Nincs kenyerük? Akkor miért nem esznek kalácsot?

1766. febr. 13: Thomas Robert Malthus születése (+1834. dec. 23.).

Noha az időtávlatokat és a fogamzásgátlás történelmi, sőt evolúciós jelentőségét nem láthatta előre, sikerült az emberi túlnépesedés veszélyét a köztudatba belevinnie. Korunkra tragikusan bebizonyosodott előrejelzésének helyessége, a krónikusan éhezők száma már sokkal több mint amennyien Malthus születésekor összesen éltek a világon.

Nincs kenyerük? Akkor miért nem esznek kalácsot? | ClimeNews

Az élőlények a táplálék stb. szűkösség esetén kevésbé szaporodnak, ezért sokáig azt gondolták, hogy ha a szegényeket nem támogatják, akkor kevésbé fognak szaporodni. A történelem ennek épp ellenkezőjét bizonyítja. Mi lehet az oka, hogy az emberi faj túlszaporodását épp a jómód csökkenti le?

Az egyik ok a jómódban lehetővé vált oktatás lassanként felszabadítja a tömegeket egy vallási-kulturális agymosottságból. Az ezredévek során mindenféle hatalmak úgy szaporították a szegényeket, mint a háziállataikat, mert amiből túltermelés van, az olcsó, s így olcsó lett a rabszolga, jobbágy, proletár, katona, munkás, szülőgép. A szaporodás erőltetése beépült a különféle birodalmi vallásokba, erkölcsökbe, kultúrákba és kiölte azt a természetes bölcsességet, amely a természeti népeket még segítette abban, hogy népességüket a környezetük eltartóképességével egyensúlyban tartsák. Erre óriási igény van az emberekben, mert az embertúltermelésnek szörnyű ára van, a felesleget társadalmi nyugtalanság és szörnyű szenvedések közepette a nyomor, betegség, erőszak viszi el.

A másik ok az evolúciós följebb lépés: a fogamzásgátlás képessé teszi az embert nem csak a népesedésének harmóniába hozatalára a területének eltartóképességével, hanem olyan mértékű csökkentésére, hogy a félállati szintről egy magasabb szintű lénnyé evolválódjon. A jólét (valójában elsősorban a nők felszabadulása a tenyészállat sorból az energiabőség segítségével, amely a fizikai erőfölény jelentőségét csökkenti) tehát nem a biológiai törvényekkel szemben csökkenti a termékenységet, hanem új fajt hoz létre, amely sokkal kevésbé szapora. Az r, K és H(umán) szaporodási stratégiák fejlődési lépcsőjén egy újabb lépcsőt hoz létre, a H+ szaporodási stratégiát.

A szaporodás erőltetése okafogyottá vált, amikor sok tízezer év energiaszűkössége után (hiszen csak emberi, állati, és egy kevés szél- és vízenergia volt) az ember megtanulta tömegméretekben hasznosítani a második évezred közepére már fölfedezett fosszilis energiakincset. Malthus 3 éves volt, amikor James Watt (mások száz évnyi kísérletezése után) szabadalmaztatta a gőzgépet. E negyed évezredben már nincs szükség az embertúltermelésre, így lehetségessé vált egyáltalán foglalkozni a túlnépesedés kérdésével.

A harmadik ok az emberi faj rugalmassága az életminőségben. Amikor szűkös a megélhetés, nem létszámában csökken, hanem életminőségében süllyed vissza félállati szintre. (Ez messze az állati szint alatt van. A tigrisnek száz km2 élettér kell, a szarvasnak kettő, ezzel szemben Bangladeshben egy emberre egy ezred km2 jut!)

De félállatként is a Föld normál működéséhez viszonyítva az emberiség már szörnyen túl van népesedve. Hogyan lehetséges, hogy még nincs tömeges éhhalál? A fosszilis energiabőség (de nem a Föld normál működése!) tud ennyi embert eltartani, persze így is csak folyamatos humanitárius katasztrófa közepette. De mihelyt nem fordíthatunk 17 kalória olajat-gázt-szenet egyetlen 1 kalória élelem megtermelésére, a tömeges éhhalál következik. A megújulókkal működtetett erőgépek még a holdban vannak.

A világ döntéshozói (jómódúak, cégvezetők, politikusok, vallási és civil vezetők, médiában dolgozók, mozgalmárok stb.) a saját kiváltságos helyzetüknél fogva nem tapasztalják a valóságot, így a túlnépesedés civilizációnkat elpusztító veszélyének még az említését is uralkodói tudatlansági szinten hessentik el ma is: Nincs kenyerük? Akkor miért nem esznek kalácsot?

Simonyi, Gyula I. | BOCS Civilizációtervezés Alapítvány


Ahogy az éghajlati válság fokozódik...
... a ClimeNews – Hírportál nem marad csendben, számára a környezettel kapcsolatos beszámolás prioritás. Az éghajlati veszélyről, a természetről, a légköri szennyezésekről, és a járványokról szóló jelentéstétel olyan nagy hangsúlyt kap, amelyet megérdemel. A ClimeNews tudja és elismeri, hogy korunk meghatározó kérdése az éghajlati veszély. Olyan – még tabunak számító – információkat és összefüggéseket, amelyeket más médiák gyakran nem jelentetnek meg, azt mi megírjuk. A fajunk és a bolygónk számára ebben a kulcsfontosságú időben szándékunkban áll az olvasókat tudományos tényekre alapozott veszélyekről, következményekről, és megoldásokról tájékoztatni, nem politikai előítéletekre vagy üzleti érdekekre befolyásolva. Ezekben a viharos és kihívásokkal teli időkben milliók támaszkodnak már a ClimeNewsra, amely független az igazságot és a feddhetetlenséget képviseli.

Hónapról hónapra a cikkek olvasói teszik lehetővé, hogy a ClimeNews újságírás mindenki számára nyitva maradjon. Úgy gondoljuk, hogy mindenki megérdemli a tényadatokhoz való hozzáférést, függetlenül attól, hol élnek, vagy mit engedhetnek meg maguknak. Függetlenségünk azt jelenti, hogy szabadon kivizsgálhatjuk és megtámadhatjuk a hatalomban lévő személyek mulasztásait. Az önök segítségével továbbra is olyan nagy hatású tudósításokat fogunk nyújtani, amelyek képesek ellensúlyozni a félretájékoztatást, és hiteles, megbízható hírforrást nyújtanak mindenki számára. Mivel nincsenek részvényeseink vagy milliárdos tulajdonosaink, mi magunk határozzuk meg a napirendünket, és kereskedelmi és politikai befolyástól mentes, igazságkereső újságírást nyújtunk. Amikor még soha nem volt ennyire fontos, félelem és szívesség nélkül tudunk nyomozni és megkérdőjelezni gyanús ügyeket. Tájékoztatjuk olvasóinkat a környezeti veszélyekről tudományos tények alapján, nem üzleti vagy politikai érdekek által vezérelt módon. Számos fontos változtatást végeztünk stíluskalauzunkban annak érdekében, hogy az általunk használt nyelv pontosan tükrözze a környezeti katasztrófát és az azzal kapcsolatos összefüggéseket.

A ClimeNews - Hírportál úgy véli, hogy az éghajlati válsággal szembeni problémák rendszerszintűek, és alapvető társadalmi változásokra van szükség. Jelentéseket készítünk az egész világon élő egyének és közösségek, vállalatok erőfeszítéseiről, akik félelem nélkül állást foglalnak a jövő generációi számára és az emberi élet megőrzéséért a Földön. Azt akarjuk, hogy történeteik inspirálják a reményt. Jelentést készítünk a szervezetünkben elért haladásunkról mi is, mivel fontos lépéseket teszünk a környezetre gyakorolt ​​hatásaink kezelésére.

Reméljük, hogy ma fontolóra veszi a ClimeNews - Hírportál nyitott, független újságírás, jelentések támogatását. A ClimeNews újságírói tevékenységét ön is működtetheti, és segíthet fenntartani a jövőnket. Az olvasók minden támogatása, akár nagy, akár kicsi, nagyon értékes. Támogasson minket szabadon megválasztott összeggel egy biztonságos rendszeren keresztül - és csak egy percig tart. Ha teheti, kérjük, fontolja meg, hogy havonta rendszeres összeggel támogasson minket. Köszönjük.

ClimeNews TÁMOGATÁS

Amennyiben szeretnél értesítéseket kapni az új cikkek megjelenéséről, add meg az emailcímedet.

Mit jelent ez? Kapni fogsz egy rövid értesítést az új cikk címéről és pár mondatos rövid tartalmáról. Amennyiben érdekel a cikk, az ott található linkre kattintva felkeresheted a Hírportálunkat.