A Simon-féle bőségindex 2022

A népességnövekedés az erőforrások szűkösségének fokozódásához vezet, ahogyan azt Thomas Malthus angol tudós és újabban Paul Ehrlich, a Stanford Egyetem biológusa állította?

A Simon-féle bőségindex 2022 | ClimeNews

Vagy a népességnövekedés egybeesik az erőforrások bőségével, sőt talán még hozzá is járul az erőforrások bőségéhez, ahogyan Julian Simon, a Marylandi Egyetem közgazdásza állítja? A Simon-féle bőségindex (Simon Abundance Index, SAI) a népességnövekedés és 50 alapvető árucikk – többek között élelmiszer, energia, anyagok, ásványi anyagok és fémek – bősége közötti kapcsolatot méri.

Főbb megállapítások

A Simon Abundance Index ötödik éves jelentése szerint a globális nyersanyagbőség 2021-ben 22,6 százalékkal csökkent. Az index báziséve 1980, az index bázisértéke pedig 100. Az index értéke 2021-ben 548,5 volt. Más szóval az index az elmúlt 41 év alatt 448,5 százalékkal nőtt, ami a globális erőforrásbőség 4,24 százalékos éves összetett növekedési ütemét és a globális erőforrásbőség 16,7 évente történő megduplázódását jelenti.

1. ábra: A Simon-féle bőségindex (1980-2021)

A Simon-féle bőségindex 2022 | ClimeNews

Elemzés

Az SAI-t időarányos árakban mérik. Egy nyersanyag időárának kiszámításához az adott nyersanyag nominális árát elosztjuk a globális átlagos nominális órabérrel. Az elmúlt 41 év során az 50 árucikk átlagos nominális ára 103,9 százalékkal, a globális átlagos nominális órabér pedig 413,6 százalékkal emelkedett. Tehát az 50 árucikk teljes időbeli ára 67,9 százalékkal csökkent.

A személyes erőforrás-bőség szorzóját úgy számoljuk ki, hogy az 50 árucikk 1980-as átlagos időbeli árát elosztjuk az 50 árucikk 2021-es átlagos időbeli árával. A szorzó megmondja, hogy két időpont között mennyivel több erőforrást kaphat egy személy ugyanannyi munkaóráért. Ugyanannyi munkaórával, amelyért 1980-ban az 50 árucikkből álló kosárban egy egységet vásároltunk, 2021-ben 3,088 egységet vásároltunk ugyanebben a kosárban.

A bolygó átlagos lakosának erőforrásbősége 208,8 százalékkal nőtt. A személyes erőforrásbőség összetett éves növekedési üteme 2,79 százalék volt, ami azt jelenti, hogy a személyes erőforrásbőség 25,2 évente megduplázódott.

Az elmúlt 41 év során az 50 nyersanyag időbeli összára 67,9 százalékkal csökkent. Eközben a világ népessége 77,6 százalékkal nőtt. Tehát a világ népességének minden 1 százalékos növekedése esetén az 50 árucikk átlagos időbeli ára 0,88 százalékkal csökkent (67,9 százalék ÷ 77,6 százalék = -0,88).

Megjegyzendő, hogy a személyes erőforrásbőség-elemzés az erőforrásbőséget az egyes emberek szemszögéből vizsgálja. A kérdés, amelyre választ szeretnénk adni, a következő: “Mennyivel bőségesebbek lettek az erőforrások a bolygó átlagos lakója számára?”.

A népesség erőforrásbőségének elemzése ezzel szemben lehetővé teszi számszerűsíteni a globális erőforrásbőség és a globális népességnövekedés közötti kapcsolatot. A két elemzési szint közötti különbséget egy pizza-analógiával gondolhatja el. A személyes erőforrásbőség az egy személyre jutó pizzaszelet nagyságát méri. A népesség erőforrásbősége a teljes pizzatészta méretét méri.

A népesség erőforrásbőségének szorzóját úgy számítjuk ki, hogy a személyes erőforrásbőség változását megszorozzuk a globális népesség változásával (3,088 x 1,776). Az 5,485-ös szorzó megfelel a SAI 2022-ben szereplő 548,5 értéknek. Ez a globális erőforrásbőség 448,5 százalékos növekedését és 4,24 százalékos összetett éves növekedési ütemet jelent. Ezeket az értékeket használva úgy becsülhetjük, hogy a globális erőforrásbőség körülbelül 16,7 évente megduplázódik.

2. ábra: A globális népességnövekedés és az 50 alapvető nyersanyag személyes erőforrásbőségének összefüggésének szemléltetése (1980-2021).

A globális népességnövekedés és az 50 alapvető nyersanyag | ClimeNews

Végezetül ejtsünk néhány szót a népesség erőforrásbőségi rugalmasságáról. A közgazdaságtanban a rugalmasság egy változó érzékenységét méri egy másik változó változására. Ha az X változó 10 százalékkal változik, míg az Y változó az X változásának hatására 5 százalékkal változik, akkor az X rugalmassági együtthatója az Y-hoz viszonyítva 2,0 (10 ÷ 5). A 2,0 együttható úgy értelmezhető, hogy az X 2 százalékos változása az Y 1 százalékos változásának felel meg.

Azt találtuk, hogy a népesség minden 1 százalékos növekedése a személyes erőforrásbőség (a pizzaszelet mérete) 2,69 százalékos növekedésének felel meg (208,8 ÷ 77,6). Azt is megállapítottuk, hogy a népesség minden 1 százalékos növekedése a népesség erőforrás-bőségének (a pizzatészta mérete) 5,8 százalékos (448,5 ÷ 77,6) növekedésének felel meg.

Változások 2020 és 2021 között

Az elmúlt 12 hónap során a SAI 708,4-ről 548,5-re (22,6 százalékkal) csökkent. Ez volt az index által regisztrált legnagyobb egyéves csökkenés. A korábbi legnagyobb egyéves csökkenés 2010-ben 11,3 százalékos volt. Az index 1980 és 2021 között átlagosan évi 4,69 százalékkal nőtt.

3. ábra: A Simon-bőségindex, éves százalékos változás (1980-2021)

A Simon-féle bőségindex 2022 | ClimeNews

Mi a magyarázata a 2020 és 2021 közötti SAI-csökkenésnek? Először is, bár az erőforrások bőségének hosszú távú tendenciája pozitív, az árak felfelé és lefelé is mozoghatnak, és mozognak is. Ezt Julian Simon is megállapította, amikor 1996-ban megjelent The Ultimate Resource 2 című könyvében ezt írta,

Nincs fizikai vagy gazdasági oka annak, hogy az emberi leleményesség és vállalkozó szellem miért ne tudna örökké új eszközökkel reagálni a közelgő hiányra és a meglévő problémákra, amelyek egy bizonyos alkalmazkodási időszak után jobb helyzetbe hoznak minket, mint a probléma felmerülése előtt. . . . Az emberek számának növekedése [rövid távon] problémákat okoz, de ugyanakkor több ember lesz, aki megoldja ezeket a problémákat, és hosszú távon az alacsonyabb költségek és a kevesebb hiány bónuszát hagyja nekünk. . . . A végső erőforrás az emberek – képzett, lelkes és reményteljes emberek, akik a saját javukra, és így elkerülhetetlenül mindannyiunk javára fogják használni akaratukat és képzelőerejüket.

Másodszor, az árakat és a béreket kedvezőtlenül befolyásolhatja a kormányzati politika. A COVID-19 világjárványhoz kapcsolódó gazdasági tevékenység korlátozása például olyan kínálati sokkot eredményezett, amelyből sok iparágnak még nem sikerült teljesen kilábalnia. A kínálati sokkot súlyosbították a fiskális és monetáris ösztönzők, amelyek megakadályozták, hogy egyes munkavállalók a korlátozások feloldása után újra belépjenek a munkaerőpiacra. Ezek az ösztönzők keresleti sokkot is eredményeztek, mivel a pénz az ingatlanokba, a részvénypiacra és a nyersanyagokba áramlott, mivel a megtakarítók megpróbáltak védekezni a növekvő infláció ellen. Az új erőforrások feltárására és kitermelésére vonatkozó további szabályozások hozzájárulhattak a kibocsátás csökkentéséhez, különösen az energiaszektorban. Végül, az erőforrásárak megugrását nagymértékben fokozta az ukrajnai orosz invázió (bár a konfliktus nem tükröződik az idei SAI-ban).

4. ábra: A Simon-féle bőségindex, a főbb erőforráscsoportok időbeli árának százalékos változása (2020-2021)

Főbb erőforráscsoportok időbeli árának százalékos változása | ClimeNews

Harmadszor, az emberiség már korábban is átélt hasonló sokkokat és az erőforrások bőségének ezzel járó csökkenését. A történelem szerencsére azt sugallja, hogy az erőforrások bőségének növekedése helyreállítható. Az index például 28,4 százalékkal, 20,0 százalékkal és 19,3 százalékkal nőtt 1986-ban, 1985-ben és 2009-ben. Ha a kormányzati politikák és a megfelelő pénzgazdálkodás ösztönzi a vállalkozói szellemet, akkor az új tudás felfedezése és az új jólét megteremtése visszatérhet és virágozhat.

5. ábra: A Simon-bőségindex, az egyes erőforrások időbeli árának százalékos változása (2020-2021)

A Simon-bőségindex, az egyes erőforrások időbeli árának százalékos változása (2020-2021)

Következtetés

Az SAI közelmúltbeli csökkenése ellenére az erőforrások bősége még mindig gyorsabb ütemben növekszik, mint a népesség növekedése. Ezt a kapcsolatot szuperbőségnek nevezzük. Ezt a témát egy augusztus 31-én megjelenő új könyvben vizsgáljuk, amelynek címe: Szuperabundance: The Story of Population Growth, Innovation, and Human Flourishing on an Infinitely Bountiful Planet.

Gale L. Pooley professzor közgazdaságtant tanít a Brigham Young Egyetemen, Hawaiin. A Discovery Institute vezető munkatársa és a HumanProgress.org elnökségi tagja.

Marian L. Tupy a Cato Intézet Globális Szabadság és Jólét Központjának vezető munkatársa és a HumanProgress.org szerkesztője.

Forrás: HumanProgress | Gale Pooley | Marian L. Tupy


Megjegyzés

A hagyományos közgazdaságtan az agykárosodás egyik formája. A közgazdaság teljes mértékben külön vált a valós világtól.

David Suzuki

Ezt mi sem tükrözi jobban, mint a fenti cikk. A bemutatott ábrák és magyarázataik is egyértelműen mutatják az összeomlás jeleit. A közgazdász professzor mégis bizakodó 2022-ben. Arra számít, hogy ismétlődik a korábbi összeomlások utáni fellendülés az emberek úgymond ‘kemény időszakot követő’ magatartás formái alapján. “Majd a következő generációk megoldják” mondják, persze más szavakkal. Annak ellenére hazudnak, még saját maguknak is, hogy a tudósok évek óta figyelmeztetnek, ez nem így van. Tudományos bizonyítékok sora támasztja alá, hogy a veszély valós, és helyrehozhatatlan károkat fog elszenvedni ez a civilizáció, mely a teljes kipusztulást is magában hordozza.

Ok! Ezt jómagam tudom, mert kutatom ezt a témát már több évtizede, emiatt összeállt bennem a kép. De mit gondol ezzel kapcsolatban egy köztünk tevékenykedő tudós? Hát, megmutattam neki a fenti cikk fordítását és csak ennyit üzent:

“A piac rövidtávú ármozgásai a tartalékok felélése miatt nem tükrözik azt, hogy az erőforrások valóban egyre szűkösebbek a népességrobbanás miatt. Amikor adott egy hatalmas örökség, akkor sokáig nem tűnik fel, hogy sokkal több a havi kiadás mint a havi bevétel.

Ez az egy-két évszázad egy szingularitás: egy soha eddig nem volt és soha többé nem lesz népesedési és fogyasztási orgia. A karaván létszáma egyre nő, s még ennél is jobban nő a tevék száma, amiket esténként vacsorára levágnak, de épp ezért hamarost zuhanásba megy át a karaván sorsa. A “civilizációk” már számos dzsungelből gyártottak szemetet és sivatagot – most már kb. az egész Föld válik élhetetlenné. A százmillió évek alatt létrejött tartalékok (fosszilis energia, víz, erdők, talajok, biodiverzitás, klíma …) szétbarmolása árán van még a mai pillanatnyi bőség.”

Simonyi, Gyula I.

Úgy gondolom, hogy ezek után nem kell magyaráznom, hogy a közgazdaságtant újra kell fogalmazni. Épp itt lenne az ideje, ameddig van erre lehetőségünk. A globális, gondolkodásra képtelen, a bizonyítékokat értelmezni nem képes hangadókat pedig végérvényesen félre kell állítani. Mert a tudomány azt támasztja alá, amit Thomas Malthus angol tudós és újabban Paul Ehrlich, a Stanford Egyetem biológusa állított!

Rampasek, László A.


Ahogy az éghajlati válság fokozódik...
... a ClimeNews – Hírportál nem marad csendben, számára a környezettel kapcsolatos beszámolás prioritás. Az éghajlati veszélyről, a természetről, a légköri szennyezésekről, és a járványokról szóló jelentéstétel olyan nagy hangsúlyt kap, amelyet megérdemel. A ClimeNews tudja és elismeri, hogy korunk meghatározó kérdése az éghajlati veszély. Olyan – még tabunak számító – információkat és összefüggéseket, amelyeket más médiák gyakran nem jelentetnek meg, azt mi megírjuk. A fajunk és a bolygónk számára ebben a kulcsfontosságú időben szándékunkban áll az olvasókat tudományos tényekre alapozott veszélyekről, következményekről, és megoldásokról tájékoztatni, nem politikai előítéletekre vagy üzleti érdekekre befolyásolva. Ezekben a viharos és kihívásokkal teli időkben milliók támaszkodnak már a ClimeNewsra, amely független az igazságot és a feddhetetlenséget képviseli.

Hónapról hónapra a cikkek olvasói teszik lehetővé, hogy a ClimeNews újságírás mindenki számára nyitva maradjon. Úgy gondoljuk, hogy mindenki megérdemli a tényadatokhoz való hozzáférést, függetlenül attól, hol élnek, vagy mit engedhetnek meg maguknak. Függetlenségünk azt jelenti, hogy szabadon kivizsgálhatjuk és megtámadhatjuk a hatalomban lévő személyek mulasztásait. Az önök segítségével továbbra is olyan nagy hatású tudósításokat fogunk nyújtani, amelyek képesek ellensúlyozni a félretájékoztatást, és hiteles, megbízható hírforrást nyújtanak mindenki számára. Mivel nincsenek részvényeseink vagy milliárdos tulajdonosaink, mi magunk határozzuk meg a napirendünket, és kereskedelmi és politikai befolyástól mentes, igazságkereső újságírást nyújtunk. Amikor még soha nem volt ennyire fontos, félelem és szívesség nélkül tudunk nyomozni és megkérdőjelezni gyanús ügyeket. Tájékoztatjuk olvasóinkat a környezeti veszélyekről tudományos tények alapján, nem üzleti vagy politikai érdekek által vezérelt módon. Számos fontos változtatást végeztünk stíluskalauzunkban annak érdekében, hogy az általunk használt nyelv pontosan tükrözze a környezeti katasztrófát és az azzal kapcsolatos összefüggéseket.

A ClimeNews - Hírportál úgy véli, hogy az éghajlati válsággal szembeni problémák rendszerszintűek, és alapvető társadalmi változásokra van szükség. Jelentéseket készítünk az egész világon élő egyének és közösségek, vállalatok erőfeszítéseiről, akik félelem nélkül állást foglalnak a jövő generációi számára és az emberi élet megőrzéséért a Földön. Azt akarjuk, hogy történeteik inspirálják a reményt. Jelentést készítünk a szervezetünkben elért haladásunkról mi is, mivel fontos lépéseket teszünk a környezetre gyakorolt ​​hatásaink kezelésére.

Reméljük, hogy ma fontolóra veszi a ClimeNews - Hírportál nyitott, független újságírás, jelentések támogatását. A ClimeNews újságírói tevékenységét ön is működtetheti, és segíthet fenntartani a jövőnket. Az olvasók minden támogatása, akár nagy, akár kicsi, nagyon értékes. Támogasson minket szabadon megválasztott összeggel egy biztonságos rendszeren keresztül - és csak egy percig tart. Ha teheti, kérjük, fontolja meg, hogy havonta rendszeres összeggel támogasson minket. Köszönjük.

ClimeNews TÁMOGATÁS

Amennyiben szeretnél értesítéseket kapni az új cikkek megjelenéséről, add meg az emailcímedet.

Mit jelent ez? Kapni fogsz egy rövid értesítést az új cikk címéről és pár mondatos rövid tartalmáról. Amennyiben érdekel a cikk, az ott található linkre kattintva felkeresheted a Hírportálunkat.