Klímaromboló a hidrogéngyártás? A kulcs az olcsó megújulókban!

A hidrogén a világegyetem legkönnyebb és legnagyobb mennyiségben előforduló eleme. Energiaforrásként használható, és számos petrolkémiai folyamat fontos alapanyaga.

Klímaromboló a hidrogéngyártás? A kulcs az olcsó megújulókban!

A hidrogén elégetésekor víz keletkezik. Ezért a hidrogén alacsony szén-dioxid-kibocsátású üzemanyagforrásként használható. A hidrogén közvetlenül elégethető, vagy tüzelőanyag-cellában villamos energia előállítására is felhasználható.

Mivel a hidrogén elégetésekor minimális szennyezőanyag keletkezik, sokan a tisztább energia jövőjének egyik központi elemeként képzelik el.

A globális földgáz 6%-át és a globális szén 2%-át hidrogén előállítására fordítják. Ennek következtében a hidrogén előállítása évente mintegy 830 millió tonna szén-dioxid kibocsátásért felelős, ami megegyezik az Egyesült Királyság és Indonézia CO2-kibocsátásával együttvéve.

A hidrogén kereskedelmi célú előállításának négy fő forrása van: földgáz, kőolaj, szén és elektrolízis; ezek adják a világ hidrogéntermelésének 48%-át, 30%-át, 18%-át, illetve 4%-át. Az ipari hidrogén domináns forrása a fosszilis tüzelőanyagok.

A szén-dioxidot a földgázból kiinduló hidrogéngyártásnál 70-85%-os hatékonysággal, más szénhidrogénekből pedig változó hatékonysággal lehet leválasztani. Konkrétan a hidrogént általában metán vagy földgáz gőzreformálásával állítják elő. A hidrogéngyártás túlnyomó többségben fosszilis energiahordozókon alapul, jelentős szén-dioxid kibocsátással, de az egyes eljárások közt jelentős különbségek lehetnek. Cikkünkben azt is vizsgáljuk, milyen alternatív lehetőségek állnak rendelkezésre a jövőben, hogy a hidrogéntermelés környezetterhelését, üvegházgáz-kibocsátását mérsékeljük, hogy ez az energiahordozó és alapanyag zöldebbé válhasson.

Gőzreformálás

A gőzreformálás egy hidrogén-előállítási eljárás földgázból. Ez a módszer jelenleg az ipari hidrogén legolcsóbb forrása. Az eljárás során a gázt 700-1100 °C-ra hevítik gőz és nikkelkatalizátor jelenlétében. A keletkező endoterm reakció során a metánmolekulák felbomlanak, szén-monoxid és hidrogén keletkezik. A szén-monoxid gáz ezután gőzzel vasoxidon vagy más oxidokon átvezethető, és víz-gáz-eltolódási reakciónak (WGSR) vethető alá, hogy további H2-mennyiséget nyerjen. Az eljárás hátránya, hogy melléktermékeként jelentős mennyiségű CO2, CO és más üvegházhatású gázok kerülnek a légkörbe. Az alapanyag minőségétől függően (földgáz, rövid szénláncú szénhidrogének, benzin stb.) egy tonna előállított hidrogénből 9-12 tonna CO2 is keletkezik, ami szintén üvegházhatású gáz, és amely [részben] leválasztható.

Ebben az eljárásban magas hőmérsékletű (700-1100 °C) gőz (H2O) reagál metánnal (CH4) egy endoterm reakcióban, és szintézisgáz keletkezik.

CH4 + H2O → CO + 3 H2

A második szakaszban további hidrogén keletkezik az alacsonyabb hőmérsékletű, exoterm víz-gáz-átadási reakcióval, amelyet körülbelül 360 °C-on hajtanak végre:

CO + H2O → CO2 + H2

Lényegében az oxigén (O) atomot eltávolítják a további vízből (gőzből), hogy a CO-t CO2-á oxidálják. Ez az oxidáció energiát is szolgáltat a reakció fenntartásához. A folyamat működtetéséhez szükséges további hőt általában a metán egy részének elégetésével szolgáltatják [amikor ismét CO2 keletkezik].

Gőzreformálás - ClimeNews

Metán pirolízis

A metán pirolízise a földgázból történő hidrogénelőállítás folyamata. A hidrogén leválasztása egy lépésben történik egy olvadt fémkatalizátoron keresztül történő áramlással egy “buborékoszlopban” Ez egy “üvegházhatású gázok nélküli” megközelítés a potenciálisan alacsony költségű hidrogéntermeléshez, amelyet a méretnövelési képessége és a méretarányos működés szempontjából értékelnek. Az eljárást magasabb hőmérsékleten (1065 °C) végzik.

CH4(g) → C(sz) + 2 H2(g) ΔH° = 74 kJ/mol

Az ipari minőségű szilárd szén ezután gyártási alapanyagként értékesíthető vagy lerakható, nem kerül a légkörbe, és a lerakás során nem szennyezi a talajvizet.

Metán pirolízis - ClimeNews

Részleges oxidáció

A hidrogén előállítása földgázból vagy más szénhidrogénekből részleges oxidációval is lehetséges. A tüzelőanyag-levegő vagy tüzelőanyag-oxigén keverék részleges elégetése hidrogénben gazdag szintézisgázt eredményez. A hidrogént és a szén-monoxidot a víz-gáz eltolódási reakcióval nyerik. A hidrogén-szén-monoxid arány csökkentése érdekében szén-dioxidot is lehet adagolni.

A részleges oxidációs reakció akkor következik be, amikor egy szubsztöchiometrikus tüzelőanyag-levegő vagy tüzelőanyag-oxigén keveréket reformerben vagy részleges oxidációs reaktorban részben elégetnek. Megkülönböztetünk termikus részleges oxidációt (TPOX) és katalitikus részleges oxidációt (CPOX). A kémiai reakció általános formája:

CnHm + n/2 O2 → n CO + m/2 H2

A fűtőolajra és a szénre vonatkozó idealizált példák, C12H24 olajjal, illetve C24H12 összetételű szénnel számolva, a következők:

C12H24 + 6 O2 → 12 CO + 12 H2

C24H12 + 12 O2 → 24 CO + 6 H2

Plazma reformálás

A Kværner-eljárás vagy Kvaerner-féle korom és hidrogén eljárás (CB&H) az 1980-as években az azonos nevű norvég cég által kifejlesztett plazma reformálási módszer, amely folyékony szénhidrogénekből (CnHm) hidrogén és korom előállítására szolgál. A betáplált anyag rendelkezésre álló energiájának körülbelül 48%-át a hidrogén, 40%-át az aktív szén, 10%-át pedig a túlhevített gőz tartalmazza, CO2 nem keletkezik a folyamat során.

Ennek az eljárásnak egy változatát mutatták be 2009-ben, amely plazmaíves hulladékkezelési technológiát használ a hidrogén, hő és szén előállítására metánból és földgázból egy plazmakonverterben.

Szénből

A szénből történő hidrogén előállításához szénelgázosítást alkalmaznak. A szénelgázosítás folyamata gőz és oxigén segítségével bontja meg a szén molekuláris kötéseit, és hidrogén és szén-monoxid gáznemű keveréke képződik. A szénelgázosításból nyert gázból a szén-dioxid és más szennyező anyagok könnyebben eltávolíthatók, mint a szén elégetéséből. Az átalakítás másik módszere az alacsony és magas hőmérsékletű szén pirolízis.

A szén pirolíziséből (oxigénmentes hevítésből) származó kokszológáz körülbelül 60%-ban hidrogént tartalmaz, a többi CH4, CO, CO2, NH3, N2 és H2S. A hidrogén nyomáslengetéses adszorpciós eljárással elválasztható a többi szennyeződéstől. Japán acélipari vállalatok ezzel az eljárással gyártottak hidrogént.

Petrolkokszból

A kőolajkokszot szénelgázosítással hidrogénben gazdag szintézisgázzá is lehet alakítani. Az előállított szintézisgáz főként hidrogénből, szén-monoxidból és a kokszban lévő kénből származó H2S-ből áll. Az elgázosítás szinte bármilyen szénforrásból hidrogén előállítására alkalmas.

Vízből

A hidrogén fosszilis tüzelőanyagok felhasználása nélküli előállításának módszerei a vízbontás folyamatát foglalják magukban, vagyis a H2O vízmolekula oxigénre és hidrogénre történő szétválasztását. Ha a vízbontás energiaforrása megújuló vagy alacsony szén-dioxid-kibocsátású, az előállított hidrogént néha zöld hidrogénnek nevezik. Az átalakítás többféleképpen is megvalósítható, de általában mindegyik módszer drágább [egyelőre], mint a fosszilis tüzelőanyagokon alapuló előállítási módszerek.

Elektrolízis

2020-ban világszerte mintegy 8 GW elektrolízis-kapacitást telepítenek, ami a globális hidrogéntermelés mintegy 4%-át teszi ki.

Az elektrolízis során a vizet elektromos áram segítségével hidrogénre és oxigénre bontják. A víz elektrolízise 70-80%-os hatásfokú (20-30%-os konverziós veszteséggel), míg a földgáz gőzzel történő reformálása 70-85% közötti termikus hatásfokkal működik. 2030 előtt az elektrolízis elektromos hatásfoka várhatóan eléri a 82-86%-ot, miközben a tartósság is megmarad, mivel a fejlődés ezen a területen is ütemesen halad.

A vizes elektrolízis 50-80 °C között működhet, míg a gőzzel történő metánreformáláshoz 700-1100 °C közötti hőmérsékletre van szükség. A két módszer közötti különbség a felhasznált primerenergia; vagy villamos energia (elektrolízis esetén) vagy földgáz (gőzzel történő metánreformálás esetén). Az elektrolízis és a hasonló vízbontó módszerek a könnyen hozzáférhető erőforrás, a víz felhasználása miatt felkeltették a tudományos közösség érdeklődését. A hidrogén előállítási költségeinek csökkentése céljából az elektrolízis lehetővé tételére megújuló energiaforrásokat céloztak meg.

Három fő cellatípus létezik, a szilárdoxid-elektrolízis cellák (SOEC), a polimerelektrolit-membrán cellák (PEM) és a lúgos elektrolízis cellák (AEC). Hagyományosan a lúgos elektrolízis cellák olcsóbbak a beruházás szempontjából (általában nikkel katalizátorokat használnak), de kevésbé hatékonyak; a PEM elektrolízis cellák ezzel szemben drágábbak (általában drága platinacsoportú fém katalizátorokat használnak), de hatékonyabbak és nagyobb áramsűrűséggel működhetnek, ezért esetleg olcsóbbak lehetnek, ha a hidrogéntermelés elég nagy.

A SOEC-ek magas hőmérsékleten, jellemzően 800 °C körül működnek. Ilyen magas hőmérsékleten a szükséges energia jelentős része hőenergiaként biztosítható, ezért magas hőmérsékletű elektrolízisnek nevezik. A hőenergiát számos különböző forrásból, például ipari hulladékhőből, atomerőművekből vagy koncentrált naphőerőművekből lehet biztosítani. A PEM-elektrolíziscellák jellemzően 100 °C alatt működnek. E cellák előnye, hogy viszonylag egyszerűek, és úgy tervezhetők, hogy széles körben változó feszültséget fogadjanak el, ami ideálissá teszi őket a megújuló energiaforrásokkal, például a napelemekkel való használatra. Az AEC-k optimálisan magas koncentrációjú elektrolit (KOH vagy kálium-karbonát) és magas, gyakran 200 °C közeli hőmérsékleten működnek.

Klímaromboló a hidrogéngyártás? A kulcs az olcsó megújulókban!

Hidrogén az egyensúlyteremtő

Az elektrolízises hirdogéngyártás tökéletesen illeszkedik gazdaságilag is a megújulókat nagy arányban tartalmazó energiamixbe. Tehát ahogy egyre nagyobb arányban veszik át a szennyező áramforrások helyét az olcsó megújulók, úgy egyre inkább megéri elektrolízissel termelni a hidrogént, sőt, akár olcsóbbá is válhat, mint a magas szén-dioxid kibocsátású fosszilis alapú termelés. Amikor a hálózatba nagy mennyiségű áramot termelnek a napelemek és/vagy a szélerőművek, az áram ára akár negatív értéket is felvehet, olyan mértékű túlkínálat alakul ki. Ilyenkor az áramszolgáltató fizet a nagyfogyasztóknak az elfogyasztott áramért. Ilyenre egyre gyakrabban lesz példa, ezzel együtt persze még mindig nyereséges üzlet megújulókkal termelni áramot. Viszont az ilyen túltermelési csúcsokat hidrogéngyártásra használhatjuk, és a nagy mennyiségben termelt hidrogén akár betáplálható a földgázhálózatba is 20% arányig, vagy a stratégiai gáztározókban a földgázzal, a jelenlegi gázfogyasztó készülékek, berendezések ugyanis ezt probléma nélkül elviselik. Ezzel a földgáz karbonlábnyoma jelentősen csökken, például az Egyesült Királyságban évi 6 millió tonna szén-dioxid kibocsátást lehetne így megelőzni.

Klímaromboló a hidrogéngyártás? A kulcs az olcsó megújulókban!

Ipari kibocsátás és hatékonyság

A modern hidrogénfejlesztők hatásfokát a hidrogén standard térfogatára (MJ/m3) jutó energiával mérik, a H2 standard hőmérsékletét és nyomását feltételezve. Minél kisebb a generátor által felhasznált energia, annál nagyobb a hatásfoka; egy 100%-os hatásfokú elektrolízisüzemű generátor 39,4 kilowattórát fogyasztana kilogramm hidrogénre (142 MJ/kg), 12 749 joule-t literenként (12,75 MJ/m3). A gyakorlati elektrolízis jellemzően forgó elektrolízist alkalmaz, ahol a centrifugális erő segít elválasztani a gázbuborékokat a víztől. Egy ilyen elektrolízis 15 bar nyomáson 50 kilowattórát fogyaszthat kilogrammonként (180 MJ/kg), és további 15 kilowattórát (54 MJ), ha a hidrogént sűrítik a hidrogénautókban való felhasználáshoz.

A hagyományos lúgos elektrolízis hatásfoka körülbelül 70%, azonban korszerű, akár 82%-os hatásfokú lúgos vizes elektrolízisek is rendelkezésre állnak. A magasabb hőérték felhasználását is figyelembe véve (mivel a melegedés okozta energiaveszteség a katalizátor által igényelt gőz előállításához visszavezethető a rendszerbe), a PEM-elektrolízis átlagos működési hatásfoka 80% körül van, illetve a legmodernebb lúgos elektrolízisek használatával 82% körül.

Az elektrolízissel előállított hidrogén ára 2020-tól 3-8 USD/kg körül van. A hidrogén ipari előállítását figyelembe véve és a vízelektrolízis jelenlegi legjobb eljárásait (PEM vagy lúgos elektrolízis) alkalmazva, amelyek 70-82%-os tényleges elektromos hatásfokkal rendelkeznek, 1 kg hidrogén előállításához (amelynek fajlagos energiája 143 MJ/kg vagy körülbelül 40 kWh/kg) 50-55 kWh villamos energiára van szükség. Az [USA] Energiaügyi Minisztérium 2015-re vonatkozó hidrogéntermelési célkitűzéseiben meghatározott 0,06 $/kWh villamosenergia-költség mellett a hidrogén költsége 3 $/kg. Az amerikai Energiaügyi Minisztérium által 2020-ra kitűzött hidrogénár 2,30 USD/kg, ami 0,037 USD/kWh villamosenergia-költséget igényel, ami a szél- és napenergia közelmúltbeli PPA-tendereit figyelembe véve számos régióban elérhető. Az IRENA.ORG egy átfogó tényszerű jelentése szerint a jelenlegi, kilogrammonként körülbelül 53-70 kWh/kilogramm H2-t fogyasztó ipari hidrogéntermelés körülbelül 45 kWh/kg-ra csökkenhetne. Az elektrolízissel előállított hidrogén termodinamikai energiaszükséglete 33 kWh/kg, ami magasabb, mint a szén-dioxid-leválasztással történő gőzreformálás, és magasabb, mint a metán pirolízisé. Az elektrolízis egyik előnye a gőzzel történő metánreformálásból (SMR) származó hidrogénnel szemben az, hogy a hidrogén a helyszínen előállítható, ami azt jelenti, hogy elkerülhető a költséges teherautón vagy csővezetéken történő szállítás.

A gőz-metán reformálás átlagosan 1-3 $/kg között van. Ez a hidrogén elektrolízissel történő előállítását számos régióban már most is versenyképessé teszi, amint azt a Nel Hydrogen és mások is felvázolták, beleértve az IEA cikkét, amely megvizsgálja azokat a feltételeket, amelyek az elektrolízis versenyelőnyéhez vezethetnek.

A PEM hatásfoka 2030 előtt várhatóan körülbelül 86%-ra emelkedik. A PEM-elektrolízis elméleti hatásfokát 94%-ra jósolják.

Kémiailag segített elektrolízis

Az elektrolízishez szükséges feszültségnek az elektrolíziscella hőmérsékletének növelésén keresztül történő csökkentése mellett lehetőség van az elektrolízisben előállított oxigén elektrokémiai úton történő felhasználására is úgy, hogy a reaktor oxigénoldalára üzemanyagot (például korom/szén, metanol, etanol, hangyasav, glicerin stb.) juttatnak. Ez csökkenti a szükséges elektromos energiát, és potenciálisan 40~60% alá csökkentheti a hidrogén költségét az így biztosított maradék energiával. Ezenkívül a szén/szénhidrogén-asszisztált vízelektrolízis (CAWE) potenciálisan kevésbé energiaigényes, tisztább módszert kínál a kémiai energia felhasználására különböző szénforrásokban, mint például a gyenge minőségű és magas kéntartalmú szén, biomassza, alkoholok és metán (földgáz), ahol a keletkező tiszta CO2 könnyen elkülöníthető, drága leválasztási folyamat nélkül.

Radiolízis

Az atomsugárzás a radiolizálás révén képes a víz kötéseit megbontani. A dél-afrikai Mponeng aranybányában a kutatók baktériumokat találtak egy természetesen előforduló magas sugárzási zónában. A baktériumközösség, amelyet a Desulfotomaculum egy új filotípusa uralt, elsősorban radioaktívan keletkező hidrogénnel táplálkozott.

Termolízis

A víz 2500 °C körül spontán szétesik atomjaira, de ez a termolízis a szokásos technológiai csővezetékek és berendezések számára túl magas hőmérsékleten történik, ami meglehetősen alacsony kereskedelmi hasznosítási potenciált eredményez.

Termokémiai ciklus

A termokémiai ciklusok kizárólag hőforrásokat kombinálnak kémiai reakciókkal, hogy a vizet hidrogén- és oxigénkomponensekre bontsák. A ciklus kifejezést azért használják, mert a víz, a hidrogén és az oxigén mellett az ezekben a folyamatokban használt kémiai vegyületek folyamatosan újrahasznosulnak. Ha részben villamos energiát használnak bemenetként, akkor az így létrejövő termokémiai ciklust hibrid ciklusnak nevezzük.

A kén-jód ciklus (S-I ciklus) egy olyan termokémiai ciklusos folyamat, amely vízből hidrogént állít elő körülbelül 50%-os hatásfokkal. A folyamat során felhasznált ként és jódot visszanyerik és újrafelhasználják, a folyamat nem fogyasztja el. A ciklus bármilyen, nagyon magas, körülbelül 950 °C-os hőmérsékletű forrással elvégezhető, mint például a koncentrált napenergia-rendszerek (CSP), és úgy tartják, hogy jól alkalmazható a hidrogén magas hőmérsékletű nukleáris reaktorok általi előállítására, és mint ilyen, a Japánban található magas hőmérsékletű mérnöki tesztreaktorban tanulmányozzák. Vannak más hibrid ciklusok is, amelyek mind magas hőmérsékletet, mind némi villamos energiát használnak, ilyen például a réz-klór ciklus, ez hibrid termokémiai ciklusnak minősül, mivel az egyik reakciólépésben elektrokémiai reakciót alkalmaz, 530 °C-on működik, és 43 százalékos a hatásfoka.

Ferroszilícium módszer

A ferroszilíciumot a hadsereg használja a léggömbökhöz szükséges hidrogén gyors előállítására. A kémiai reakcióhoz nátrium-hidroxidot, vasszilíciumot és vizet használnak. A generátor elég kicsi ahhoz, hogy elférjen egy teherautón, és csak kis mennyiségű elektromos energiát igényel, az anyagok stabilak és nem éghetőek, és nem termelnek hidrogént, amíg össze nem keverik őket. A módszert az első világháború óta használják. Egy nehéz acél nyomástartó edényt megtöltenek nátrium-hidroxiddal és ferroszilíciummal, lezárják, és ellenőrzött mennyiségű vizet adnak hozzá; a hidroxid oldódása körülbelül 93 °C-ra melegíti a keveréket, és elindítja a reakciót; nátrium-szilikát, hidrogén és gőz keletkezik.

Fotobiológiai vízbontás

Klímaromboló a hidrogéngyártás? A kulcs az olcsó megújulókban!Biológiai hidrogént lehet előállítani egy alga bioreaktorban. Az 1990-es évek végén felfedezték, hogy ha az algától megvonják a ként, akkor az oxigéntermelésről, azaz a normál fotoszintézisről átáll a hidrogéntermelésre. Úgy tűnik, hogy a termelés ma már gazdaságilag is megvalósítható, mivel meghaladja a 7-10 százalékos energiahatékonysági (a napfény hidrogénné alakítása) határt, és a hidrogéntermelés óránként 10-12 ml/liter kultúrát tesz ki.

Fotokatalitikus vízbontás

A napenergia hidrogénné alakítása vízbontás útján az egyik legérdekesebb módja a tiszta és megújuló energiarendszerek megvalósításának. Ha azonban ezt a folyamatot fotokatalizátorokkal segítjük, amelyeket közvetlenül a vízben eloszlathatók, ahelyett, hogy fotovoltaikus és elektrolitikus rendszert használnánk, a reakció csak egy lépésben zajlik, hatékonyabbá tehető.

Biohidrogén eljárások

A biomassza és a hulladékáramok elvileg biohidrogénné alakíthatók biomassza elgázosításával, gőzreformálással vagy biológiai átalakítással, például biokatalizált elektrolízissel vagy fermentatív hidrogéntermeléssel.

Az olyan hidrogénelőállítási módszerek közül, mint a gőzzel történő metánreformálás, a termikus krakkolás, a szén és biomassza elgázosítása és pirolízise, az elektrolízis és a fotolízis, a biológiai módszerek környezetbarátabbak és kevésbé energiaigényesek. Ezenkívül a hulladékok és alacsony értékű anyagok, például a mezőgazdasági biomassza, mint megújuló források széles köre felhasználható a hidrogén biokémiai úton történő előállítására. Mindazonáltal jelenleg a hidrogént főként fosszilis tüzelőanyagokból, különösen földgázból állítják elő, amelyek nem megújuló források. A hidrogén nemcsak a legtisztább üzemanyag, hanem széles körben használják is számos iparágban, különösen a műtrágya-, petrolkémiai és élelmiszeriparban. Ez logikussá teszi a hidrogéntermelés alternatív forrásainak vizsgálatát. A hidrogén előállításának fő biokémiai technológiái a sötét és a fotofermentációs eljárások. A sötét fermentáció során a szénhidrátokat fermentatív mikroorganizmusok, köztük szigorúan anaerob és fakultatív anaerob baktériumok alakítják át hidrogénné. Elméletileg legfeljebb 4 mol H2/mol glükóz állítható elő, és a hidrogén mellett a cukrok melléktermékként illékony zsírsavakká (VFA-k) és alkoholokká alakulnak át a folyamat során. A fotofermentatív baktériumok képesek a VFA-kból hidrogént előállítani. Ezért a sötét fermentáció során képződő metabolitok felhasználhatók alapanyagként a fotofermentációban a hidrogén összhozamának növelése érdekében.

Lenkei Péter

Források: Wikipédia, Forbes, IEA
https://www.forbes.com/sites/rrapier/2020/06/06/estimating-the-carbon-footprint-of-hydrogen-production/
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_production
https://www.iea.org/fuels-and-technologies/hydrogen
https://www.energynetworks.org/newsroom/hydrogen-blending-what-is-it-and-why-does-it-matter

Ahogy az éghajlati válság fokozódik...
... a ClimeNews – Hírportál nem marad csendben, számára a környezettel kapcsolatos beszámolás prioritás. Az éghajlati veszélyről, a természetről, a légköri szennyezésekről, és a járványokról szóló jelentéstétel olyan nagy hangsúlyt kap, amelyet megérdemel. A ClimeNews tudja és elismeri, hogy korunk meghatározó kérdése az éghajlati veszély. Olyan – még tabunak számító – információkat és összefüggéseket, amelyeket más médiák gyakran nem jelentetnek meg, azt mi megírjuk. A fajunk és a bolygónk számára ebben a kulcsfontosságú időben szándékunkban áll az olvasókat tudományos tényekre alapozott veszélyekről, következményekről, és megoldásokról tájékoztatni, nem politikai előítéletekre vagy üzleti érdekekre befolyásolva. Ezekben a viharos és kihívásokkal teli időkben milliók támaszkodnak már a ClimeNewsra, amely független az igazságot és a feddhetetlenséget képviseli.

Hónapról hónapra a cikkek olvasói teszik lehetővé, hogy a ClimeNews újságírás mindenki számára nyitva maradjon. Úgy gondoljuk, hogy mindenki megérdemli a tényadatokhoz való hozzáférést, függetlenül attól, hol élnek, vagy mit engedhetnek meg maguknak. Függetlenségünk azt jelenti, hogy szabadon kivizsgálhatjuk és megtámadhatjuk a hatalomban lévő személyek mulasztásait. Az önök segítségével továbbra is olyan nagy hatású tudósításokat fogunk nyújtani, amelyek képesek ellensúlyozni a félretájékoztatást, és hiteles, megbízható hírforrást nyújtanak mindenki számára. Mivel nincsenek részvényeseink vagy milliárdos tulajdonosaink, mi magunk határozzuk meg a napirendünket, és kereskedelmi és politikai befolyástól mentes, igazságkereső újságírást nyújtunk. Amikor még soha nem volt ennyire fontos, félelem és szívesség nélkül tudunk nyomozni és megkérdőjelezni gyanús ügyeket. Tájékoztatjuk olvasóinkat a környezeti veszélyekről tudományos tények alapján, nem üzleti vagy politikai érdekek által vezérelt módon. Számos fontos változtatást végeztünk stíluskalauzunkban annak érdekében, hogy az általunk használt nyelv pontosan tükrözze a környezeti katasztrófát és az azzal kapcsolatos összefüggéseket.

A ClimeNews - Hírportál úgy véli, hogy az éghajlati válsággal szembeni problémák rendszerszintűek, és alapvető társadalmi változásokra van szükség. Jelentéseket készítünk az egész világon élő egyének és közösségek, vállalatok erőfeszítéseiről, akik félelem nélkül állást foglalnak a jövő generációi számára és az emberi élet megőrzéséért a Földön. Azt akarjuk, hogy történeteik inspirálják a reményt. Jelentést készítünk a szervezetünkben elért haladásunkról mi is, mivel fontos lépéseket teszünk a környezetre gyakorolt ​​hatásaink kezelésére.

Reméljük, hogy ma fontolóra veszi a ClimeNews - Hírportál nyitott, független újságírás, jelentések támogatását. A ClimeNews újságírói tevékenységét ön is működtetheti, és segíthet fenntartani a jövőnket. Az olvasók minden támogatása, akár nagy, akár kicsi, nagyon értékes. Támogasson minket szabadon megválasztott összeggel egy biztonságos rendszeren keresztül - és csak egy percig tart. Ha teheti, kérjük, fontolja meg, hogy havonta rendszeres összeggel támogasson minket. Köszönjük.

ClimeNews TÁMOGATÁS

Amennyiben szeretnél értesítéseket kapni az új cikkek megjelenéséről, add meg az emailcímedet.

Mit jelent ez? Kapni fogsz egy rövid értesítést az új cikk címéről és pár mondatos rövid tartalmáról. Amennyiben érdekel a cikk, az ott található linkre kattintva felkeresheted a Hírportálunkat.