Szenzációs, 178 oldalas Bírósági ítélet Németországból

A Weimari Bíróság 2021.04.08. napján kelt 178 oldalas, 9 F 148/21 ítélet mondja ki, egybehangzó szakértői vélemények alapján, hogy sem a PCR-tesztek, sem a gyorstesztek nem képesek vírusfertőzést kimutatni!

Szenzációs, 178 oldalas Bírósági íélet Németországból | ClimeNews

A német bíróság előtt most először kerültek bizonyításra az előírt korona-ellenes intézkedések tudományos értelmetlenségei és szükségtelenségei egy több hónapos jog eljárásban. A szakértőként a higiénés orvos, Prof. Dr. med Ines Kappstein, a pszichológus Prof. Dr. Christof Kuhbandner és a biológus Prof. Dr. rer. biol. hum. Ulrike Kämmerert kerültek meghallgatásra.

A ténybeli és jogi helyzet megvizsgálása és a szakértői vélemények kiértékelése után a bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a mostani tiltó intézkedések olyan mértékű kockázatot jelentenek a gyermek mentális, testi illetve érzelmi jólétére, hogy a további fejlődésük beavatkozás nélkül valószínű, hogy jelentős károkat szenved.

A bíróság megállapítja: „Itt fennáll ilyen kockázat. Mivel a gyermekeket nemcsak szellemi, testi és lelki fejlődésük tekintetében veszélyezteti, hogy az iskolai időben viselniük kell az arcmaszkot, és hogy távol tartsák magukat egymástól és más emberektől, hanem jelenleg is károsítja őket az a kötelezettség. Ez sérti a gyermekek és szüleik számos jogát a törvény, az alkotmány és a nemzetközi egyezmények alapján. (Ezen nemzetközi egyezményeket természetesen Magyarország is ratifikálta. megj. szerk. ) Ez vonatkozik különösen az alaptörvény 2. cikkéből eredő személyiség szabad fejlődésének és testi épségének jogára, valamint az alaptörvény 6. cikkétől a szülők általi nevelésre és gondozásra vonatkozó jogra (az egészségügyi intézkedések tekintetében is).
A bíróság kifejti: “A gyermekeket fizikailag, pszichésen és oktatási értelemben is károsítják, megsértik jogaikat, anélkül, hogy a gyermekek vagy harmadik személyek számára bármilyen előny származna ebből.”

Az ítélet a maszkok tekintetében: A maszk-viselés tekintetében a bíróság megállapította Kappstein professzor szakértésének kiértékelése alapján, és nemzetközi adatok figyelembevételével is, hogy a maszkok hordásának hatékonyságát egészséges emberek számára a nyilvánosságban tudományos bizonyítékok nem igazolják.

A maszkok nemcsak haszontalanok, hanem veszélyesek is – állapította meg a bíróság: „Amint a szakértő is kifejtette, minden maszkot helyesen kell viselni, hogy elvileg hatékony lehessen. A maszkok azonban szennyeződési kockázattá válhatnak, ha megérintik őket. A lakosság nem viseli őket megfelelően, másrészt nagyon gyakran megérintik őket a kezükkel. Ez a televízióban is látható politikusoknál is megfigyelhető, amennyiben viselik azokat.

„A SARS-CoV-2, aeroszolokon, keresztül, vagyis a levegőn keresztül történő továbbadása orvosilag valószínűtlen és tudományosan nem bizonyított. Ez egy olyan hipotézist képvisel, amely főleg az aeroszolos fizikusokhoz nyúlik vissza, akik a véleményezőként érthető módon nem képesek felmérni a szakterületükről eltérő orvostani összefüggéseket. Az „aeroszol” elmélet rendkívül káros az emberi együttélésre, és azt jelenti, hogy az emberek már nem érezhetik magukat biztonságban semmilyen belső térben, sőt egyesek még az épületeken kívüli „aeroszolok” fertőzésétől is félnek. Az „észrevétlen” átvitel mellett az „aeroszol” elmélet arra a tényre jut, hogy minden embertársunkat fenyegeti a fertőzés.

A diákok, a tanárok és a hallgatók, vagy a munkahelyi kollégák közötti szoros, azaz 1,5 m (1 – 2 m) alatti távolságok még akkor sem jelentenek kockázatot, ha a két kapcsolattartó egyikének megfázásos tünetei vannak, mert az ilyen kontaktok időtartama az iskolában vagy akár felnőttekkel valahol a nyilvánosság előtt túl rövid ahhoz, hogy a cseppek átterjedjenek. Ezt mutatják azok a háztartások tanulmányai is, ahol a számos bőr- és nyálkahártya-érintkezés szoros együttélés ellenére a háztartás csak néhány tagja betegszik meg, ha valakinek légúti fertőzése van.

A PCR- és gyorstesztek ALKALMATLANSÁGA

A PCR-vizsgálattal kapcsolatban a bíróság megállapítja: „A szakértő Prof. Dr. med. Kappstein szakértésében rámutat, hogy az alkalmazott PCR-vizsgálattal csak genetikai anyag detektálható, de arra nem ad tájékoztatást, hogy az RNS olyan vírusokból származik-e, amelyek képesek fertőzésre és ezért képesek szaporodni, az az reprodukcióra képesek.

A szakértő Prof. Dr. rer. biol. hum. molekuláris biológus, szakértői jelentéseben megerősíti Kämmerer, hogy a PCR-teszt – még akkor is, ha helyesen hajtják végre – nem tud információt szolgáltatni arról, hogy egy személy aktív patogénnel fertőzött-e vagy sem.

Mivel a teszt nem képes megkülönböztetni a “halott” anyagot egy élő vírustól, például egy teljesen ártalmatlan genomfragmentumot, amely a test saját immunrendszerének megfázás vagy influenza elleni harcának maradványa régebbről (ilyen genomfoszlányok még sok hónappal az immunrendszer harca után megtalálhatók).

Még akkor is, ha a PCR elvégzése során mindent “helyesen” végeztek el, beleértve az összes előkészítő lépést (PCR tervezés és felállítás, mintavétel, előkészítés és PCR végrehajtás), és a teszt pozitív, azaz: egy genomszekvencia észlelésre került, amely szükség esetén szintén akár létezhet is az egyik, vagy akár másik specifikus korona-vírusban (SARS-CoV-2), ez semmilyen körülmények között nem jelenti azt, hogy az a személy, akinek a tesztje pozitív volt, megfertőződött egy replikálódó SARS-CoV-2-vírussal, következésképpen mások emberek számára fertőző, veszélyes lenne.

 

Forrás: 2020news.de

További információ:
Megjelent az alábbi cikk a a Weimari városi bíróság Thüringiai illetékességű oldalán: 2021. április 8-án a weimari kerületi bíróság határozatot hozott két weimari iskola fertőzésvédelmi intézkedéseiről:

A weimari családjogi bíróság határozata nem érinti Türingiát

11.04.2021
Készítette: Thüringiai Oktatási, Ifjúsági és Sportminisztérium

2021. április 8-án a weimari családjogi bíróság határozatot hozott két weimari iskolában végrehajtott fertőzésvédelmi intézkedésekről. A döntés 2021. április 9-én este vált ismertté.

A türingiai oktatási minisztérium ezzel kapcsolatban a következőket állapítja meg:

  1. A határozat megfelelő bejelentése még nem történt meg. Sem az iskolák, sem az állami kormányzat nem kapta meg a határozatot írásban. Eddig csak egy Mailt ismerünk az iskolai vonalakhoz.
  2. Mint minden bírósági határozat, ez a határozat is csak az eljárásban részt vevő felekre nézve bírhat joghatással. Jelen esetben két diákról van szó. A határozat nincs hatással a türingiai iskolák egészére elrendelt fertőzésvédelmi intézkedésekre. Ezek jogilag továbbra is hatályban maradnak. Ugyanez vonatkozik a magas fertőzési arányú körzetekben elrendelt további fertőzésellenőrzési intézkedésekre is.
  3. A határozat komoly eljárási kétségeket vet fel. Például a családjogi bíróság hatásköre a gyermekelhelyezési eljárásokban a gyermekelhelyezés kérdéseire korlátozódik; a fertőzésvédelmi intézkedések vagy az állami kormányzat jogi rendeleteinek felülvizsgálata viszont a közigazgatási bíróságok hatáskörébe tartozik. Továbbá csak konkrétan megnevezett természetes vagy jogi személyek lehetnek a bírósági utasítások vagy tilalmak címzettjei; a határozat címzettjei közé tartozó két iskola “igazgatói és tanárai” nem felelnek meg ennek az alapvető követelménynek.
  4. Az ilyen és más eljárási problémákra tekintettel a felsőbb bíróságoknak kell megvizsgálniuk, hogy a határozatnak van-e egyáltalán joghatása és megállja-e a helyét. Az oktatási minisztérium ezért a lehető leghamarabb kérni fogja a döntés felülvizsgálatát a felsőbb bíróságoktól.
  5. Az oktatási minisztérium felveszi a kapcsolatot az iskolákkal, hogy miként kezeljék a döntés által érintett két gyermeket. Ettől eltekintve a két érintett weimari iskolában és az egész Szabadállamban változatlanul érvényesek az összes tanárra és diákra vonatkozó fertőzésvédelmi intézkedések.

Forrás: Freistaat Thüringen

Ahogy az éghajlati válság fokozódik...
... a ClimeNews – Hírportál nem marad csendben, számára a környezettel kapcsolatos beszámolás prioritás. Az éghajlati veszélyről, a természetről, a légköri szennyezésekről, és a járványokról szóló jelentéstétel olyan nagy hangsúlyt kap, amelyet megérdemel. A ClimeNews tudja és elismeri, hogy korunk meghatározó kérdése az éghajlati veszély. Olyan – még tabunak számító – információkat és összefüggéseket, amelyeket más médiák gyakran nem jelentetnek meg, azt mi megírjuk. A fajunk és a bolygónk számára ebben a kulcsfontosságú időben szándékunkban áll az olvasókat tudományos tényekre alapozott veszélyekről, következményekről, és megoldásokról tájékoztatni, nem politikai előítéletekre vagy üzleti érdekekre befolyásolva. Ezekben a viharos és kihívásokkal teli időkben milliók támaszkodnak már a ClimeNewsra, amely független az igazságot és a feddhetetlenséget képviseli.

Hónapról hónapra a cikkek olvasói teszik lehetővé, hogy a ClimeNews újságírás mindenki számára nyitva maradjon. Úgy gondoljuk, hogy mindenki megérdemli a tényadatokhoz való hozzáférést, függetlenül attól, hol élnek, vagy mit engedhetnek meg maguknak. Függetlenségünk azt jelenti, hogy szabadon kivizsgálhatjuk és megtámadhatjuk a hatalomban lévő személyek mulasztásait. Az önök segítségével továbbra is olyan nagy hatású tudósításokat fogunk nyújtani, amelyek képesek ellensúlyozni a félretájékoztatást, és hiteles, megbízható hírforrást nyújtanak mindenki számára. Mivel nincsenek részvényeseink vagy milliárdos tulajdonosaink, mi magunk határozzuk meg a napirendünket, és kereskedelmi és politikai befolyástól mentes, igazságkereső újságírást nyújtunk. Amikor még soha nem volt ennyire fontos, félelem és szívesség nélkül tudunk nyomozni és megkérdőjelezni gyanús ügyeket. Tájékoztatjuk olvasóinkat a környezeti veszélyekről tudományos tények alapján, nem üzleti vagy politikai érdekek által vezérelt módon. Számos fontos változtatást végeztünk stíluskalauzunkban annak érdekében, hogy az általunk használt nyelv pontosan tükrözze a környezeti katasztrófát és az azzal kapcsolatos összefüggéseket.

A ClimeNews - Hírportál úgy véli, hogy az éghajlati válsággal szembeni problémák rendszerszintűek, és alapvető társadalmi változásokra van szükség. Jelentéseket készítünk az egész világon élő egyének és közösségek, vállalatok erőfeszítéseiről, akik félelem nélkül állást foglalnak a jövő generációi számára és az emberi élet megőrzéséért a Földön. Azt akarjuk, hogy történeteik inspirálják a reményt. Jelentést készítünk a szervezetünkben elért haladásunkról mi is, mivel fontos lépéseket teszünk a környezetre gyakorolt ​​hatásaink kezelésére.

Reméljük, hogy ma fontolóra veszi a ClimeNews - Hírportál nyitott, független újságírás, jelentések támogatását. A ClimeNews újságírói tevékenységét ön is működtetheti, és segíthet fenntartani a jövőnket. Az olvasók minden támogatása, akár nagy, akár kicsi, nagyon értékes. Támogasson minket szabadon megválasztott összeggel egy biztonságos rendszeren keresztül - és csak egy percig tart. Ha teheti, kérjük, fontolja meg, hogy havonta rendszeres összeggel támogasson minket. Köszönjük.

ClimeNews TÁMOGATÁS

Amennyiben szeretnél értesítéseket kapni az új cikkek megjelenéséről, add meg az emailcímedet.

Mit jelent ez? Kapni fogsz egy rövid értesítést az új cikk címéről és pár mondatos rövid tartalmáról. Amennyiben érdekel a cikk, az ott található linkre kattintva felkeresheted a Hírportálunkat.