Csakhogy egy kicsit képbe kerüljél

Az augusztus 6-i Füllmich-féle ülés összefoglalása:

 

A bevezetésben a “Die Basis” párton belüli problémákról esett szó, arról, hogy vannak olyan tagok, akik belülről megpróbálják tönkretenni a pártot. A berlini demonstráció (aug.1.) során a párt egyik alapító tagja szívinfarktusban elhunyt egy rendőri intézkedést követően, ez ügyben már folynak a nyomozások. Dr. Füllmich elmondta, hogy egy kanadai per sikeresen zárult Alberta tartományban, a kormány nem tudott bizonyítékot felmutatni a SARS-CoV-2 vírus létezésére, így az összes korlátozó intézkedést eltörölték.

Az első vendég prof. Michael Meyen volt, aki a Müncheni Egyetem médiakutatója, a DDR-es (NDK) és a mai propagandát hasonlította össze egymással. Szerinte a “pandémia”-időszak nagy nyertesei a vezető médiák. Szóba került a “Bild” újság furcsa pálfordulása, az utóbbi időben megjelent kritikus cikkei. Ami jól kirajzolódik az elmúlt másfél évben, az az , hogy a politika saját céljaira kihasználja az újságírást, általa befolyásolja, manipulálja az embereket, független médiáról egyáltalán nem lehet beszélni.

Dr. Justus Hoffmann ügyvéd megjegyezte, hogy a jogi híradásoknak például köze nincs a szakmaisághoz, az ilyen témájú cikkek igénytelenek, sokszor orbitális butaságokat írnak, mondanak és sajnos elég valószínű, hogy ez az orvosi cikkek esetében sincs másképpen. A média-realitásnak semmi köze a valódi realitáshoz.

Dr. Wodarg, aki korábban tagja volt az Európa Tanácsnak elmondta, hogy 2008-ban 27 új szabály született a szabad sajtó zavartalan működése érdekében, de ezeket a szabályokat szemmel láthatóan egy orszában sem tartják be.

Az ülés egyik fontos témája Ausztrália volt, Tony Nikolic ausztrál ügyvéd beszélt elsőként az ottani helyzetről. Ügyeinek központi témája az alapvető emberi jogok védelme és a PCR teszt. Ausztráliában a mai napig 35-45-ös CT értékkel végzik a PCR teszteket, holott, ahogy már sok tudós is megmondta, 28-as érték felett értékelhetetlen az eredmény. Az ausztrál médiákkal kapcsolatban ugyanarról számolt be, mint ami a többi országban is megfigyelhető: álhírek, elhallgatás, félreinformálás, manipuláció. A cenzúra soha nem látott méreteket öltött, orvosokat utasítanak arra, hogy az oltásról csak pozitív dolgokat mondhatnak, a mellékhatásokról pedig nem beszélhetnek. Örömmel mesélte, hogy nemrég megalakult egy csoport olyan édesanyákból, akik a gyerekeiket akarják védeni.

A beszélgetésbe itt bekapcsolódott professzor Rocco Loiacono ügyvéd. Elmesélt egy régi történetet, ahol egy asszony egy facebook bejegyzés miatt lett letartóztatva. A legkülönbözőbb módszerekkel próbálják meg rákényszeríteni az embereket az oltási igazolványra, vannak olyan települések, ahol a hadsereget is bevetették. Az oltott emberek azonban ugyanúgy Lockdownban vannak állítólag addig, míg az átoltottság nem éri el a 70-80 százalékot.

Itt kapott szót a következő ausztrál professzor Gigi Foster, akinek a gazdaság a szakterülete. Az ő tapasztalata, hogy ahogy a legtöbb ügyvéd, úgy a legtöbb közgazdász sem mert szót emelni az intézkedések ellen, csupán két idősebb gazdasági szakember mert említést tenni az intézkedések okozta gazdasági károkról. A kormány ezekért a károkért természetesen a “vírust” teszi felelőssé. Már egyáltalán nem lehet semmilyen ésszerű politikai stratégiát felismerni, az összes okozott kár ignorálva van. Például az iskolarendszer komplett tönkre lett téve. Elég pesszimistán látja Ausztrália helyzetét, véleménye szerint az emberekre még nagyobb szenvedések várnak, mert sokan még mindig “alszanak”.

Ezután az olasz ügyvéd Renate Holzeisen (ő nyújtott be feljelentést az oltások ellen az Európai Emberjogi Bíróságra) számolt be arról, hogy Olaszországban tegnap (aug.6-án) jogerőre emelkedett a zöld-útlevéllel kapcsolatos törvény, az emberek csak ennek birtokában vehetnek részt a társadalmi életben. Tehát csak azok akik vagy mindkét oltást megkapták, vagy 48 óránál nem régebbi negatív antigén tesztjük van illetve azok a gyógyultak, akik 6 hónapon belül voltak pozitívra tesztelve. Megállapította, hogy olyan szintre süllyedtünk, ahol az alapvető emberi jogokért kell harcolnunk egy csaláson alapuló pandémia segítségével létrejött diktatúrában. A lakosságra nehezedő nyomás elérte az elviselhetetlenség határát. 12 éves kortól oltják a gyerekeket anélkül, hogy bármilyen felmérés készült volna az eddigi oltottak “eredményeiről”, vagyis a hatásokról, mellékhatásokról. A boncolásokat az olasz kormány megakadályozza, már a tanárokat is kötelezni akarják az oltásra, a zsarolás nem ismer határokat, de egy általános, direkt oltási kötelezettség olyannyira alkotmányellenes lenne, hogy a kormány ezt nem meri meglépni. A tavaly még ünnepelt egészségügyisek most röpülnek az állásukból, ha nem engednek a zsarolásnak.

A helyzetet fasizmusnak nevezi, melyben az emberségesség legapróbb jelét sem lehet felfedezni. A politika másfél éve bizonyítottan káros és megalapozatlan intézkedéseket hoz, egy ördögi kör alakult ki, amelyből már akkor sem tudnának kilépni ha akarnának. Az oltással kapcsolatban kiemelte, hogy ez a génterápia nem nevezhető védőoltásnak, ugyanis hivatalosan sem egy betegség megakadályozására, hanem egy súlyosabb lefolyás megelőzésére fejlesztették ki. És ez magában elég ok, hogy ne lehessen kötelezővé tenni, csak az ügyvédeknek kellene már aktiválni magukat. Az intenzív osztályok oltottakkal vannak tele, egyre több a fiatal áldozat, de a politika és a média hallgat róla. A bíróknak halvány fogalma nincs a tényekről, a legtöbb be van oltva, így nem csoda, hogy elutasítanak minden kezdeményezést, ami az oltás veszélyességét igazolhatná. A hivatalos EMA-tól származó sürgősségi engedélyek dokumentumait kell folyamatosan a bírók orra alá tartani, hogy ne lehessen szőnyeg alá söpörni a tényeket.

Az EU-jogokat abszurd módon önkényesen módosítják, minél több EU-polgárt érint egy jogtalanság, annál kevésbé számít egyéni problémának és ezért annál nehezebb jogilag fellépni ellene. A saját benyújtott perei hónapok óta hevernek a bíróság előtt, már kiegészítette a gyerekek oltása elleni beadvánnyal is, de a döntés még mindig nem született meg. Véleménye szerint, ha kedvezőtlen döntés születik, az az emberi jogok végét, az igazságszolgáltatás működésének teljes kudarcát jelenti. Ha ez az utolsó remény is szertefoszlik, az az európai emberjogi bíróságok létjogosultságának a vége.

Füllmich szerint ez a végső vizsga, az igazságszolgáltatás vagy végérvényesen megbukik, leleplezi magát, mint politikától és globalistáktól függő intézmény vagy pedig “felébred” és végre teszi a dolgát és igazságot szolgáltat.

A következő vendég egy volt szövetségi rendőr Markus Schlöffel volt, aki korábbi információira alapozva már tavaly márciusban sejtette, hogy az 1. Lockdownnal egy őrület vette kezdetét. Nagyon hamar ráakadt kritikus véleményekre pl. dr. Wodargtól és furcsa volt számára, hogy a más véleményt képviselő embereket sértő jelzőkkel illették és megbélyegezték. Egészségügyi adatokról kellett a munkáltatóját tájékoztatni, mivel nem tudott maszkot hordani. Később megvádolták, hogy kapcsolatban áll radikális jobboldaliakkal és megpróbálták őt is megbélyegezni. Egy darabig táppénzen volt, hogy túltegye magát a sok stresszen, de aztán ismét munkába állt és véleményét kifejtette előbb szóban, majd írásban az értelmetlen intézkedésekről és ezek emberi méltóságot sértő mivoltáról. További stressz következett a munkahelyén, sértéseket kapott, másokat veszélyeztetőnek titulálták és feljelentették, fegyelmi eljárást is indítottak ellene és felfüggesztették az állásából.

Valamivel később véletlenül találkozott egy olyan állítással, ami államcsínynek nevezi a “pandémia” során véghezvitt állami intézkedéseket, akkor még komolyabban beleásta magát a témába és rájött, hogy a kijelentés helytálló és megalapozott. Meggyőződése, hogy a pszichopata politikusok saját céljaikra használják ki a rendőrség intézményét. Sok rendőr felismerte ezt, ők vagy táppénzen vannak vagy otthagyták a rendőrséget. Akik a demonstrációkon verőlegényt játszanak, azok az ambíciózus fiatal rendőrgeneráció, akik pszichológiai befolyás alatt stressz hatására csak erőszakos reakcióra képesek.

Dr. Justus Hoffmann megjegyezte, hogy ahogy a legtöbb piromániás a tűzoltók között van, létezik statisztika, mely szerint a legtöbb otthoni erőszakot rendőrök követik el. Sokan azért választanak ilyen hivatást, hogy erőszakos hajlamaikat legális kereteken belül élhessék ki. Probléma, hogy a rendőrség jelenleg a békés polgárokban ellenséget lát és rajtuk éli ki az erőszakot. Ahogy régen a zsidók voltak az alacsonyabb rendű népkárosítók, úgy most az oltatlanok “nyerték meg” ezt a minősítést. Létezik olyan, hogy akció-orientált szolgálat, ide azok jelentkeznek elsősorban akik akcióra “éhesek”. A demonstrációkon az erőszak szinte mindig a rendőröktől indul ki és ahogy a szervezők, úgy ez a rendőr maga is azt javasolja az ilyen helyzetekben, hogy a tüntetők üljenek le a földre. A borzasztó jelenetek, ahol rendőrök gyerekeket, terhes nőket és időseket is ütlegelnek, a rendszer leleplezéséhez fognak vezetni.

Elmesélte, hogy mielőtt felfüggesztették volna, felszólította a felettesét, hogy intézkedjenek az államcsíny befejezésének érdekében. A többi rendőrséghez is elküldte ezt a felszólítást. Ezt az e-mailt át fogja küldeni az ügyvédeknek, akik nyilvánosságra hozzák majd.

Röviden beszélt arról, hogy az árvízkatasztrófa területén is segédkezett nemrég. Az árvíz autókat sodort egymásra, házak falát döntötte be, temetőkben sírokat mosott ki, hidakat sodort el.

Füllmich itt gyorsan közbevágott és megosztott egy új hírt. Néhány napja a Doctors for Covid Ethics tagjaival értekezett és megtudta, hogy izraeli szakértőkkel együttműködve most dolgoznak ki egy dokumentumot, amelyben az orvosi bizonyítékokon kívül (arról, hogy nem volt és most sincsen pandémia) idézetek lesznek a Great Resetből, hogy rávilágítsanak a fake-pandémia valószínű valódi okaira.

Ezután Martin Lejeune újságíró jelentkezett be Ahrweilerből (árvíz területe) a legfrissebb hírekkel. Elmondta, hogy a koblenzi államügyészség nyomozást rendelt el gondatlanságból elkövetett emberölés miatt egy CDU-s politikus ellen, aki tagja az Ahr-vidéki regionális tanácsnak. Egy rendőri razziával megakadályozták, hogy ez a politikus sajtótájékoztatón nyilatkozzon az ügyben. Azért emberölés a vád, mert nem figyelmeztették az embereket a közelgő árvízre és nem evakuálták őket. Árvíz-témában egy másik nyomozás is indult a kölni államügyészség vezetésével. Tegnap a védelmi miniszter Annegret Kramp-Karrenbauer látogatást tett a helyszínen, de a szabad sajtó munkatársai nem kívánatos személynek bizonyultak és nem mehettek a közelébe. A lakosok mindenüket elvesztették, jelenleg is a túlélésért harcolnak. A katasztrófavédelemnek nyoma sincs, a hadsereg katonái segítenek a helyszínen és legnagyobb százalékban privát emberek.

A rendőr Schlöffel szerint nem hiba történt a hatóságok részéről az árvízkatasztrófával kapcsolatban, hanem minden jel arra utal, hogy szándékosság áll fenn. A hivatásosok tiszta ruhában, maszkkal a képükön a civilek hátráltatásán és elzavarásán dolgoztak. 6 öngyilkossági esetről tud az árvíz után, ezek az emberek azért döntöttek a halál mellett, mert nem kaptak segítséget.

Biró Éva

Ahogy az éghajlati válság fokozódik...
... a ClimeNews – Hírportál nem marad csendben, számára a környezettel kapcsolatos beszámolás prioritás. Az éghajlati veszélyről, a természetről, a légköri szennyezésekről, és a járványokról szóló jelentéstétel olyan nagy hangsúlyt kap, amelyet megérdemel. A ClimeNews tudja és elismeri, hogy korunk meghatározó kérdése az éghajlati veszély. Olyan – még tabunak számító – információkat és összefüggéseket, amelyeket más médiák gyakran nem jelentetnek meg, azt mi megírjuk. A fajunk és a bolygónk számára ebben a kulcsfontosságú időben szándékunkban áll az olvasókat tudományos tényekre alapozott veszélyekről, következményekről, és megoldásokról tájékoztatni, nem politikai előítéletekre vagy üzleti érdekekre befolyásolva. Ezekben a viharos és kihívásokkal teli időkben milliók támaszkodnak már a ClimeNewsra, amely független az igazságot és a feddhetetlenséget képviseli.

Hónapról hónapra a cikkek olvasói teszik lehetővé, hogy a ClimeNews újságírás mindenki számára nyitva maradjon. Úgy gondoljuk, hogy mindenki megérdemli a tényadatokhoz való hozzáférést, függetlenül attól, hol élnek, vagy mit engedhetnek meg maguknak. Függetlenségünk azt jelenti, hogy szabadon kivizsgálhatjuk és megtámadhatjuk a hatalomban lévő személyek mulasztásait. Az önök segítségével továbbra is olyan nagy hatású tudósításokat fogunk nyújtani, amelyek képesek ellensúlyozni a félretájékoztatást, és hiteles, megbízható hírforrást nyújtanak mindenki számára. Mivel nincsenek részvényeseink vagy milliárdos tulajdonosaink, mi magunk határozzuk meg a napirendünket, és kereskedelmi és politikai befolyástól mentes, igazságkereső újságírást nyújtunk. Amikor még soha nem volt ennyire fontos, félelem és szívesség nélkül tudunk nyomozni és megkérdőjelezni gyanús ügyeket. Tájékoztatjuk olvasóinkat a környezeti veszélyekről tudományos tények alapján, nem üzleti vagy politikai érdekek által vezérelt módon. Számos fontos változtatást végeztünk stíluskalauzunkban annak érdekében, hogy az általunk használt nyelv pontosan tükrözze a környezeti katasztrófát és az azzal kapcsolatos összefüggéseket.

A ClimeNews - Hírportál úgy véli, hogy az éghajlati válsággal szembeni problémák rendszerszintűek, és alapvető társadalmi változásokra van szükség. Jelentéseket készítünk az egész világon élő egyének és közösségek, vállalatok erőfeszítéseiről, akik félelem nélkül állást foglalnak a jövő generációi számára és az emberi élet megőrzéséért a Földön. Azt akarjuk, hogy történeteik inspirálják a reményt. Jelentést készítünk a szervezetünkben elért haladásunkról mi is, mivel fontos lépéseket teszünk a környezetre gyakorolt ​​hatásaink kezelésére.

Reméljük, hogy ma fontolóra veszi a ClimeNews - Hírportál nyitott, független újságírás, jelentések támogatását. A ClimeNews újságírói tevékenységét ön is működtetheti, és segíthet fenntartani a jövőnket. Az olvasók minden támogatása, akár nagy, akár kicsi, nagyon értékes. Támogasson minket szabadon megválasztott összeggel egy biztonságos rendszeren keresztül - és csak egy percig tart. Ha teheti, kérjük, fontolja meg, hogy havonta rendszeres összeggel támogasson minket. Köszönjük.

ClimeNews TÁMOGATÁS

Amennyiben szeretnél értesítéseket kapni az új cikkek megjelenéséről, add meg az emailcímedet.

Mit jelent ez? Kapni fogsz egy rövid értesítést az új cikk címéről és pár mondatos rövid tartalmáról. Amennyiben érdekel a cikk, az ott található linkre kattintva felkeresheted a Hírportálunkat.