A KÖTELEZŐ OLTÁSRÓL SZÓLÓ RENDELET

Christian Cottin kiáltványa a francia orvosokhoz, gyógyszerészekhez, ápolókhoz, egészségügyi alkalmazottakhoz.

A KÖTELEZŐ OLTÁSRÓL SZÓLÓ RENDELET | ClimeNews - Hírportál© Inconnu

Első figyelmeztetés a peres eljárás megindítása előtt, melyet a nürnbergi törvények, azaz minden ember méltóságának megsértése tárgyában indítani fogunk.

A francia egészségügyi főhatóság oltási kampányt szervez. A következő hetekben Önöket majd felszólítják, hogy működjenek együtt a kampány végrehajtása érdekében, különösképpen az EMPAD-keretében. A szóbanforgó vakcina az ARN messenger. Ezt a fajtát soha nem alkalmazták ezelőtt és az előzetes tanulmányok sem nyilvánosak. Jelenleg semmiféle információhoz nem férhet hozzá sem a polgári-, sem az orvostársadalom, nevezetesen: nem ismeretes annak összetétele, az sem, hogy milyen mellékhatásokat vált ki használatuk rövid és hosszútávon, vagy hogy milyen arányban kedvező illetve egészségkárosító a hatásmechanizmusuk.

Ez az oltási kampány tehát egyértelműen az orvosi kísérletek kategóriájába tartozik, mivel újfajta összetételéből következik, hogy senki nem ismerheti a lakosság egészségére gyakorolt hatását, akik ennek a kampánynak alanyai lesznek, viszont számtalan olyan tanulmány látott már napvilágot arról, hogy ezek az újfajta vakcinák tartós egészségkárosodást illetve halált is okozhatnak.

Az emberen végrehajtott orvosi kísérletek egyetemes feltételeit a Nürnbergi Törvénykönyv tartalmazza, mely szigorú feltételekhez köti az oltások végrehajtását. Emlékeztetünk arra, hogy ezek alapján ítéltek halálra 1946-47-ben olyan egészségügyi személyzetet, mely az alábbi feltételeket figyelmen kívül hagyva végezte a kísérleteket.

Az oltási kampányról szóló rendelet a Nürnbergi Büntetőtörvénykönyv előírásait sérti, mivel ezek 1946 dec. 1947 aug. óta a nemzetközi joggyakorlatban érvényben vannak és ezek alapján ítélendő meg minden, az embereken végrehajtott kísérleti beavatkozás.

A világjárvány ellen bevezetni óhajtott oltások anyagáról ugyanis megszámlálhatatlan tanulmány bizonyítja, hogy hatékonysága kétséges, összetétele nem ismert, s nem végezték el a kötelező tesztelést, ami alapján nagy százalékban ki lehetne zárni az egészségre káros olyan mellékhatásokat, amelyek lehetnek akár halálosak is.

Ilyen körülmények között a kötelezővé tett vakcinázás emberkísérletnek számít.

A fennemlített törvénykönyv szerint embereken végrehajtott kísérletek kizárólag csak a következő feltételekkel végezhetők

1.§

A kísérletben résztvevő személy önkéntes beleegyezése elengedhetetlenül szükséges. Ez azt jelenti, hogy a személynek képesnek kell lennie beleegyezését vagy tiltakozását kinyilvánítani, olyan helyzetet kell teremteni, hogy szabad választási jogát gyakorolhassa, mindenfajta erőszak, törvénytelenség vagy kényszerítő körülményt meg kell szüntetni, csaló vagy félrevezető, esetleg kétértelmű tájékoztatás szigorúan tiltott, vagy minden olyan módszer, mely a személyben a tehetetlenség és kiszolgáltatottság érzését keltheti.

A résztvevő alanynak ismernie kell és meg kell értenie alapjaiban, hogy mi a kísérlet lényege, erről pontos ismeretekkel kell rendelkeznie, mielőtt döntését meghozza.

Ennek az utolsó feltételnek a teljesítéséhez szükséges, hogy a kísérletben résztvevő személy tisztában kell legyen az alábbiakkal:

a kísérlet tárgya, célja, időtartama
a rajta alkalmazott módszerekről és eszközökről
azokról a kellemetlenségekről és kockázatokról, amelyekkel józan ésszel végiggondolva a folyamatot, számolni kell
a személyére és egészségére gyakorolt hatásokról, melyek bekövetkezhetnek a kísérlet ideje alatt és utána
Mindenkinek, aki részt vesz a kísérletben, személyesen felelős a döntésért és kötelezettség-vállalásáért, az senki másra át nem ruházható büntetés terhe alatt.

A jelenlegi helyzetben senki nem dönthet felelősségteljesen az oltás mellett, amit a hatóságok már bejelentettek.

Tehát az a tényállás, hogy minden egyes személy, aki valamilyen módon részt vesz ebben a tevékenységben, vagy oltási szándék teljesítésében, különösképpen a bejelentett időskorúak esetében, akiknek egészségügyi állapota súlyosabb, tiltott emberkísérletekben való cinkosság büntetőjogi kategóriája hatálya alá esnek (nevezetesen a Büntetőkönyv 222-15 cikkelye alapján a büntetés kiszabása a 222-7 illetve 222-7 és 222-14-1 cikkelyekben foglaltak szerint történik) , mely az emberi egészség elleni támadásnak minősül egy olyan anyagnak az erőszakos szervezetbe juttatásával, melynek károsító hatása nem kizárt.

A fentiek alapján: minden állami alkalmazott, gyógyszerész, aki a megtévesztő „oltás elnevezéssel ellátott kártékony anyagot forgalmazza, vagy a receptet felíró orvos, minden ápoló, vállalkozó vagy intézmény, amely megköveteli az oltási bizonyítványt, mindazok, akik közvetve vagy közvetlenül, tevékeny vagy passzív módon közreműködnek egy idős személy beoltásában 2020 decemberében vagy 2021 januárjában, amikor majd őket erre kötelezni fogják, az egészségügyi hatóságok, büntetendő cselekményt követnek el.

A lakosság többsége már felismerte a Covid-19 oltási kampány veszélyét és elutasítja mind a maga, mind az idős személyek vonatkozásában, valamint a legveszélyeztetettebbek, a gyermekek esetében is, mivel már nyilvánosságra került, hogy jótékony hatásuk hamis információn alapul.

Jelen írásunk az első következmények nélküli figyelmeztetés az egészségügyi hatóságok alkalmazottaihoz, mindazokhoz, akik a kártékony anyag forgalmazásában, alkalmazásában feltételezhetően közreműködhetnek, ehhez a megengedhetetlen orvosi emberkísérlethez hozzájárulhatnak.

Egyben felhívással fordulunk a lakossághoz, mindazokhoz, akiket aggaszt saját és környezetük, szeretteik, családjuk jövője, hogy minden elképzelhető békés ellenállási akcióval forduljon szembe ezzel az elfogadhatatlan orvosi emberkísérlettel, mellyel súlyosan megsértik a nemzetközi jogban garantált alapvető emberi jogokat, különösképpen a Nürnbergi Törvényeket.

Ilyen körülmények között azoknak a szakmabeli közreműködőknek, akik közvetett vagy közvetlen módon résztvesznek a kísérletben, név szerinti nyilvános feljelentése elengedhetetlen, sürgető erkölcsi kötelesség mindannyiunk egészségének védelme érdekében.

Ezennel felszólítok mindenkit, akinek idős családtagja valamely intézmény lakójaként alanya lehet az erőszakos oltás- kampánynak, hogy jelen nyilatkozatot haladéktalanul mutassa be az intézmény vezetőjének és személyzetének, tájékoztatva őket a törvénytelen oltás-kényszer határozott elutasításáról…

2020, dec. 2.

Forrás: Orvosok a Tisztanlatasért | Eredeti hivatkozás: https://fr.sott.net/article/36364

Ahogy az éghajlati válság fokozódik...
... a ClimeNews – Hírportál nem marad csendben, számára a környezettel kapcsolatos beszámolás prioritás. Az éghajlati veszélyről, a természetről, a légköri szennyezésekről, és a járványokról szóló jelentéstétel olyan nagy hangsúlyt kap, amelyet megérdemel. A ClimeNews tudja és elismeri, hogy korunk meghatározó kérdése az éghajlati veszély. Olyan – még tabunak számító – információkat és összefüggéseket, amelyeket más médiák gyakran nem jelentetnek meg, azt mi megírjuk. A fajunk és a bolygónk számára ebben a kulcsfontosságú időben szándékunkban áll az olvasókat tudományos tényekre alapozott veszélyekről, következményekről, és megoldásokról tájékoztatni, nem politikai előítéletekre vagy üzleti érdekekre befolyásolva. Ezekben a viharos és kihívásokkal teli időkben milliók támaszkodnak már a ClimeNewsra, amely független az igazságot és a feddhetetlenséget képviseli.

Hónapról hónapra a cikkek olvasói teszik lehetővé, hogy a ClimeNews újságírás mindenki számára nyitva maradjon. Úgy gondoljuk, hogy mindenki megérdemli a tényadatokhoz való hozzáférést, függetlenül attól, hol élnek, vagy mit engedhetnek meg maguknak. Függetlenségünk azt jelenti, hogy szabadon kivizsgálhatjuk és megtámadhatjuk a hatalomban lévő személyek mulasztásait. Az önök segítségével továbbra is olyan nagy hatású tudósításokat fogunk nyújtani, amelyek képesek ellensúlyozni a félretájékoztatást, és hiteles, megbízható hírforrást nyújtanak mindenki számára. Mivel nincsenek részvényeseink vagy milliárdos tulajdonosaink, mi magunk határozzuk meg a napirendünket, és kereskedelmi és politikai befolyástól mentes, igazságkereső újságírást nyújtunk. Amikor még soha nem volt ennyire fontos, félelem és szívesség nélkül tudunk nyomozni és megkérdőjelezni gyanús ügyeket. Tájékoztatjuk olvasóinkat a környezeti veszélyekről tudományos tények alapján, nem üzleti vagy politikai érdekek által vezérelt módon. Számos fontos változtatást végeztünk stíluskalauzunkban annak érdekében, hogy az általunk használt nyelv pontosan tükrözze a környezeti katasztrófát és az azzal kapcsolatos összefüggéseket.

A ClimeNews - Hírportál úgy véli, hogy az éghajlati válsággal szembeni problémák rendszerszintűek, és alapvető társadalmi változásokra van szükség. Jelentéseket készítünk az egész világon élő egyének és közösségek, vállalatok erőfeszítéseiről, akik félelem nélkül állást foglalnak a jövő generációi számára és az emberi élet megőrzéséért a Földön. Azt akarjuk, hogy történeteik inspirálják a reményt. Jelentést készítünk a szervezetünkben elért haladásunkról mi is, mivel fontos lépéseket teszünk a környezetre gyakorolt ​​hatásaink kezelésére.

Reméljük, hogy ma fontolóra veszi a ClimeNews - Hírportál nyitott, független újságírás, jelentések támogatását. A ClimeNews újságírói tevékenységét ön is működtetheti, és segíthet fenntartani a jövőnket. Az olvasók minden támogatása, akár nagy, akár kicsi, nagyon értékes. Támogasson minket szabadon megválasztott összeggel egy biztonságos rendszeren keresztül - és csak egy percig tart. Ha teheti, kérjük, fontolja meg, hogy havonta rendszeres összeggel támogasson minket. Köszönjük.

ClimeNews TÁMOGATÁS

Amennyiben szeretnél értesítéseket kapni az új cikkek megjelenéséről, add meg az emailcímedet.

Mit jelent ez? Kapni fogsz egy rövid értesítést az új cikk címéről és pár mondatos rövid tartalmáról. Amennyiben érdekel a cikk, az ott található linkre kattintva felkeresheted a Hírportálunkat.