A világot nem régi gondolkodásmódú emberek fogják megmenteni

Daniel Quinn Izmaelje elnyerte a Turner Tomorrow Ösztöndíjat, amely a világ globális problémáira építő és határozott megoldást kínáló regénynek jár. A rendkívüli mű bestsellerré és egy kibontakozó szellemi mozgalom testamentumává vált.

A világot nem régi gondolkodásmódú emberek fogják megmenteni | ClimeNews

A könyv mondanivalója egy tanár és tanítványa párbeszédében bontakozik ki. A történetet egyes szám első személyben elbeszélő tanítvány egy középkorú, enyhén megkeseredett férfi, a tanár – Izmael – pedig egy féltonnás gorilla. Kettejük találkozásának az előzménye egy Izmael által feladott újsághirdetés:

„TANÁR tanítványt keres. Határozott vágy a világ megmentésére elengedhetetlen. Jelentkezni személyesen.”

Quinn a B történetében, az Izmael folytatásában, e figyelemre méltó és nyugtalanító, meglepő gondolatokkal teli új regényben továbbviszi az Izmael üzenetét.

Az Izmael megmutatta nekünk: hogyan lettek ilyenek a dolgok.
A civilizációnkkal nem „valami baj van”, hanem alapjaiban, a lényegét tekintve hibás.
A világot nem régi gondolkodásmódú emberek fogják megmenteni | ClimeNewsA B története bebizonyítja, hogy a világot nem régi gondolkodásmódú emberek fogják megmenteni új programokkal – ha a világ egyáltalán megmenekül –, hanem új gondolkodásmódú emberek programok nélkül.
Röviden: van egy jó meg egy rossz hír.
A rossz az, hogy az emberiség ezen az úton haladva szükségszerűen elpusztul.
A jó hír az, hogy az útról való letéréshez nem emberi természetünket kell megváltoztatni (ami lehetetlen), hanem csupán a kultúránkat, ami lehetséges. Nem egyszerű, nem garantált a siker – a lehetőség azonban adott.
Ha egyáltalán meg tud menekülni a világ, akkor az nem az egyes tüneteket csillapítani akaró egyes programok eredménye lesz, hanem egy globális szemléletváltozás eredménye. A globális szemléletváltozás pedig az egyes emberek szemléletváltozásával kezdődik.

Az alábbi fejezet és annak is tömörített változata a BOCS Civilizációtervezés Alapítvány által lett közzétéve 11 évvel ezelőtt, ezen a napon, a legvilágosabb összefoglalása az üzenetnek.


Daniel Quinn: B története c. regényének – az Izmael trilógia második részének – egy részletéből tömörített anyag a könyv ajánlása, megvilágosodás és történelemtanítás céljára.

(B mint a regényhős neve, vagy mint béka, esetleg a szokásos történelemfelfogással szemben álló B változat)

Békafőzés

A rendszergondolkodók elláttak bennünket egy hasznos hasonlattal bizonyos emberi magatartásra. Ha egy békát beledobunk egy üst forrásban levő vízbe, az persze eszeveszetten megpróbál kimászni. De ha finoman belehelyezzük egy üst langyos vízbe, és takarékra állítjuk a főzőlapot, akkor a víz fokozatosan melegedését nem veszi észre és ellenállás nélkül hagyja magát halálra főzni.
A mi sajátos civilizációnk a Közel-Keleten, mintegy tízezer évvel ezelőtt csúszott bele abba a tökéletesen kellemes vízbe. Hosszú időnek kell eltelnie, amíg a víz kezd veszélyesen forró lenni. Az első ötezer évben a baj jelei szinte nem léteznek. Ennek az időszaknak a műszaki újításai nyugodt életre vallanak, ami a családi tűzhely és a falu köré összpontosul – vályogtégla, szárítókemencés fazekasság, szőtt ruhák, fazekaskorong és így tovább. De fokozatosan, észrevehetetlenül kezdenek megjelenni a baj jelei, mint az apró buborékok az üst alján.
Mit keressünk, mik lehetnek a baj jelei? Tömeges öngyilkosságok? Forradalom? Terrorizmus? Nem, természetesen nem. Azok sokkal később jönnek, amikor a víz már lobogva forr.

(De most, amikor a víz már lobogva forr, a békák – mert persze nem egy, hanem milliárdnyi, s egyre növekvő számú béka fől az üstben – még mindig nem a Természet törvényeire figyelnek, hanem egymást okolják a forróság miatt. Egymás politikáját, mohóságát, gazdasági berendezkedését, egymás másságát, agresszivitását, eszméit, vallását, szokásait, erkölcseit, tudományát okolják a forróság, zsúfoltság, szűkösség, feszültség miatt. S legfőképpen a vezetőket, akiket rendszeresen leváltanak. Pedig mindez csak következménye a növekvő létszámnak, a természeti törvényekhez nem alkalmazkodásnak. – A szerk.)

A világot nem régi gondolkodásmódú emberek fogják megmenteni | ClimeNews

Mi üldözzük a vetélytársainkat, megsemmisítjük a táplálékukat, és megtagadjuk tőlük, hogy táplálékhoz jussanak. A totalitárius mezőgazdaság azon az előfeltevésen alapul, hogy a világon az összes táplálék a mi tulajdonunk, és semmi sem korlátozza azt, hogy mit vehetünk el magunknak és mit tagadhatunk meg másoktól. A totalitárius mezőgazdaságot nem aljasságból alkalmazzák a kultúránkban (hanem a túlnépesedés kényszerít rá minket – a szerk.). Azért alkalmazzák, mert alaptermészeténél fogva termelékenyebb, mint bármely másik fajta mezőgazdaság. Egyszerűen lehetetlen egy olyan rendszer teljesítményét felülmúlni, amelyet arra terveztek, hogy a világban az összes táplálékot emberi táplálékká alakítsa át.

(Természetesen nem egy “előfeltevés” hozza létre a totál-mezőgazdaságot, nem elméletek mozgatják a világot, hanem igények és erők. Amíg nincs akkora emberi létszám, ami fel tudja használni a Földön az adott termelési módon létrehozható összes táplálékot, addig nincs igény a totál-mezőgazdaságra. S amíg nincs akkora emberi létszám, amelynek együttes nyomása meg is tudja valósítani a vetélytársak kiirtását, addig nincs erő a totál-mezőgazdaság megvalósítására. Az “előfeltevés” csak a hosszabb távú önérdek felismerését gátolja, az ebből fakadó önmérsékletet korlátozza.)

Az emberi faj hárommillió év alatt nem özönlötte el a Földet! Vándoroltak földrészről földrészre, de ez a növekedés nagyon lassú ütemben zajlott. Becslések szerint az újkőkor elején az emberi népesség tízmillió körül volt. Aztán, felettébb hirtelen, a dolgok kezdtek megváltozni. A világ egyik sarkában élő egyik kultúra tagjai (olyan népsűrűséget értek el, hogy eltartására kényszerűen – a szerk.) kifejlesztettek egy sajátos mezőgazdasági módszert, amely addig példátlan mennyiségben tette hozzáférhetővé a táplálékot az emberek számára. Ezt követően a világ ezen sarkában a népesség szűk háromezer év alatt a kétszeresére duzzadt. Aztán ismét a kétszeresére duzzadt, ezúttal mindössze kétezer év alatt. A geológiai idősíkon egy szempillantásnyi idő alatt az emberi népesség tízmillióról ötvenmillióra ugrott – talán már nyolcvan százalékuk a totalitárius mezőgazdaságot gyakorolta: a mi kultúránk, Kelet és Nyugat tagjai.
A víz az üstben melegedett, és a baj jelei kezdtek feltünedezni.

A baj jelei: i.e. 5000–3000

Egyre nőtt a zsúfoltság. Gondoljanak bele. Korábban az emberek azt képzelték, hogy a történelem szükségszerűen ciklikus, de amit itt leírok, az korábban soha nem történt meg. Teljes hárommillió évig az emberek soha sehol nem éltek összezsúfoltan. De most egyetlen kultúra – a mi kultúránk – emberei megtudták, mit jelent a zsúfoltság. Egyre nőtt a zsúfoltság, és a túlterhelt, túllegeltetett föld egyre terméketlenebbé vált. Több lett az ember, és vetélkedtek az apadó forrásokért.
A víz melegszik a béka körül – és jusson eszükbe, hogy mit keresünk: a baj jeleit. Mi történik, ha több ember kezd vetélkedni kevesebbért? Ez nyilvánvaló. Minden kisiskolás tudja. Amikor több ember kezd vetélkedni kevesebbért, harcolni kezdenek. Ez a háború korszakának kezdete volt, ami máig is tart. Amit látnunk kell, az a háborús gépezet. Nem mechanikus gépezetet – harci szekereket, hajítógépeket, ostromgépeket és így tovább – értek ez alatt, hanem politikai gépezetet. Hentesek, pékek, szabók és cipészek nem önmagukat szervezik hadseregekbe. Fővezérekre – királyokra, hercegekre, császárokra van szükségük.
A körülbelül ötezer évvel ezelőtt kezdődött időszak alatt látjuk megalakulni az első államokat fegyveres védelem és támadás céljából. Állandó hadsereggel egy király rákényszerítheti az akaratát az ellenségeire, és bevésheti nevét a történelembe – és ebből az időszakból kivétel nélkül csak a hódító királyok nevei maradtak fenn. Nem tudósok, nem próféták, csak hódítók. Ismét, nem folyik itt semmi ciklikus. Az emberi történelem során először azok a fontos emberek, akiknek hadseregük van.
Jól jegyezzék meg, arra senki nem gondolt, hogy a hadseregek megjelenése rossz jel – a baj jele. Azt gondolták, hogy ez jó jel. Azt gondolták, hogy a hadseregek haladást jelentenek. A víz éppen kezdett pompás meleggé válni, és senki nem aggódott néhány apró buborék miatt.
Ezt követően a katonai szükségletek váltak a műszaki fejlődés fő ösztönzőjévé a kultúránkban. Nincs ezzel semmi gond, ugye? A katonáinknak jobb páncélzatra, jobb kardokra, jobb harci szekerekre, jobb íjakra és nyilakra, jobb ostromgépekre, jobb faltörő kosokra, jobb ágyúkra, jobb puskákra, jobb tankokra, jobb repülőgépekre, jobb bombákra, jobb rakétákra, jobb ideggázokra van szükségük… ugye értik, mire gondolok? Ekkor még senki nem látta a hadviselés szolgálatában álló technológiát valami rossz folyamat jelének. Azt gondolták, hogy ez a haladás.
Ettől fogva a háborúk gyakorisága és hevessége mércéül szolgál arra, hogy mennyire forró a víz a mosolygó békánk körül.

A baj jelei: i.e. 3000–1400

A tűz tovább égett a kultúránk üstje alatt, és a népességünk következő megkétszereződéséhez csak tizenhat évszázadra volt szükség. Ekkor, i.e. 1400-ban százmillió ember élt a Földön, talán 90 százalékuk a mi kultúránk tagja. A Közel-Keletet hamar kinőttük. A totalitárius mezőgazdaság észak és kelet felé Oroszországba, Indiába és Kínába terjeszkedett, észak és nyugat felé pedig Kis-Ázsiába és Európába. Másféle mezőgazdaságot gyakoroltak már mindezekben az országokban, de innentől a mezőgazdaság a totalitárius mezőgazdaságot jelentette.
A víz melegszik – egyre forróbb lesz. A baj összes régi jele megvan, persze – miért tűnnének el? A víz melegedésével a régi jelek csak nagyobbakká és drámaibbakká válnak. Háború? Az előző kor háborúi jelentéktelen semmiségek voltak az új kor háborúihoz képest. Ez a bronzkor! Igazi fegyverek, bizisten! Igazi páncélzat! Hihetetlen birodalmi vagyonnal támogatott, hatalmas, állandó hadseregek!
A háború jeleitől eltérően a baj többi jele nincs bronzba öntve vagy kőbe vésve. Senki nem farag domborműveket, hogy Memphis vagy Trója nyomornegyedeinek életét ábrázolja. Senki nem ír híradásokat, hogy leleplezze a Knósszoszban vagy Mohendzsó-Dáróban folyó hivatalos korrupciót. Senki nem állít össze dokumentumfilmeket a rabszolga-kereskedelemről. Mindazonáltal van legalább egy jel, amely bizonyítéknak tekinthető: problémaként ütötte fel a fejét a bűnözés.
Az arcukra nézve látom, mennyire nincs hatással önökre ez a hír. Bűnözés? A bűnözés általános az emberek között, nem? Nem, tulajdonképpen nem. A helytelen viselkedés az. A kellemetlen viselkedés, a bomlasztó viselkedés általános. Mindig lehet arra számítani, hogy az emberek nem a megfelelő személybe szeretnek bele, vagy kijönnek a sodrukból, vagy hogy ostobák, kapzsik vagy bosszúállók. A bűnözés valami más, és ezt mindnyájan tudjuk. Amit mi értünk bűnözés alatt, az törzsi népeknél nem létezik, de nem azért, mert ők barátságosabb emberek, mint mi, hanem azért, mert máshogy szerveződnek. Erre érdemes egy kis időt szánni.
Ha valaki bosszant bennünket – mondjuk azzal, hogy állandóan félbeszakít beszéd közben –, az nem bűntény. Nem hívhatjuk ki a rendőrséget, és nem fogják letartóztatni az illetőt, nem állítják bíróság elé, és nem kerül börtönbe, mert a beszéd félbeszakítása nem bűn. Ez azt jelenti, hogy nekünk magunknak kell ezt kezelnünk, akármilyen módon is tudjuk ezt megtenni. De ha ugyanez az illető az ingatlanunk területére lép, és nem hajlandó távozni, akkor az birtokháborítás – bűntény –, és minden további nélkül ki lehet hívni a rendőrséget, és le fogják tartóztatni az illetőt, bíróság elé állítják, még talán börtönbe is kerül. Más szóval a bűntények foglalkoztatják az államgépezetet, míg más kellemetlen viselkedések nem. Bűntény pedig az, amit az állam bűntényként határoz meg. A birtokháborítás bűntény, a félbeszakítás viszont nem, így aztán két teljesen különböző módon kezeljük ezeket – míg a törzsi társadalmakban élő embereknél nincs ilyen. Bármi legyen is a gond, akár rossz modor, akár gyilkosság, ők maguk kezelik ezt úgy, ahogyan mi kezeljük a félbeszakítót. Az államhatalom megidézésére nincs lehetőségük, mert nincs semmiféle államuk. A törzsi társadalmakban a bűnözés egyszerűen nem létezik az emberi viselkedés külön kategóriájaként.
Jegyezzék meg ismét: semmi ciklikus nincs abban, hogy a bűnözés megjelent az emberi társadalomban. A történelem során először az emberek foglalkoztak a bűnözéssel. És jegyezzék meg, hogy a bűnözés az írásbeliség hajnalán jelent meg. Ez azt jelenti, hogy ahogy az emberek elkezdtek írni, törvényeket kezdtek írni; azért, mert az írás képessé tette őket olyan cselekedetekre, amilyenekre korábban nem voltak képesek. Az írás képessé tette őket arra, hogy szabatos, rögzített kifejezésekkel meghatározzák azokat a viselkedésformákat, amelyekre állami szabályozást, büntetést és tiltást igényeltek.
Ettől kezdve a bűnözésnek jellemző vonásai lesznek, „problémává” válik a kultúránkban. Mint a háborúnak, ennek is az a rendeltetése, hogy velünk – Kelettel és Nyugattal – maradjon máig is. Ettől fogva a bűnözés a háborúval együtt mércéje annak, hogy mennyire forrósodott fel a víz a mosolygó békánk körül.

A baj jelei: i.e. 1400–0

A tűz tovább égett kultúránk üstje alatt, és a népességünk következő megkétszereződéséhez csak tizennégy évszázadra volt szükség. Kétszázmillió ember élt ekkor, az „időszámításunk” kezdetén a Földön, 95 százalékuk vagy több a mi kultúránkhoz, Kelethez és Nyugathoz tartozott.
A politikai és katonai kalandozások időszaka volt ez. Hammurápi Mezopotámia urává lépett elő. Egyiptomban III. Szeszósztrisz betört Palesztinába és Szíriába. Az asszír I. Tiglat Pileszár kiterjesztette uralmát a Földközi-tenger partjaira. Az egyiptomi Sesonk fáraó lerohanta Palesztinát. III. Tiglat Pileszár meghódította Szíriát, Palesztinát, Izraelt és Babilont. A babiloni II. Nabukudurri-uszur elfoglalta Jeruzsálemet és Türoszt. Nagy Kürosz kiterjesztette uralmát a civilizált nyugat egészére, s két évszázaddal később Nagy Sándor ugyanezt a birodalmi terjeszkedést valósította meg.
A polgári felkelések és bérgyilkosságok időszaka is volt ez. Az asszíriai III. Sulmanu-asarídu uralkodása forradalommal végződött. Az athéni uralom elleni lázadás a Khalkidiké-félszigeten a peloponnészoszi háborúként ismert húsz éves viszály kezdetét jelezte. Néhány évvel később a leszboszi Mütiléné is fellázadt. Spártaiak, akhájok és árkádiaiak szerveztek zendülést a makedón uralom ellen. Egy egyiptomi felkelés miatt III. Ptolemaiosz hazatért szíriai katonai hadjáratáról. Makedóniai Philipposzt meggyilkolták, csakúgy, mint a perzsa III. Dareioszt, III. Szeleukosz Szótért, a karthágói Haszdrubál tábornokot, a társadalmi újító Tiberius Sempronius Gracchust, VIII. Antiochus szeleukida királyt, Vong Mong kínai császárt és Claudius meg Domitianus római császárokat.
Emellett más új dolgok is jelezték a feszültséget: hamisítás, pénzromlás, katasztrofális infláció – most már az összes gonosz tréfa rendszeressé vált. Az éhezés szokványos életjelenség lett az egész civilizált világban, továbbá a pestis is, amely mindig a túlnépesedés és a rossz közegészségügy tünete; i.e. 429-ben a pestis Athén lakosságának nem kevesebb, mint kétharmadát vitte el. A gondolkodók immár Kínában és Európában is azt tanácsolták az embereknek, hogy legyen kisebb családjuk.
A rabszolgaság óriási nemzetközi üzletté vált, és persze az is maradt egészen a jelen pillanatig. Becslések szerint az ötödik század közepén Athénban minden harmadik-negyedik személy rabszolga volt. Amikor Róma i.e. 146-ban legyőzte Karthágót, ötvenezer túlélőt adtak el rabszolgának. I.e. 132-ben mintegy hetvenezer római rabszolga lázadt fel; amikor a felkelést leverték, húszezret keresztre feszítettek, de ezzel korántsem értek véget Róma rabszolgákkal kapcsolatos gondjai.
Azonban a baj olyan új jelei is feltűntek ebben az időszakban, amelyek a ma esti céljaink szempontjából jóval lényegesebbek.
A történelem során először az emberek gyanítani kezdték, hogy valami alapvetően rossz irányba fordult. A történelem során először az emberek kezdték üresnek érezni magukat, kezdték úgy vélni, hogy az életük nem ér eleget; azon kezdtek töprengeni, hogy vajon csak ennyiről szól-e az élet, valami bizonytalanul több után kezdtek sóvárogni. A történelem során először az emberek elkezdtek azokra a vallási tanítókra figyelni, akik üdvözülést ígértek nekik.
Nem lehet eltúlozni eme üdvözülés-elképzelés újdonságát. A vallás persze már több évezrede jelen volt a kultúránkban, de soha nem úgy szólt az üdvözülésről, ahogy mi értelmezzük ezt, vagy ahogy az ebben az időszakban élő emberek kezdték értelmezni.
A korábbi istenek a konyha és a termés, a bányászat és a köd, a szobafestés és a pásztorkodás bűvös hatású istenei voltak, akiket szükségben úgy simogattak, mint szerencsét hozó amuletteket; a korábbi vallások pedig állami vallások voltak, a felségjog és kormányzás rendszerének részei (ez a templomaikon is látszik, melyeket fejedelmi ünnepélyek és nem nyilvános népi áhítat céljára építettek).
A zsidó vallás, a brahmanizmus, a hinduizmus, a sintoizmus és a buddhizmus mind ezen időszak folyamán jött létre, korábban nem létezett. Egész hirtelen, hatezer évnyi totalitárius mezőgazdaság és civilizációépítés után a kultúránk – Kelet és Nyugat, egyívású ikrek – emberei azon kezdtek töprengeni, hogy van-e értelme az életüknek; űrt kezdtek érzékelni magukban, amelyet nem tudott kitölteni a gazdasági siker és a polgárok megbecsülése, ezért kezdték azt hinni, hogy van valami mélységesen, sőt veleszületetten rossz bennük.

A baj jelei: 0–i.sz. 1200

A tűz tovább égett a kultúránk üstje alatt, és népességünk következő megkétszereződéséhez csak tizenkét évszázadra volt szükség. Négyszázmillió ember élt a korszak végén a bolygón, akiknek 98 százaléka a mi kultúránkhoz, Kelethez és Nyugathoz tartozott. Háború, pestis, éhezés, politikai korrupció és békétlenség, bűnözés, gazdasági bizonytalanság volt kultúránk életének tartozéka, s még ma is az. Az üdvözítő vallásokat évszázadokra elsáncolták Keleten, amikor ez az időszak kezdődött, de a nagy nyugati birodalom még mindig több tucat bűvös hatású istenségnek tisztelgett, Aeolusztól Zefiruszig. Mindazonáltal a birodalom közemberei – a rabszolgák, a meghódítottak, a parasztok, a választójog nélküli tömegek – készen álltak, amikor a Nyugat első nagy üdvözítő vallása betoppant a küszöbre. Simán eredendően gyarlónak tartották az emberiséget, és önmagukat olyan bűnösöknek, akiket meg kell menteni az örök kárhozattól. Égtek a vágytól, hogy megvethessék a világot és áldott túlvilági életről álmodhassanak, ahol a világ szegényeit és alázatosait az önhittek és hatalmasok fölé magasztalják.
A tűz rendületlenül égett tovább a kultúránk üstje alatt, de az embereknek most mindenütt volt üdvözítő vallásuk, mely megmutatta, hogyan értelmezzék és kezeljék a létezés szükségszerű kényelmetlenségét. A hívek hajlamosak az e vallások közötti különbségekre összpontosítani, én azonban azt vizsgálom, amiben egyetértenek, vagyis: az ember feltételei olyanok amilyenek, és részünkről bármekkora erőfeszítés sem fog ezen változtatni; nem áll hatalmunkban népünk, barátaink, szüleink, gyermekeink vagy házastársunk megmentése, de létezik egy (és csak egy) személy, akit megmenthetünk, mégpedig saját magunkat. Senki más nem menthet meg bennünket, csak mi magunk, és nincs senki más, akit megmenthetnénk, csak önmagunkat. Elvihetjük az igét másokhoz, és ők elhozhatják az igét hozzánk, de innen soha nincs továbblépés, legyen szó akár buddhizmusról, hinduizmusról, zsidó vallásról, kereszténységről vagy iszlámról; senki más nem menthet meg bennünket, csak mi magunk, és nincs senki más, akit megmenthetnénk, csak önmagunkat. Az üdvözülés persze a legcsodálatosabb dolog, amelyet életünkben elérhetünk – és nemcsak hogy nem kell megosztanunk, még csak nem is lehetséges megosztani másokkal.
Ezek a vallások okoskodták ki, hogy ha nem üdvözülünk, akkor kudarcunk teljes, függetlenül attól, hogy másoknak sikerül-e ez vagy sem. Másrészről, ha üdvözülünk, akkor sikerünk teljes – ismét csak függetlenül attól, hogy másoknak sikerül-e ez vagy sem. Végtére, e vallások szerint, ha üdvözülünk, akkor szó szerint semmi más nem számít az egész világegyetemben. Mindenkinek a saját üdvözülése számít. Semmi más – még az én üdvözülésem sem (kivéve persze számomra).
Ez új látomás volt arról, hogy mi számít a világban. Felejtsék el a melegedő vizet, felejtsék el a fájdalmat. Semmi nem számít, csak önök és az üdvözülésük.

A baj jelei: 1200–1700

Nem volt rossz látomás – de a tűz persze tovább égett a kultúránk üstje alatt, és népességünk következő megkétszereződéséhez csak ötszáz évre volt szükség. Nyolcszázmillió ember élt az időszak végén a Földön, akiknek 99 százaléka a mi kultúránkhoz, Kelethez és Nyugathoz tartozott.
Ez a bubópestis, a mongol horda, az inkvizíció kora. Londonban megnyitják az első ismert bolondokházát és az adósok első börtönét. A földművesek fellázadnak Franciaországban 1251-ben és 1358-ban, a textilmunkások fellázadnak Flandriában 1280-ban; Wat Tyler zendülése anarchiába süllyeszti Angliát 1381-ben, amikor különféle munkások egyesülnek a kizsákmányolás végét követelni; munkászavargások a pestis és éhezés által gyötört Japánban 1428-ban majd 1461-ben ismét; az oroszországi jobbágyok 1671-ben és a rá következő évben lázadnak fel; Csehország jobbágyai nyolc évvel később szerveznek felkelést. A fekete halál a tizennegyedik század közepén érkezik, hogy letarolja Európát, s a következő két évszázadban rendszeresen visszatér; a járvány minden kitörésekor több tízezer emberrel végez, a tizenhetedik században mindössze két év alatt egymillió embert öl meg Észak-Olaszországban. A zsidók alkalmas bűnbakként szolgálnak mindenki fájdalmára, és mindenre, ami elromlik. A kor aggodalma önostorozó mozgalmakban jut kifejezésre, amelyek azt az elképzelést vallják, hogy Isten számára nem jelent majd akkora kísértést túlzó büntetéseket (pestisjárványokat, éhínségeket, háborúkat és így tovább) találni számunkra, ha elővételben vásárolunk tőle úgy, hogy túlzó büntetésekkel sújtjuk magunkat.
Több millióan halnak meg, amikor éhínség sújtja Japánt 1232-ben, Németországot és Olaszországot 1258-ban, Angliát 1294-ben és 1555-ben, egész Nyugat-Európát 1315-ben, Lisszabont 1569-ben, Olaszországot 1591-ben, Ausztriát 1596-ban, Oroszországot 1603-ban, Dániát 1650-ben, Bengáliát 1669-ben, Japánt 1674-ben. Megjelenik a vérbaj és a tífusz Európában. Az ergotizmus (az anyarozsmérgezés), e gombás ételmérgezés elterjed Németországban, és több ezer embert öl meg. A korábban ismeretlen köleshimlő látogatja újra meg újra Angliát, tízezrek halnak bele. Himlő-, tífusz- és torokgyíkjárványok visznek el ezreket. Az inkvizítorok eredeti eljárást fejlesztenek ki az eretnekség és a boszorkányság elleni harchoz: addig kínozzák a gyanúsítottakat, míg azok bele nem kevernek másokat, akiket addig kínoznak, míg bele nem kevernek másokat, akiket addig kínoznak, míg bele nem kevernek másokat, a végtelenségig. Virágzik a rabszolga-kereskedelem, hiszen több millió afrikait szállítanak az Újvilágba. A háborúkat, a politikai korrupciót és a bűnözést már meg sem említem, de ezek is folynak, minden eddiginél magasabb szinten. Kevesen szállnak vitába Thomas Hobbesszal, aki 1651-ben úgy jellemzi az emberi életet, hogy az „magányos, csóró, undorító, állatias és rövid”. Néhány évvel később Blaise Pascal megjegyzi, hogy „az összes ember természettől fogva gyűlöli egymást”. Ez az időszak a gazdasági zűrzavar évtizedeivel ér véget, amelyet felkelések, éhezések és járványok súlyosbítanak.
A kereszténység válik az első világméretű üdvözítő vallássá, behatol a Távol-Keletre és az Újvilágba. Ugyanakkor darabokra törik. Az első törésnél még kemény az ellenállás, de aztán a szétesés szokványossá válik.
Kérem, ne kerülje el a figyelmüket az a lényeges dolog, amelyre itt rámutatok. Nem az emberi gonoszságról gyűjtöm a jelzéseket. Ezek a túlnépesedésre adott válaszok – túl sokan túl kevés forrásért vetélkednek, romlott élelmet esznek, szennyezett vizet isznak, nézik családjuk éhezését, nézik, hogy a családjuk pestis áldozatává válik.

A baj jelei: 1700–1900

A tűz tovább égett a kultúránk üstje alatt, s népességünk következő megkétszereződéséhez csak kétszáz évre volt szükség. A végén másfél milliárd ember élt a Földön, 0,5 százalék kivételével mindnyájan a mi kultúránkhoz, Kelethez és Nyugathoz tartoztak. Ebben a korszakban vallásos próféták első ízben vonzottak követőket egyszerűen azzal, hogy megjósolták a közelgő világvégét; az ópiumkereskedelem nagy nemzetközi üzletté vált a Kelet-Indiai Társaság támogatása és brit hadihajók védelme mellett; Ausztráliát, Új-Guineát, Indiát, Indokínát és Afrikát gyarmatuknak igényelték vagy szeletelték fel Európa nagyhatalmai (ugyanis ezen országokban ment át először a túlnépesedés népességrobbanásba, így azután tízmilliószám zúdultak ki az európai emberek a világ más részeibe, kirabolva, leigázva, kiirtva más földrészek népeit – a szerk.); a bennszülött népeket világszerte milliószámra pusztították olyan betegségek, amelyeket európaiak hurcoltak be hozzájuk – kanyaró, pellagra, szamárköhögés, himlő, kolera –, további milliókat rezervátumokba tereltek össze, vagy azon nyomban meggyilkoltak, hogy a fehérek terjeszkedésének jusson hely.
Ez nem azt jelenti, hogy csak az őslakos népek szenvedtek. Hatvanmillió európai halt meg himlőben csupán a tizennyolcadik században. Több tízmillió áldozata volt a kolerajárványoknak. Tíz percig tartana felsorolni a pestis, a tífusz, a sárgaláz, a vörheny és az influenza több tucatnyi végzetes megjelenését ezen időszak folyamán. És bárkinek, aki kételkedik a mezőgazdaság és az éhezés közötti szerves kapcsolatban, csak meg kell vizsgálnia az erről az időszakról szóló feljegyzéseket: rossz termés és éhínség, rossz termés és éhínség, rossz termés és éhínség újra meg újra, az egész civilizált világban mindenütt. A számok megrázóak. 1769-ben tízmillióan haltak éhen Bengáliában. Kétmillióan Írországban és Oroszországban 1845-ben és 1846-ban. Közel tizenötmillióan Kínában és Indiában 1876 és 1879 között. Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Britanniában, Japánban és másutt több tízezren, több százezren haltak meg további éhínségekben, amelyekből túl sok volt ahhoz, hogy egyenként megemlítsem őket.
Ahogy a városok egyre zsúfoltabbak lettek, korábban elképzelhetetlen mértékűvé vált az emberi gyötrelem: több száz millióan laktak hihetetlenül mocskos nyomornegyedekben, kiszolgáltatva a patkányok és a szennyezett víz által terjesztett betegségeknek anélkül, hogy esélyük lett volna az oktatás vagy a kilábalás bármely más eszközére. A bűnözés úgy burjánzott, mint korábban soha, és általában nyilvános csonkítással, megbélyegzéssel, korbácsolással vagy halállal büntették; a bebörtönzés, mint a büntetés helyettesítő formája, csak az időszak vége felé fejlődött ki. Az elmebetegség is úgy virágzott, mint korábban soha – őrültség, elmezavar, bármit is válasszunk ennek elnevezésére. Senki sem tudta, mi a teendő a bolondokkal; jellemző módon a bűnözőkkel együtt voltak bebörtönözve, a falakhoz láncolták, megkorbácsolták, elfelejtették őket.
A gazdasági bizonytalanság szintje továbbra is magas volt, és a következményeit szélesebb körben érezték, mint korábban valaha. A háromévnyi gazdasági zűrzavar Franciaországban egyenesen vezetett az 1789-es forradalomhoz, mely mintegy négyszázezer áldozat megégetését, lelövését, vízbe fojtását vagy guillotine-os lenyakazását hozta magával. A piac rendszeres összeomlása és pangása több százezer vállalkozást megsemmisített, és milliók voltak kénytelenek éhezni.
A kor elhozta persze az ipari forradalmat is, de ez nem jelentett enyhülést és jólétet a tömegek számára, inkább kimondottan szívtelen és telhetetlen kizsákmányoláshoz vezetett; a nők és a kisgyerekek tíz, tizenkettő és még több órát dolgoztak naponta éhbérért munkásnyúzó üzemekben, gyárakban és bányákban. Önök is megismerhetik az embertelenségeket, ha eddig még nem voltak tisztában velük. Kiszámolták, hogy 1787-ben a francia munkások nem kevesebb, mint tizenhat órát dolgoztak naponta, és bérük hatvan százalékát szinte csak kenyérből és vízből álló étrendre költötték. Csupán a tizenkilencedik század közepén korlátozta a brit képviselőház tíz órára a gyerekek munkanapjait. Reménytelenek és csalódottak lévén az emberek mindenhol fellázadtak, a kormányok pedig mindenhol módszeres elnyomással, kegyetlenséggel és zsarnoksággal válaszoltak erre. Össznépi felkelések, parasztfelkelések, gyarmati felkelések, rabszolgafelkelések, munkásfelkelések – több száz volt belőlük, még csak fel sem tudom sorolni mindet. Kelet és Nyugat, egyívású ikrek, a forradalmak kora volt ez. Több tízmillió áldozatot követelt.
A kormányzottak és kormányzók közötti rendes, szokásos kölcsönhatásként a lázadás és az elnyomás új – értik, ugye –, jellemző jele volt a kor bajainak.
Ebben az időszakban Európában szándékosan kipusztították a farkast és a vaddisznót. Az Izland melletti Edley-sziget nagy alka madarát addig vadászták a tollaiért, amíg 1844-ben kipusztult; így vált az első, pusztán kereskedelmi célokból kiirtott fajjá. Észak-Amerikában a vasútépítés megkönnyítése és az ellenséges őslakos népesség táplálékkészletének tönkretétele érdekében hivatásos vadászok ölték le a bölénycsordákat, nem kevesebb, mint hárommillió példányt pusztítva el egyetlen év alatt; 1893-ra mindössze ezer példány maradt.
Ebben a korban az emberek már nem azért mentek háborúba, hogy a vallásos hitüket megvédjék. Még volt vallásos hitük, még ragaszkodtak hozzá, de az egykor oly véresen fontosnak tűnő hittudományi véleménykülönbségek és viták a súlyosabb anyagi gondok miatt lényegtelenné váltak. A vallás vigasztalása egy dolog, de a munkahelyek, a tisztességes bérek, az elfogadható élet- és munkakörülmények, az elnyomás nélküli lét és valami halvány remény a társadalmi és gazdasági helyzet javulására más lapra tartoznak.
Azt hiszem, nem állna túl messze a valóságtól, ha azt állítanánk, hogy az előző korokban a vallásba vetett reményeket ebben a korszakban forradalomba és politikai reformba vetették. A „paradicsom lesz osztályrészed, ha meghalsz” ígéret már nem volt elegendő ahhoz, hogy elviselhetővé tegye az üstbeli lét nyomorúságát. 1843-ban a fiatal Karl Marx „a népek ópiumá”-nak nevezte a vallást. További másfél évszázad nagyobb távlatából azonban világos, hogy a vallás valójában nem volt többé elég hatásos kábítószer.

A baj jelei: 1900–1960

A tűz tovább égett a kultúránk üstje alatt, s népességünk következő megkétszereződéséhez csak hatvan évre volt szükség – mindössze hatvanra. Hárommilliárd ember élt a korszak végén a bolygón, talán 0,2 százaléknyi kivételével mindnyájan a mi kultúránkhoz, Kelethez és Nyugathoz tartoztak.
Mit is mondhatnék az üstünkben gőzölgő vízről ebben a korban? Forr már önök szerint? Az 1929-ben kezdődő első világméretű gazdasági összeomlás a baj jelének látszik az önök szemében? A két mindent felforgató világháború a baj jelének látszik önök szerint? Távolodjanak el néhány ezer mérföldet, és figyeljék a világűrből, ahogy hatvanöt millió embert lemészárolnak a csatatereken, vagy felrobbanó bombák darabokra szaggatják őket, miközben másik százmillió szerencsésnek tartja magát, hogy csupán megvakulva, megcsonkítva vagy lebénulva elmenekülhet. Akkora embertömegről beszélek, amely egyenlő a klasszikus Görögország aranykorában élt teljes emberi népességgel. Akkora embertömegről beszélek, amelyet elpusztítanánk, ha ma hidrogénbombákat dobnánk Berlinre, Párizsra, Rómára, Londonra, New York Cityre, Tokióra és Hong-Kongra.
Azt hiszem, forró a víz, hölgyeim és uraim. Azt hiszem, fő a béka.

A baj jelei: 1960–1996

Népességünk következő megkétszereződése mindössze harminchat év alatt történt meg, és ezzel eljutottunk a közelmúltig, amikor hatmilliárd ember lett ezen a bolygón, s néhány milliós szórvány kivételével mindnyájan a mi kultúránkhoz, Kelethez és Nyugathoz tartoznak.
Hosszan tartó nyomorúságunk kórusának hangjaihoz korról korra adódott hozzá néhány új hang. Először jött a háború: a háború mint a társadalom tartozéka, a háború mint életmód. Kétezer vagy még több évig úgy látszik, a háború volt az egyetlen hang az énekben. De nemsokára csatlakozott hozzá a bűnözés, a bűnözés mint a társadalom tartozéka, mint életmód. Aztán megjelent a korrupció: a korrupció mint a társadalom tartozéka, mint életmód.
E hangok mellé hamarosan felsorakozott a rabszolgaság: a rabszolgaság mint világkereskedelem és mint a társadalom tartozéka. Rövidesen a felkelés következett: polgárok és rabszolgák lázadtak fel, hogy kitöltsék bosszújukat és kieresszék fájdalmukat. Aztán ahogy a népesedés nyomásának ereje növekedett, megtalálta hangját az éhínség és a pestis, és mindenütt énekelni kezdett a kultúránkban.
A szegények széles rétegeit kezdték irgalmatlanul kizsákmányolni a munkaerejükért. A kábítószerek beálltak a rabszolgaság mellé a világkereskedelemben. A dolgozó osztályok – az úgynevezett veszélyes osztályok – fellázadtak. Az egész világgazdaság összeomlott. A globális ipari hatalmak világ-felett-uralkodóst meg fajirtósdit játszottak.

És akkor jöttünk mi: 1960-tól a jelenig.

(Mivel a fejenkénti öko-teher évtizedek óta nem nő, kizárólag a népességrobbanás túlterhelte a Földet 1970-től, máig már közel kétszeresen. A szegénység és minden más nyomorúság elleni küzdelem ürügyén – aminek humánus módja a nők elengedése lenne a tenyészállat-szolgaságból – emberi hústömeggé alakítottunk át szinte minden élőt a Földön. Az emlős hústömeg egyharmada ember, kétharmada háziállat, csupán 4 %-a maradt a vadvilág. Elpusztítottuk a talajok, erdők, vizek egyre nagyobb részét, megmérgeztük a bioszférát, fölmelegítettük és elsavasítottuk az élet bölcsőjét és a tápláléklánc alapját: az óceánokat. A klímát kibillentettük, így már csak aközött választhatunk, hogy megsüljünk vagy inkább éhen haljunk. A fosszilis energiabőség energia-szegénységbe fordul, így hanyatlik az egészségügy, a közbiztonság, az agrárium, az infrastruktúra… A “fejlődés” orgiája után a jómódú kisebbségre is lesújtanak a járványok, infláció, háborúk, bűnözés, aszály, éhínség, hőség … a társadalmak alján már tomboló civilizációs összeomlás. A mai gyermekek nagy része már nem öregségben fog meghalni… – a szerk.)

Miről dalol a mi hangunk a nyomorúságkórusban? Mintegy négy évtizede forr a víz a béka körül. Egyesével, ezresével, milliós léptékben elpusztulnak a sejtjei, nem tudván megfelelni a feladatnak, hogy tovább éljenek.
Mit vizsgálunk itt? Mondok egy fogalmat, önök pedig eldönthetik, eltaláltam-e. Kész vagyok… kulturális összeomlásnak nevezni ezt. Erről énekelünk mi a nyomorúságkórusban most – nem az összes többi hang helyett, hanem ráadásként az összes többire. Ez a mi páratlan hozzájárulásunk a kultúránk fájdalomüvöltéséhez.
A világtörténelem során legelőször megsiratjuk mindannak az összeomlását, amit ismerünk és értünk, annak a rendszernek az összeomlását, amelyre minden épült a kultúránk kezdetétől mostanáig.
A béka elpusztult – és elképzelni sem tudjuk, mit jelent ez számunkra vagy a gyerekeink számára.

Rampasek, László A.
Forrás: BOCS Civilizációtervezés Alapítvány BLOG


Ahogy az éghajlati válság fokozódik...
... a ClimeNews – Hírportál nem marad csendben, számára a környezettel kapcsolatos beszámolás prioritás. Az éghajlati veszélyről, a természetről, a légköri szennyezésekről, és a járványokról szóló jelentéstétel olyan nagy hangsúlyt kap, amelyet megérdemel. A ClimeNews tudja és elismeri, hogy korunk meghatározó kérdése az éghajlati veszély. Olyan – még tabunak számító – információkat és összefüggéseket, amelyeket más médiák gyakran nem jelentetnek meg, azt mi megírjuk. A fajunk és a bolygónk számára ebben a kulcsfontosságú időben szándékunkban áll az olvasókat tudományos tényekre alapozott veszélyekről, következményekről, és megoldásokról tájékoztatni, nem politikai előítéletekre vagy üzleti érdekekre befolyásolva. Ezekben a viharos és kihívásokkal teli időkben milliók támaszkodnak már a ClimeNewsra, amely független az igazságot és a feddhetetlenséget képviseli.

Hónapról hónapra a cikkek olvasói teszik lehetővé, hogy a ClimeNews újságírás mindenki számára nyitva maradjon. Úgy gondoljuk, hogy mindenki megérdemli a tényadatokhoz való hozzáférést, függetlenül attól, hol élnek, vagy mit engedhetnek meg maguknak. Függetlenségünk azt jelenti, hogy szabadon kivizsgálhatjuk és megtámadhatjuk a hatalomban lévő személyek mulasztásait. Az önök segítségével továbbra is olyan nagy hatású tudósításokat fogunk nyújtani, amelyek képesek ellensúlyozni a félretájékoztatást, és hiteles, megbízható hírforrást nyújtanak mindenki számára. Mivel nincsenek részvényeseink vagy milliárdos tulajdonosaink, mi magunk határozzuk meg a napirendünket, és kereskedelmi és politikai befolyástól mentes, igazságkereső újságírást nyújtunk. Amikor még soha nem volt ennyire fontos, félelem és szívesség nélkül tudunk nyomozni és megkérdőjelezni gyanús ügyeket. Tájékoztatjuk olvasóinkat a környezeti veszélyekről tudományos tények alapján, nem üzleti vagy politikai érdekek által vezérelt módon. Számos fontos változtatást végeztünk stíluskalauzunkban annak érdekében, hogy az általunk használt nyelv pontosan tükrözze a környezeti katasztrófát és az azzal kapcsolatos összefüggéseket.

A ClimeNews - Hírportál úgy véli, hogy az éghajlati válsággal szembeni problémák rendszerszintűek, és alapvető társadalmi változásokra van szükség. Jelentéseket készítünk az egész világon élő egyének és közösségek, vállalatok erőfeszítéseiről, akik félelem nélkül állást foglalnak a jövő generációi számára és az emberi élet megőrzéséért a Földön. Azt akarjuk, hogy történeteik inspirálják a reményt. Jelentést készítünk a szervezetünkben elért haladásunkról mi is, mivel fontos lépéseket teszünk a környezetre gyakorolt ​​hatásaink kezelésére.

Reméljük, hogy ma fontolóra veszi a ClimeNews - Hírportál nyitott, független újságírás, jelentések támogatását. A ClimeNews újságírói tevékenységét ön is működtetheti, és segíthet fenntartani a jövőnket. Az olvasók minden támogatása, akár nagy, akár kicsi, nagyon értékes. Támogasson minket szabadon megválasztott összeggel egy biztonságos rendszeren keresztül - és csak egy percig tart. Ha teheti, kérjük, fontolja meg, hogy havonta rendszeres összeggel támogasson minket. Köszönjük.

ClimeNews TÁMOGATÁS

Amennyiben szeretnél értesítéseket kapni az új cikkek megjelenéséről, add meg az emailcímedet.

Mit jelent ez? Kapni fogsz egy rövid értesítést az új cikk címéről és pár mondatos rövid tartalmáról. Amennyiben érdekel a cikk, az ott található linkre kattintva felkeresheted a Hírportálunkat.