Holokauszttúlélők az Európai Gyógyszerügynökségnek

A COVID vakcina várható európai engedélyezése előtt holokauszttúlélők és leszármazottaik levelet juttattak el az Európai Gyógyszerügynökséghez (EMA), amelyben a COVID-19 oltási program leállítását követelik. A túlélők azzal vádolják az egészségügyi szabályozó hatóságokat, hogy a Nürnbergi Kódexet megsértve nem tájékoztatták megfelelően a lakosságot a vakcina veszélyeiről, és az oltási programot “második holokausztnak” nevezik.

Holokauszttúlélők az Európai Gyógyszerügynökségnek | ClimeNews

Azt írják: “Ha 80 évvel ezelőtt a zsidókat démonizálták, mint a fertőző betegségek terjesztőit, ma az oltatlanokat démonizálják”.

Link a teljes dokumentumhoz

We For Humanity

Jogászok, orvosok, tudósok, újságírók nemzetközi szövetsége, valamint egyéb szakmák képviselői vagyunk.
A világ minden olyan emberének érdekeit képviseljük, aki arra törekszik, hogy szabadságban, önrendelkezési joggal, méltósággal és igazságban éljen.

Mi, a II. világháború alatt az emberiség ellen elkövetett atrocitások túlélői, háborúban elszenvedett embertelenségek áldozatai kötelességünknek érezzük, hogy lelkiismeretünkre hallgatva megírjuk ezt a levelet.

Mostanra nyilvánvalóvá vált a számunkra, hogy a szemünk láttára egy újabb, a korábbinál még nagyobb méretű holokauszt zajlik. A világ lakosságának többsége még nem fogja fel, hogy mi történik, mert egy ilyen szervezett bűntény nagyságrendje meghaladja a tapasztalati ismereteiket. Mi azonban pontosan tudjuk, miről van szó. Jól az emlékezetünkbe van vésve Josef Mengele neve. Néhányunk még személyes emlékeket is őriz róla. Egy olyan iszonyatos déjà vu-t élünk most át, melynek hatására nem tehetünk mást, minthogy határozottan kiállunk embertársaink védelmében. A fenyegetett ártatlanok között immár gyermekek, sőt csecsemők is vannak.

A COVID-19 vakcinák mindössze négy hónap alatt több embert öltek meg, mint 1997 közepétől 2013 végéig, azaz 15 és fél év leforgása alatt az összes rendelkezésre álló vakcina együttvéve. És a legsúlyosabban érintett korosztályok a 18 és 64 év közöttiek – éppen azon csoportok, amelyek nem jellemzően szerepelnek a Covid-statisztikákban.

Felszólítjuk tehát Önöket, hogy azonnal állítsák le ezt az emberiségen végzett istentelen orvosi kísérletet. Amit önök a SARS-Cov-2 elleni “vakcinázásnak” neveznek, az valójában a természet rendjébe történő Isten- és emberellenes beavatkozás. Még sohasem sikerült az egész bolygó lakosságát oly módon immunizálni, hogy szintetikus mRNS-t juttattak volna az emberi szervezetbe. Egy olyan orvosi kísérletről van tehát szó, amely a Nürnbergi Kódexért kiált. E dokumentum 10 pontja az orvosi etika megkérdőjelezhetetlen alapja, amelyeket a nürnbergi orvosper során azért fogalmaztak meg, hogy soha többé ne lehessen embereket az önkéntes és tájékozott beleegyezésük nélkül orvosi kísérleteknek és eljárásoknak alávetni.

A Nürnbergi Kódex 1. elve:

(a) “Az emberi kísérleti alanyok önkéntes beleegyezése elengedhetetlenül fontos. Ez azt jelenti, hogy az érintett személynek rendelkeznie kell a beleegyezés megadásához szükséges cselekvőképességgel; olyan helyzetben kell lennie, hogy képes legyen szabad döntési jogkörének gyakorlására, az erőszak, csalás, megtévesztés, kényszer, kényszerítés, túlkapás vagy a kényszerítés más, hátsó szándékú formájának bárminemű közbeiktatása nélkül; emellett elegendő ismerettel és értő tudással is kell rendelkeznie az érintett tárgykörről ahhoz, hogy képes legyen kellően tájékozott döntést hozni.

(b) Ez utóbbi elem megköveteli, hogy mielőtt a kísérleti alany a kísérletet illetően pozitívan döntene, a tudomására hozzák a kísérlet jellegét, időtartamát és célját; a kísérlet végrehajtásának módszerét és eszközeit; minden észszerűen várható kellemetlenséget és veszélyt; valamint a kísérletben való részvételéből az egészségére vagy személyére esetlegesen eredő hatásokat.

(c) A beleegyezés minőségének megállapítása minden olyan személyt terhel, aki a kísérletet kezdeményezi, irányítja vagy abban részt vesz. Ez személyes kötelesség és felelősség, amelyet nem lehet büntetlenül másra átruházni.”

Megjegyzések:

(a): Jelen összefüggésben szó sincs szabad döntésről. A tömegmédia félelmet, pánikot gerjeszt és terjeszt, és mintegy göbbelsi propagandát alkalmazva addig ismételgeti a valótlanságokat, amíg a tömegek el nem hiszik azokat. Hetek óta például a be nem oltottak kiközösítésére szólítanak fel. 80 évvel ezelőtt a zsidókat démonizálták mint fertőző betegségek terjesztőit, ma pedig a be nem oltottakat vádolják a vírus terjesztésével. A testi integritást, az utazás szabadságát, a munka szabadságát, az együttélés szabadságát vették el az emberektől, hogy ezzel rájuk kényszeríthessék a vakcinát. A gyerekeket a szüleik döntése ellenére csábítják az oltásra.

(b): Az FDA sürgősségi engedélyében már eleve felsorolt 22 szörnyű mellékhatásról egyáltalán nem tájékoztatják a kísérleti alanyokat. Az alábbiakban felsorolva közzétesszük ezeket, hogy mindenki számára elérhetővé váljon ez a létfontosságú információ. A COVID-19 vakcinákkal kapcsolatban a szó szoros értelmében soha sehol nem történt tájékozott beleegyezés. Eközben számos adatbázisban mellékhatások ezrei vannak már nyilvántartva. Miközben az úgynevezett covidos esetszámokat a fősodrú média minden csatornája 30 perces időközönként sulykolja az emberekbe, nem esik egyetlen szó sem a súlyos mellékhatásokról, valamint arról, hogy a mellékhatásokat hogyan és hol lehet lejelenteni. Tudomásunk szerint az adatbázisokba lejelentett mellékhatásokat még rendszeresen törlik is.

A Nürnbergi Kódex 6. alapelve előírja: “A vállalandó kockázat nagysága soha nem haladhatja meg a kísérlet által megoldandó probléma humanitárius jelentőségének mértékét”.

A Covid elleni “védőoltás” veszélyesebbnek bizonyult, mint a Covid maga nagyjából az emberek 99%-a számára. Amint azt a Johns Hopkins Intézet egy 48.000 gyermeket vizsgáló tanulmányban dokumentálta, a gyermekekre nulla kockázatot jelent a vírus. Az önök saját adatai pedig azt mutatják, hogy gyermekek, akiket egyáltalán nem veszélyeztet a vírus, az oltást követően szívrohamot kaptak; több mint 15.000-en szenvedtek szívrohamot; nagyon sokan nemkívánatos mellékhatásoktól, köztük több mint 900 súlyos következménytől szenvednek. Az USA-ban Legalább 16 serdülő halt meg az oltást követően. Mint ismeretes, a mellékhatásoknak csak körülbelül 1%-át jelentik le, és még ezek a számok is rohamosan nőnek, miközben levelünket fogalmazzuk. És mindez az önök tudtával történik.

A Kódex 10. elve: “A kísérlet során a felelős tudós köteles készen állni arra, hogy a kísérletet bármelyik szakaszban befejezze, ha valószínűsíthetően okkal feltételezi, hogy a tőle megkövetelt jóhiszeműség, kiváló szakértelem és gondos ítélőképesség gyakorlása mellett a kísérlet folytatása valószínűleg sérülést, fogyatékosságot okozna a kísérleti személynek, illetve akár a kísérleti alany halálához is vezethet.”

Ehhez képest állítólag a világ lakosságának mintegy 52%-a lett már beinjekciózva legalább egy COVID-szérummal.

Már egy jó ideje esedékes lenne a “vakcina” által világviszonylatban összesen károsítottak, súlyosan sérültek és elhunytak valódi számának őszinte közzététele. Ez a szám időközben már milliókra rúg. Követeljük, hogy azonnali hatállyal hozzák nyilvánosságra a Covid-vakcinák áldozatainak valós számát. Mennyi áldozatra lesz még szükség ahhoz, hogy felébredjen végre önökben a lelkiismeret?

Az FDA számára a sürgősségi jóváhagyás előtt ismert mellékhatások listája:

 1. Guillain-Barré szindróma
 2. Akut disszeminált encephalomyelitis
 3. Transverzális myelitis
 4. Encephalitis/encephalomyelitis/meningoencephalitis/meningitis/encepholapathia
 5. Görcsök/görcsrohamok/epilpszia
 6. Szélütés
 7. Narkolepszia és kataplexia
 8. Anafilaxia
 9. Akut myocardiális infarktus
 10. Myocarditis/pericarditis
 11. Autoimmun betegség
 12. Halálesetek
 13. Terhességi és szülési komplikációk
 14. Egyéb akut demyelinizáló betegségek
 15. Nem anafilaxiás allergiás reakciók
 16. Trombocitopénia
 17. Disseminált intravaszkuláris koaguláció
 18. Vénás tromboembólia
 19. Arthritis és arthralgia/ízületi fájdalom
 20. Kawasaki-kór
 21. Multiszisztémás gyulladásos szindróma GYERMEKEKBEN
 22. Oltóanyaggal fokozott betegség.

Aláírók: koncentrációs táborok túlélői, túlélők gyermekei, unokái, valamint további jóakaratú és lelkiismeretes személyek:

Jogi nyilatkozat: A holokauszttúlélők és rokonaik személyes adatai hivatalos kérésre hitelesítési céllal rendelkezésre bocsáthatók. Nyílt levélben az adatok nem kerülnek nyilvánosságra az aláírók megtorlások elleni védelme érdekében.

Ugyanezen okból a kapcsolatfelvétel csak e-mailben lehetséges: [email protected].

Fordítás: Harmati Enikő
Forrás: Doctors for COVID Ethics

Ahogy az éghajlati válság fokozódik...
... a ClimeNews – Hírportál nem marad csendben, számára a környezettel kapcsolatos beszámolás prioritás. Az éghajlati veszélyről, a természetről, a légköri szennyezésekről, és a járványokról szóló jelentéstétel olyan nagy hangsúlyt kap, amelyet megérdemel. A ClimeNews tudja és elismeri, hogy korunk meghatározó kérdése az éghajlati veszély. Olyan – még tabunak számító – információkat és összefüggéseket, amelyeket más médiák gyakran nem jelentetnek meg, azt mi megírjuk. A fajunk és a bolygónk számára ebben a kulcsfontosságú időben szándékunkban áll az olvasókat tudományos tényekre alapozott veszélyekről, következményekről, és megoldásokról tájékoztatni, nem politikai előítéletekre vagy üzleti érdekekre befolyásolva. Ezekben a viharos és kihívásokkal teli időkben milliók támaszkodnak már a ClimeNewsra, amely független az igazságot és a feddhetetlenséget képviseli.

Hónapról hónapra a cikkek olvasói teszik lehetővé, hogy a ClimeNews újságírás mindenki számára nyitva maradjon. Úgy gondoljuk, hogy mindenki megérdemli a tényadatokhoz való hozzáférést, függetlenül attól, hol élnek, vagy mit engedhetnek meg maguknak. Függetlenségünk azt jelenti, hogy szabadon kivizsgálhatjuk és megtámadhatjuk a hatalomban lévő személyek mulasztásait. Az önök segítségével továbbra is olyan nagy hatású tudósításokat fogunk nyújtani, amelyek képesek ellensúlyozni a félretájékoztatást, és hiteles, megbízható hírforrást nyújtanak mindenki számára. Mivel nincsenek részvényeseink vagy milliárdos tulajdonosaink, mi magunk határozzuk meg a napirendünket, és kereskedelmi és politikai befolyástól mentes, igazságkereső újságírást nyújtunk. Amikor még soha nem volt ennyire fontos, félelem és szívesség nélkül tudunk nyomozni és megkérdőjelezni gyanús ügyeket. Tájékoztatjuk olvasóinkat a környezeti veszélyekről tudományos tények alapján, nem üzleti vagy politikai érdekek által vezérelt módon. Számos fontos változtatást végeztünk stíluskalauzunkban annak érdekében, hogy az általunk használt nyelv pontosan tükrözze a környezeti katasztrófát és az azzal kapcsolatos összefüggéseket.

A ClimeNews - Hírportál úgy véli, hogy az éghajlati válsággal szembeni problémák rendszerszintűek, és alapvető társadalmi változásokra van szükség. Jelentéseket készítünk az egész világon élő egyének és közösségek, vállalatok erőfeszítéseiről, akik félelem nélkül állást foglalnak a jövő generációi számára és az emberi élet megőrzéséért a Földön. Azt akarjuk, hogy történeteik inspirálják a reményt. Jelentést készítünk a szervezetünkben elért haladásunkról mi is, mivel fontos lépéseket teszünk a környezetre gyakorolt ​​hatásaink kezelésére.

Reméljük, hogy ma fontolóra veszi a ClimeNews - Hírportál nyitott, független újságírás, jelentések támogatását. A ClimeNews újságírói tevékenységét ön is működtetheti, és segíthet fenntartani a jövőnket. Az olvasók minden támogatása, akár nagy, akár kicsi, nagyon értékes. Támogasson minket szabadon megválasztott összeggel egy biztonságos rendszeren keresztül - és csak egy percig tart. Ha teheti, kérjük, fontolja meg, hogy havonta rendszeres összeggel támogasson minket. Köszönjük.

ClimeNews TÁMOGATÁS

Amennyiben szeretnél értesítéseket kapni az új cikkek megjelenéséről, add meg az emailcímedet.

Mit jelent ez? Kapni fogsz egy rövid értesítést az új cikk címéről és pár mondatos rövid tartalmáról. Amennyiben érdekel a cikk, az ott található linkre kattintva felkeresheted a Hírportálunkat.