Hitelesített Kibocsátás Csökkentés

Hitelesített Kibocsátás Csökkentés | ClimeNews - HírportálMi a VER?
A VER egy rövidítés, mely az angol Voluntary Emissions Reductions vagy a Verified Emissions Reductions szavak kezdőbetűiből tevődik össze. Jelentése: Önkéntes Kibocsátás Csökkentés vagy Hitelesített Kibocsátás Csökkentés. Mindkettő a feltörekvő karbonkredit piacra vonatkozik, s a Kiótói Jegyzőkönyv megfelelési rendszerén kívül áll. Az önkéntes piac meglehet kisebb és kevésbé likvid, mint a megfelelési piac, de az általános piaci vélemény az, hogy az önkéntes piac növekedésével, szélesebb körben való elterjedésével a magánszektor vezetése mellett (nem pedig közpolitikai vezetéssel), komoly potenciálja lehet, hogy megelőzze és lehagyja a már kiforrt megfelelési rendszer piacméretét.

A VER kreditek nem likvid kreditek. Nincs átlátható és egyértelmű piaca a cserékhez így nem lehet alkalmas rövid távú és spekulatív tevékenységekre.

Tehát nem függ a most meghosszabbított Kiotoi II. rendelkezéseitől, az EU és különböző nemzetek kibocsájtás csökkentő, környezetvédelmi vagy az ott használatos ÜHG egységek felhasználására vonatkozó intézkedéseitől! Az önkéntes piacról a cégek vagy magánemberek függetlenül a kötelező előírásoktól függetlenül beszerezhetik a VER típusú karbonkrediteket, hiszen azok a nyilvántartott időszakban nem járhatnak le!

Mi hozza meg az keresletet a VER-ekre?

A VER-ek iránti kereslet lépcsőzetesen és időszakosan alakul, de 2007. év-től úgy tűnik, hogy egyfajta elmozdulás tapasztalható a VER piacon, mely strukturált növekedéshez vezetett. Ez olyan hiteles közvetítőknek köszönhető, mint a Bank of New York, amely még 2006. júniusában bejegyezte a VER-t, továbbá széleskörű támogatottsággal elfogadták a minimális minőségi szabványt, melyet a Voluntary Carbon Standard (VCS) testesít meg. Utóbbinak megtervezése a Nemzetközi Kibocsátás- Kereskedelmi Szövetség (IETA), továbbá a Climate Group és a WWF non-profit szervezetek nevéhez köthető. Ezeken túlmenően a karbonsemlegesség igazolásához megalkotta a BSI (British Standards Insititution) az erre vonatkozó szabványokat (PAS2060). 2012-től ezen szabványok alapján már dolgoznak a piacon a karbonsemlegesítéssel (kibocsátáskegyenlítéssel) foglalkozó cégek.

Az önkéntes piacon a keresletnek két fő hajtóereje van. Egyik kulcsfontosságú elem a vállalat marketingstratégiája, összekapcsolva a vállalati szociális felelősséggel. Ezek a felelős vállalatok már a korai időszakban karbonsemlegessé tették a tevékenységüket vagy a terméküket és ezt megfelelő módon kommunikálva versenyelőnyhöz jutnak. Másrészről pedig az értékes tanulási gyakorlat az előretekintő vállalatok számára az üzleti szektorban, mely beépül egy jövőbeni megfelelési rendszerbe, és amely versenyelőny kidolgozását, illetve a karbonkredit piaci mechanizmusainak megismerését célozza.

Mik a VER forrásai?

A VER-ek projekt alapú kibocsátás csökkentésekből származtathatóak, melyek számos technológia- és projekt típus forrásai. A VER-eknek jelenleg három forrását különböztetjük meg: előzetes CDM regisztráció, „különleges helyzetek”, valamint kis volumenű projektek.

Az első forrás azon CDM projektekre utal, melyek már működtek egy ideig, azonban olyan tényezők miatt, mint például a politikai bizonytalanság, a CDM- szintű vagy befogadó országok rendeleteiben eszközölt változásokat a CDM Igazgatóság még nem regisztrálta. Mivel a CER-ek jóváírási időszaka csak a sikeres regisztrációt követően kezdődhet el, azon projekteknek, melyek már ezt megelőzően is működőképesek voltak, nincs lehetőségük kereskedelmi forgalomba hozni a kibocsátás-csökkentést, a valós és igazolható csökkentések ellenére. Ezeket azonban értékesíteni lehetne az önkéntes piacon.

A második típus, a „különleges helyzetek”, a kibocsátás csökkentésre használt technológiákra és módszerekre utal, amelyeket még nem hagytak jóvá a megfelelési rendszerben. Jellemzően azon ágazatok tartoznak ide, melyek a földhasználat változással, erdőgazdálkodással, szén-dioxid tárolással és szállítással foglalkoznak, ideértve a bioüzemanyagokat is.

Az utolsó típusba számos kisméretű, közösségi alapú projektek tartoznak, amelyek egyszerűen nem rendelkeznek elegendő forrással és speciális tanácsadási szolgáltatással, hogy megfeleljenek a szigorú követelményeknek, melyek szükségesek a CDM projekt ciklushoz. Ezen projektek így választhatnak az alacsonyabb költséggel járó VER-ekből.

Melyek a VER legfontosabb elvei?

Az önkéntes piac átalakult CDM projekt cikluson alapuló egyszerűsített folyamattá. Az alacsonyabb költségek és a kevésbé szigorú szabványok miatt projektek széles skáláját alkalmazták. A formálódó vevői igények teljes figyelembevételével került sor számos alapelv megfogalmazására, hogy biztosítani lehessen a VER eszközök értéktartását:

Alapelv Leírás
Addicionalitás A VER-nek valós kibocsátás csökkentést kell képviselnie a business-as-usual forgatókönyvnek megfelelően. Habár a vizsgálatok nem olyan szigorúak, mint a CER esetében, az alapelv ugyanaz marad.
Fenntarthatóság A megfelelési rendszer projekteknek kettős megbízást kell teljesíteniük: kibocsátások csökkentése és a helyi fenntarthatósághoz való hozzájárulás. Mindemellett a szigorú CDM projektciklus szabályok olyan hatást értek el a projektekben, hogy azok jobban koncentrálnak a kibocsátás csökkentésre, mint a fenntarthatóságra, úgy mint a nagyméretű ipari technológiák, amelyek jelentős profitot hoznak tulajdonosaiknak, azonban nem javítják a helyi feltételeket. Az önkéntes piac, melyet a vevői igények alakítanak, az ár és a relatív érték hatásának köszönhetően sokkal érzékenyebb a fenntarthatósággal kapcsolatos bizonytalanságokra. Valójában jelenleg két fő típusa van a VER-nek. A magas szintű környezeti fenntarthatóság, úgy mint a megújuló energia, illetve a nagy méretű, ipari, tipikusan elő-CDM regisztrációs projektek.
Ellenőrizhetőség Egy független harmadik fél szükséges a kibocsátás csökkentések igazolására, mely szerepet betölthetik az UNFCCC által akkreditált szervezetek, vezényelve a CER projektekhez végrehajtandó feladatok lebonyolítását, vagy ugyancsak betölthetik ezt a szerepet szakmai környezetvédelmi tanácsadók is.
Megbízhatóság A hitelesítés ügyéhez kapcsolóadóan a vásárlók óvatosak a VER-ek beszerzésével, mivel meglehet, hogy azokat már eladták egy másik félnek. Központi regisztráció nélkül mindig fenn áll a veszélye a duplán eladásnak. Ezért van szükség a UNFCCC-re, hogy kezelje a központi regisztrációt egyetértésben a CER-el. Ennek ellensúlyozására 2006 júniusában a Bank of New York megnyitotta a VER regisztrációt, ahol a vásárlók létrehozhattak számlákat, hogy nyomon tudják követni a VER vásárlásokat. A TUV SUD , UNFCCC által akkreditáltak annak érdekében, hogy megfeleljenek az értékelési projekteknek, továbbá felállították a Blue Registryt, amely 2007 júliusában indult el.


Milyen projekt technológiát használnak a VER projektek?

A különböző technológiák, melyeket a megfelelési rendszerben használnak, hitelképesek és válaszhatók az önkéntes piacon. Ilyen például az erdőgazdálkodás, a földhasználat, népességrobbanás megállítása, megújuló energiatermelés, vagy a közlekedési módszerek. A VER projekteknek nincsen földrajzi korlátozása, más projektektől kitűnően elkülöníthető és igazodik a vásárlók igényeihez, legyen szó helyi (például a kanadai vagy az amerikai vásárlók inkább helyi projekteket részesítik előnyben) vagy nemzetközi (a fejlődő országokra koncentrálva) kibocsátás csökkentésről. 2013-tól  a más területről származó VER felhasználásokat az ausztrál kormány is korlátozta.

Milyen típusai vannak a VER ügyleteknek?

A VER ügyletek két fő típusa különíthető el, a „spot” és a „forward”. Az úgynevezett „spot” ügyletek amelyeket már végrehajtották, tehát befejezettnek tekinthetők, vagy egy független, harmadik fél ellenőrzése alatt állnak. A „spot”, vagyis azonnali ügylet az aktuális áron folyik, mivel a VER szállítás három hónapon belüli teljesítése elvárt. A „forward” ügyletek megvalósítása egy ütemterv alapján történik több éven át, különböző ciklusokban.

Milyen minőséget igazolások érhetőek el a VER-el kapcsolatban?

Minden VER-t legalább egy független harmadik félnek ellenőriznie kell.

Az általános piaci követelmény, mint elvárt minimális sztenderd, az Önkéntes Karbon Standard (VCS), mely biztosítja az addicionalitást, és számos, a megfelelési rendszer által előírt addicionalitási tesztet alkalmaz. Ez kiegészül a vevők által megfogalmazott belső kritériumokkal, mely egyéni nézőpontokon alapul, közösségi részvételre, technológiatranszferre, a fogadó országbeli hatásokra stb. összpontosít.

Az Önkéntes Arany Sztenderd (Voluntary Gold Standard) egy prémium minőségi címke, amely biztosítja az érdekeltek visszajelzéseinek sikeres összegzését, és a környezeti hatásvizsgálatok beintegrálását. Az Arany Sztenderd képviseli a legmagasabb fokú fenntarthatósági tulajdonságokat, amelyeket a projektek megpályázhatnak.

Ez azonban nem foglalja magában az erdészetet, ami gyakran előtérbe kerülő téma az éghajlatváltozással és a biodiverzitási sztenderdekkel (CCBS) kapcsolatban, melyeket non-profit szervezetek fejlesztettek ki. A CCBS egy szigorú szabvány erdészeti projektekhez, és hozzájárul a helyi gazdaság és a helyi közösség integrációjának elősegítéséhez.

Az igazoltan leghatékonyabb környezeti előnyt biztosító új standard a QFPS™. A „Quality Family Planning Credit™” rövidítve “QFPC™”, vagyis Minőségi Családtervezési Karbonkredit egy új “Önkéntes Karbon Egység (VCU)”. Azt mutatja meg, mennyi CO2e kibocsátásának megelőzését segítette elő egy baleset-teherbeesések megelőzéséért dolgozó szervezet (pl. a BOCS Alapítvány) munkája, ami alapvetően a családtervezési (értsd: fogamzásgátlási) lehetőségek és tudás megteremtésére irányul. Ez a legköltséghatékonyabb klímavédelmi stratégia,[1] és igazi hiánypótló, mivel a népességnövekedés leállítása elengedhetetlen a klímaváltozás megállításához.

Egy új minőséget igazoló címke, a VER+, mostanában lett elindítva a TUV SUD által, az UNFCCC akkreditálásában, hogy értékelje a projektek megfelelését.
Az Egyesült Államokon belül az ISO 14045 előnyösnek tűnik, habár globálisan, széles körben még nem ismert.

Folytatás következik…

[1]Hawken, P. (2017). “Drawdown: The most comprehensive plan ever proposed to reverse global warming.” New York, New York: Penguin Books.

Ide tartozik:

A NAV állásfoglalása a VER piaci karbonkreditekről

 


Ahogy az éghajlati válság fokozódik...

...a ClimeNews – Hírportál nem marad csendben, számára a környezettel kapcsolatos beszámolás prioritás. Az éghajlati veszélyről, a természetről és a légköri szennyezésekről szóló jelentéstétel olyan nagy hangsúlyt kap, amelyet megérdemel. A ClimeNews tudja és elismeri, hogy korunk meghatározó kérdése az éghajlati veszély. Olyan – még tabunak számító – információkat és összefüggéseket, amelyeket más médiák gyakran nem jelentetnek meg, azt mi megírjuk. A fajunk és a bolygónk számára ebben a kulcsfontosságú időben szándékunkban áll az olvasókat tudományos tényekre alapozott veszélyekről, következményekről, és megoldásokról tájékoztatni, nem politikai előítéletekre vagy üzleti érdekekre befolyásolva.

Hónapról hónapra a cikkek olvasói teszik lehetővé, hogy a ClimeNews újságírás mindenki számára nyitva maradjon. Úgy gondoljuk, hogy mindenki megérdemli a tényadatokhoz való hozzáférést, függetlenül attól, hol élnek, vagy mit engedhetnek meg maguknak. Függetlenségünk azt jelenti, hogy szabadon kivizsgálhatjuk és megtámadhatjuk a hatalomban lévő személyek mulasztásait. Tájékoztatjuk olvasóinkat a környezeti veszélyekről tudományos tények alapján, nem üzleti vagy politikai érdekek által vezérelt módon. Számos fontos változtatást végeztünk stíluskalauzunkban annak érdekében, hogy az általunk használt nyelv pontosan tükrözze a környezeti katasztrófát.

A ClimeNews - Hírportál úgy véli, hogy az éghajlati válsággal szembeni problémák rendszerszintűek, és alapvető társadalmi változásokra van szükség. Jelentéseket készítünk az egész világon élő egyének és közösségek, vállalatok erőfeszítéseiről, akik félelem nélkül állást foglalnak a jövő generációi számára és az emberi élet megőrzéséért a Földön. Azt akarjuk, hogy történeteik inspirálják a reményt. Jelentést készítünk a szervezetünkben elért haladásunkról mi is, mivel fontos lépéseket teszünk a környezetre gyakorolt ​​hatásaink kezelésére.

Reméljük, hogy ma fontolóra veszi a ClimeNews - Hírportál nyitott, független újságírás, jelentések támogatását. Az olvasók minden támogatása, akár nagy, akár kicsi, nagyon értékes. Támogasson minket szabadon megválasztott összeggel egy biztonságos rendszeren keresztül - és csak egy percig tart. Köszönjük.

ClimeNews TÁMOGATÁS

Amennyiben szeretnél értesítéseket kapni az új cikkek megjelenéséről, add meg az emailcímedet.

Mit jelent ez? Kapni fogsz egy rövid értesítést az új cikk címéről és pár mondatos rövid tartalmáról. Amennyiben érdekel a cikk, az ott található linkre kattintva felkeresheted a Hírportálunkat.