A fenntartható népesség előmozdításának kulcsa

A pronatalizmus megkérdőjelezése a reproduktív jogok és a fenntartható népesség előmozdításának kulcsa

Az emberiség népessége az elmúlt 50 évben megduplázódott, az 1970-es körülbelül négymilliárdról jelenleg nyolcmilliárdra nőtt.

A fenntartható népesség előmozdításának kulcsa

A közvélemény egyre inkább tudatában van annak, hogy a túlnépesedés és a mértéktelen túlfogyasztás az éghajlatváltozásnak, az erőforrások szűkösségének és a biológiai sokféleség összeomlásának okozója, mégis kihívást jelent a téma megvitatása. Ebben a tudományos anyagban Nandita Bajaj (a Population Balance ügyvezető igazgatója, Antiochiai Egyetem) és Kirsten Stade (Population Balance) a pronatalizmus és az emberi felsőbbrendűség, mint a népességnövekedés mozgatórugói, valamint a reproduktív és ökológiai igazságtalanság átható befolyásáról, továbbá e diskurzus elhallgatásának a legkiszolgáltatottabbakra – természetre, emberekre és állatokra – gyakorolt hatásairól írnak.

Rampasek, László Attila

Szakértők által lektorált tudományos anyag

Kivonata

A társadalmi és környezeti igazságossággal foglalkozó szervezetek elhallgatták az emberi túlnépesedésről szóló diskurzust, mert féltek a reproduktív kényszerrel való összefüggésektől, de ezzel nem ismerték el a pronatalizmus elnyomó szerepét a reproduktív autonómia aláásásában. A pronatalizmus, amely a reprodukciót kényszerítő kulturális és intézményi erőkből áll, sokkal elterjedtebb, és ugyanolyan káros az egyéni szabadságjogokra nézve, mint a reprodukció korlátozására irányuló kísérletek. A pronatalizmus óriási méretének fel nem ismerése vezetett a fenntartható népességre irányuló önkéntes, jogokon alapuló erőfeszítések teljes feladásához, annak ellenére, hogy széleskörű tudományos egyetértés van abban, hogy a népességnövekedés a többszörös környezeti válságok egyik fő mozgatórugója. Megvizsgáljuk a patriarchális, kulturális, családi, vallási, gazdasági és politikai pronatalista nyomás teljes skáláját, és azt állítjuk, hogy a népesedéssel mint az ökológiai válság egyik okozójával szembeni vonakodás éppen azokat a pronatalista erőket szolgálja, amelyek aláássák a reproduktív autonómiát. Úgy véljük, hogy a túlnépesedés és az azt mozgató pronatalizmus kezelésének központi szerepet kell játszania a nemzetközi természetvédelmi és fejlesztési erőfeszítésekben, hogy a reproduktív jogokat felemeljék, és egyúttal elősegítsék a bolygó egészségét.

DOI: https://doi.org/10.3197/JPS.63799953906861 (.PDF)

Következtetése

A pronatalista üzenetek és politikák, valamint a vallási, társadalmi és kulturális korlátok együttesen óriási erőt jelentenek, amely korlátozza a reproduktív döntések autonómiáját a mai világban. Ezek a kényszerek megnehezítik és megcáfolják az ICPD-n felhozott elképzelést, miszerint a gyermekek számával és a gyermekvállalási időközökkel kapcsolatos bármilyen döntés “szabadnak” tekinthető. Egy olyan környezetben, amelyet annyira a pronatalizmus alakít, ez a “választás” rossz alap a reprodukciós politikai viták és a nők jogai számára. A túlnépesedésről szóló viták elhallgatásával pedig a nemzetközi környezetvédelem és a fejlesztési közösség képviselői maguk is a pronatalista és patriarchális erőknek adnak igazat, amelyek ragaszkodnak ahhoz, hogy a nők elsődleges és vitathatatlan feladata a gyermekvállalás. Bár a népesedési tabu a nők reproduktív jogai iránti méltányos aggodalomból fakad, amelyeket oly gyakran alárendeltek más, sürgetőbbnek ítélt ügyeknek, nem teszünk szívességet a nőknek azzal, hogy elutasítjuk a népességnövekedés és annak kiváltó okainak kritikai vizsgálatát. Éppen ellenkezőleg, a népesség méretének és növekedésének a környezetpusztításban játszott szerepéről szóló őszinte viták – valamint az egészséges politikai diskurzus arról, hogy hogyan lehet a legjobban semlegesíteni a reproduktív autonómiát aláásó pronatalista erőket – alapvető fontosságúak a reproduktív jogok és a környezeti fenntarthatóság teljes megvalósításához világszerte.

Forrás: Population Balance


Ahogy az éghajlati válság fokozódik...
... a ClimeNews – Hírportál nem marad csendben, számára a környezettel kapcsolatos beszámolás prioritás. Az éghajlati veszélyről, a természetről, a légköri szennyezésekről, és a járványokról szóló jelentéstétel olyan nagy hangsúlyt kap, amelyet megérdemel. A ClimeNews tudja és elismeri, hogy korunk meghatározó kérdése az éghajlati veszély. Olyan – még tabunak számító – információkat és összefüggéseket, amelyeket más médiák gyakran nem jelentetnek meg, azt mi megírjuk. A fajunk és a bolygónk számára ebben a kulcsfontosságú időben szándékunkban áll az olvasókat tudományos tényekre alapozott veszélyekről, következményekről, és megoldásokról tájékoztatni, nem politikai előítéletekre vagy üzleti érdekekre befolyásolva. Ezekben a viharos és kihívásokkal teli időkben milliók támaszkodnak már a ClimeNewsra, amely független az igazságot és a feddhetetlenséget képviseli.

Hónapról hónapra a cikkek olvasói teszik lehetővé, hogy a ClimeNews újságírás mindenki számára nyitva maradjon. Úgy gondoljuk, hogy mindenki megérdemli a tényadatokhoz való hozzáférést, függetlenül attól, hol élnek, vagy mit engedhetnek meg maguknak. Függetlenségünk azt jelenti, hogy szabadon kivizsgálhatjuk és megtámadhatjuk a hatalomban lévő személyek mulasztásait. Az önök segítségével továbbra is olyan nagy hatású tudósításokat fogunk nyújtani, amelyek képesek ellensúlyozni a félretájékoztatást, és hiteles, megbízható hírforrást nyújtanak mindenki számára. Mivel nincsenek részvényeseink vagy milliárdos tulajdonosaink, mi magunk határozzuk meg a napirendünket, és kereskedelmi és politikai befolyástól mentes, igazságkereső újságírást nyújtunk. Amikor még soha nem volt ennyire fontos, félelem és szívesség nélkül tudunk nyomozni és megkérdőjelezni gyanús ügyeket. Tájékoztatjuk olvasóinkat a környezeti veszélyekről tudományos tények alapján, nem üzleti vagy politikai érdekek által vezérelt módon. Számos fontos változtatást végeztünk stíluskalauzunkban annak érdekében, hogy az általunk használt nyelv pontosan tükrözze a környezeti katasztrófát és az azzal kapcsolatos összefüggéseket.

A ClimeNews - Hírportál úgy véli, hogy az éghajlati válsággal szembeni problémák rendszerszintűek, és alapvető társadalmi változásokra van szükség. Jelentéseket készítünk az egész világon élő egyének és közösségek, vállalatok erőfeszítéseiről, akik félelem nélkül állást foglalnak a jövő generációi számára és az emberi élet megőrzéséért a Földön. Azt akarjuk, hogy történeteik inspirálják a reményt. Jelentést készítünk a szervezetünkben elért haladásunkról mi is, mivel fontos lépéseket teszünk a környezetre gyakorolt ​​hatásaink kezelésére.

Reméljük, hogy ma fontolóra veszi a ClimeNews - Hírportál nyitott, független újságírás, jelentések támogatását. A ClimeNews újságírói tevékenységét ön is működtetheti, és segíthet fenntartani a jövőnket. Az olvasók minden támogatása, akár nagy, akár kicsi, nagyon értékes. Támogasson minket szabadon megválasztott összeggel egy biztonságos rendszeren keresztül - és csak egy percig tart. Ha teheti, kérjük, fontolja meg, hogy havonta rendszeres összeggel támogasson minket. Köszönjük.

ClimeNews TÁMOGATÁS

Amennyiben szeretnél értesítéseket kapni az új cikkek megjelenéséről, add meg az emailcímedet.

Mit jelent ez? Kapni fogsz egy rövid értesítést az új cikk címéről és pár mondatos rövid tartalmáról. Amennyiben érdekel a cikk, az ott található linkre kattintva felkeresheted a Hírportálunkat.