, megbízható hírforrást nyújtanak mindenki számára. Mivel nincsenek részvényeseink vagy milliárdos tulajdonosaink, mi magunk határozzuk meg a napirendünket, és kereskedelmi és politikai befolyástól mentes, igazságkereső újságírást nyújtunk. Amikor még soha nem volt ennyire fontos, félelem és szívesség nélkül tudunk nyomozni és megkérdőjelezni gyanús ügyeket. Tájékoztatjuk olvasóinkat a környezeti veszélyekről tudományos tények alapján, nem üzleti vagy politikai érdekek által vezérelt módon. Számos fontos változtatást végeztünk stíluskalauzunkban annak érdekében, hogy az általunk használt nyelv pontosan tükrözze a környezeti katasztrófát és az azzal kapcsolatos összefüggéseket.

A ClimeNews - Hírportál úgy véli, hogy az éghajlati válsággal szembeni problémák rendszerszintűek, és alapvető társadalmi változásokra van szükség. Jelentéseket készítünk az egész világon élő egyének és közösségek, vállalatok erőfeszítéseiről, akik félelem nélkül állást foglalnak a jövő generációi számára és az emberi élet megőrzéséért a Földön. Azt akarjuk, hogy történeteik inspirálják a reményt. Jelentést készítünk a szervezetünkben elért haladásunkról mi is, mivel fontos lépéseket teszünk a környezetre gyakorolt ​​hatásaink kezelésére.

Reméljük, hogy ma fontolóra veszi a ClimeNews - Hírportál nyitott, független újságírás, jelentések támogatását. A ClimeNews újságírói tevékenységét ön is működtetheti, és segíthet fenntartani a jövőnket. Az olvasók minden támogatása, akár nagy, akár kicsi, nagyon értékes. Támogasson minket szabadon megválasztott összeggel egy biztonságos rendszeren keresztül - és csak egy percig tart. Ha teheti, kérjük, fontolja meg, hogy havonta rendszeres összeggel támogasson minket. Köszönjük.

ClimeNews TÁMOGATÁS

Amennyiben szeretnél értesítéseket kapni az új cikkek megjelenéséről, add meg az emailcímedet.

Mit jelent ez? Kapni fogsz egy rövid értesítést az új cikk címéről és pár mondatos rövid tartalmáról. Amennyiben érdekel a cikk, az ott található linkre kattintva felkeresheted a Hírportálunkat.