A megújuló energiaforrások korlátai

A megújuló energia nem menti meg a civilizációt.

William Rees, az ökolábnyom megalkotója legújabb tanulmányában azt fejti ki rendkívüli alapossággal és részletességgel, hogy miért nem tud az emberiség átállni megújulókból és nukleáris energiából álló energiamixre, illetve hogy ha (a fizika törvényeit megcáfolva) ez mégis sikerülne, miért folytatódna az ökológiai válság. Arra is kitér, mi kellene az összeomlás enyhítéséhez, és hogy ez miért népszerűtlen.

William Rees | A megújuló energiaforrások korlátai | ClimeNews

Az első dolog, amire rámutat, hogy a klímaváltozás csupán az egyik megjelenési formája a globális ökológiai válságnak. Más szóval, még ha át is állnánk tiszta energiaforrásokra, de közben tovább hajszolnánk a gazdasági növekedést, és hagynánk tovább zajlani az egyébként senki által nem kívánt népességrobbanást, akkor ugyanúgy felélnénk az erőforrásokat és elszennyeznénk a környezetünket.
A második pedig, hogy az úgynevezett megújuló energiaforrásokat kiaknázó technológiákat, amik köztudatban „tiszta energia”-ként élnek, valójában nem is annyira tiszták. A szélturbinák és napelemek gyártása, szállítása és karbantartása ugyanis csak rengeteg nyersanyag, fosszilis energia által biztosított hő, valamint dízelmotorok segítségével megy, kőolajszármazékokból épített utakon. Ráadásul az életciklusuk végén hatalmas mennyiségű hulladék és mérgező anyag keletkezik.

Energiatárolás

A kiszámíthatatlanságot ellensúlyozandó akkumulátorok és egyéb energiatárolási módszerek sem kecsegtetnek sok jóval. Vagy egyáltalán nem alkalmasak hosszútávú energiatárolásra (pl. lendkerék), vagy fölrajzilag korlátozott a megvalósíthatóságuk (pl. víztározók, sűrített levegő), vagy szintén hatalmas nyersanyag-igényt és hulladékot jelentenek (pl. akkumulátorok). Az elengedhetetlen tárolás ráadásul hozzájárul ahhoz, hogy a megújuló energiaforrások önmagukban olyan alacsony nettó energiával rendelkeznek, hogy nem lehet rájuk modern civilizációt alapozni. (Ez alól az egyetlen kivételnek a vízierőművek tűnnek, persze ezek megépítéséhez is dízelmeghajtású gépek kellenek.)

A megújuló energiaforrások korlátai | ClimeNews

A  megújuló energia által biztosított nettó energia, és a modern civilizáció fenntartásához szükséges minimum (szaggatott vonal). Csak a vízenergia (kék) képes ezt biztosítani, a szélenergia (x) és a napenergia (piros) önmagában nem.

Bioüzemanyagok

A világ teljes energiafelhasználásának kevesebb, mint ötödét adja az elektromosság. A többit folyékony üzemanyagok teszik ki, ami szinte kizárólag fosszilis üzemanyagot jelent. A bioüzemanyagok termelése még viszonylag kedvező nettó energia mellett sem megoldás, mivel az élelmiszer-termeléstől veszi el a területet.
Sajnos az algaalapú bioüzemanyagok sem jelentenek megoldást. Egyrészt fenntarthatatlan mértékű energia-, víz-, és tápanyagigénye volna, másrészt az alga nem túl ellenálló. A tapasztalatok alapján ugyanis bizonyos egysejtűek kevesebb mint egy nap alatt fel tudnak zabálni egy egész algatelepet.

Nukleáris energia

A maghasadás és a magfúzió sem az igazi. A következő generációs, eredendően biztonságos, illetve moduláris atomerőművek még mindig fejlesztés alatt állnak, és évtizedekbe is beletelhet, amíg kereskedelmi forgalomba kerülnek. A fúziós erőművek hasonlóképpen. A közhiedelemmel ellentétben utóbbiak is sugárzással járnak, hozzájárulhatnak a nukleáris proliferációhoz, és előreláthatóan drága volna az üzemeltetésük. Természetesen nukleáris erőművekhez is rengeteg betont használnak, és dízellel hajtott gépekkel építik.

A civilizáció megmentése népszerűtlen volna

A tanulság az, hogy a jelenlegi mértékű energiaigényt nem lehet megújuló-, illetve nukleáris energiával kielégíteni, főleg nem a Párizsi egyezmény által meghatározott időkereteken belül. Nem csupán a technikai akadályok miatt, de amiatt is, mert a klímaváltozást nem lehet megoldani az ökológiai túllövés orvoslása nélkül. Ahhoz viszont nem csak átállásra, hanem drasztikus energiaigény-csökkentésre is szükség volna, egyéni és kollektív téren egyaránt. Ez viszont nem kompatibilis a növekedésközpontú gazdaságpolitikával, illetve a továbbra is zajló népességnövekedéssel.

A tanulmány végén Dr. Rees röviden összefoglalja, mely három területen volna szükség átfogó változásra ahhoz, hogy az emberi civilizáció elkerülhesse az összeomlást.

1) Energiarealizmus

A valóban megújuló és tiszta, azaz fosszilis energiafelhasználás nélkül megépíthető, karbantartható, és csekély mértékben környezetromboló technológiák jobban hasonlítanának az ipari forradalom előtti módszerekhez, néhány modern újítással. Az energiafelhasználás csökkentésének elfogadását segíti, hogy bár 1850 óta közel tízszeresére nőtt a fejenkénti energiafelhasználás, a jóllét nem. Vagyis az energiafelhasználás a jóllét romlása nélkül is csökkenthető. Ugyanakkor elkerülhetetlenül több emberi és állati energiára lesz szükség, vagyis megnőne a mezőgazdasággal foglalkozók aránya, és visszaesne az urbanizáció. Ez már talán sokak számára nem olyan vonzó.

2) Népességcsökkenés

„Az egy bolygó szemlélet második területe átmenetileg megköveteli a globális egygyermek-politikát. Ez szükséges ahhoz, hogy nagyjából egymilliárdra csökkenjen a világnépesség, akik fenntartható módon és ésszerű anyagi kényelemben boldogulhatnak egy fosszilis energiahasználat jelentette korlátokon belül, egy már így is nagymértékben sérült Földön.”
„A szaporodási szabadsággal-, rasszizmussal-, és fizikai kényszerítéssel kapcsolatos aggodalmakat – melyek jelenleg dominálják a népességcsökkenéssel kapcsolatos diskurzust – kontextusba kell helyezni. A népesség egy ökológiai probléma, amit ha nem szabályzunk, annak katasztrofális következményei vannak.”
„Noha nem is volna érdemes külön hangsúlyozni, de egy globálisan alkalmazott univerzális egygyermekes politika nem diszkriminál senkit.”
Ehhez persze soha nem látott globális mértékű együttműködésre volna szükség, valamint arra, hogy az ENSZ képes legyen betartatni az ilyesféle globális törvényeket. (Erélyesebben, mint azt az EU teszi jelenleg saját renitens tagállamaival szemben.) Mindez persze eleve csak akkor működne, ha minden ország népességének többsége elfogadná, hogy ez egy szükséges és etikus lépés az összeomlás elkerülése, illetve enyhítése érdekében. Ám a többség számára ez még kevésbé vonzó, mint a vidékre költözés és a mezőgazdasági munka.

3) Radikális társadalmi-gazdasági átalakulás

Az egy Föld fenntarthatósági stratégia utolsó kulcseleme, hogy átformáljuk a társadalmi és gazdasági alapokat, miközben menedzseljük az emberi tevékenység drasztikus csökkentését. Ez magába foglalja a kamatterhelt hitelek beszüntetését, a teljes fedezetű pénzre való visszatérést, a relokalizációra és az ellenálló képességre való fókuszálást, a jövedelmi és vagyoni különbségek korlátozását, az urbanizáció tervezett visszafordítását, valamint nagymértékű ökoszisztéma-helyreállítást. Ezek jelentős része viszont a politikai és gazdasági elit számára nem különösebben vonzó.
Az ökolábnyom atyja szerint tehát hosszútávon elkerülhetetlen az emberi civilizáció lehanyatlása, bár nem mindegy, hogy ez egy katasztrofális összeomlás, vagy egy viszonylag puha landolás során következik be. Ironikus módon azonban bár az összeomlás járna több szenvedéssel, mégis az alternatíva volna népszerűtlenebb, miszerint tudatosan és szervezetten alakítjuk vissza a világunkat a fosszilis energia előtti állapotokra. Ez ugyanis kevesebb energiafogyasztást, kisebb népességet, és több fizikai munkát jelent. A központi bankok és a nagyhatalmú banszövetségek pedig valószínűleg mindent megtennének annak érdekében, hogy megmaradjon a kamatterhelt hitel alapú pénz.

Kántor Sztella Nóra
Forrás: MDPI (Bázel, Svájc)


Ahogy az éghajlati válság fokozódik...
... a ClimeNews – Hírportál nem marad csendben, számára a környezettel kapcsolatos beszámolás prioritás. Az éghajlati veszélyről, a természetről, a légköri szennyezésekről, és a járványokról szóló jelentéstétel olyan nagy hangsúlyt kap, amelyet megérdemel. A ClimeNews tudja és elismeri, hogy korunk meghatározó kérdése az éghajlati veszély. Olyan – még tabunak számító – információkat és összefüggéseket, amelyeket más médiák gyakran nem jelentetnek meg, azt mi megírjuk. A fajunk és a bolygónk számára ebben a kulcsfontosságú időben szándékunkban áll az olvasókat tudományos tényekre alapozott veszélyekről, következményekről, és megoldásokról tájékoztatni, nem politikai előítéletekre vagy üzleti érdekekre befolyásolva. Ezekben a viharos és kihívásokkal teli időkben milliók támaszkodnak már a ClimeNewsra, amely független az igazságot és a feddhetetlenséget képviseli.

Hónapról hónapra a cikkek olvasói teszik lehetővé, hogy a ClimeNews újságírás mindenki számára nyitva maradjon. Úgy gondoljuk, hogy mindenki megérdemli a tényadatokhoz való hozzáférést, függetlenül attól, hol élnek, vagy mit engedhetnek meg maguknak. Függetlenségünk azt jelenti, hogy szabadon kivizsgálhatjuk és megtámadhatjuk a hatalomban lévő személyek mulasztásait. Az önök segítségével továbbra is olyan nagy hatású tudósításokat fogunk nyújtani, amelyek képesek ellensúlyozni a félretájékoztatást, és hiteles, megbízható hírforrást nyújtanak mindenki számára. Mivel nincsenek részvényeseink vagy milliárdos tulajdonosaink, mi magunk határozzuk meg a napirendünket, és kereskedelmi és politikai befolyástól mentes, igazságkereső újságírást nyújtunk. Amikor még soha nem volt ennyire fontos, félelem és szívesség nélkül tudunk nyomozni és megkérdőjelezni gyanús ügyeket. Tájékoztatjuk olvasóinkat a környezeti veszélyekről tudományos tények alapján, nem üzleti vagy politikai érdekek által vezérelt módon. Számos fontos változtatást végeztünk stíluskalauzunkban annak érdekében, hogy az általunk használt nyelv pontosan tükrözze a környezeti katasztrófát és az azzal kapcsolatos összefüggéseket.

A ClimeNews - Hírportál úgy véli, hogy az éghajlati válsággal szembeni problémák rendszerszintűek, és alapvető társadalmi változásokra van szükség. Jelentéseket készítünk az egész világon élő egyének és közösségek, vállalatok erőfeszítéseiről, akik félelem nélkül állást foglalnak a jövő generációi számára és az emberi élet megőrzéséért a Földön. Azt akarjuk, hogy történeteik inspirálják a reményt. Jelentést készítünk a szervezetünkben elért haladásunkról mi is, mivel fontos lépéseket teszünk a környezetre gyakorolt ​​hatásaink kezelésére.

Reméljük, hogy ma fontolóra veszi a ClimeNews - Hírportál nyitott, független újságírás, jelentések támogatását. A ClimeNews újságírói tevékenységét ön is működtetheti, és segíthet fenntartani a jövőnket. Az olvasók minden támogatása, akár nagy, akár kicsi, nagyon értékes. Támogasson minket szabadon megválasztott összeggel egy biztonságos rendszeren keresztül - és csak egy percig tart. Ha teheti, kérjük, fontolja meg, hogy havonta rendszeres összeggel támogasson minket. Köszönjük.

ClimeNews TÁMOGATÁS

Amennyiben szeretnél értesítéseket kapni az új cikkek megjelenéséről, add meg az emailcímedet.

Mit jelent ez? Kapni fogsz egy rövid értesítést az új cikk címéről és pár mondatos rövid tartalmáról. Amennyiben érdekel a cikk, az ott található linkre kattintva felkeresheted a Hírportálunkat.