Nincs megoldás a Földet szétbarmoló túlterhelésre?

A túlnépesedés akkor is összeomlasztja a civilizációt, ha nincs közlekedés, ipar, kereskedelem, bányászat, fosszilis energia, műanyag, gépek, semmi amit ma az éretlen zöldködők okolnak az ökológiai válságért.

Nincs megoldás a Földet szétbarmoló túlterhelésre? | ClimeNews

A fogamzásgátlás támogatása nélkül nincs megoldás a Földet szétbarmoló túlterhelésre.

1722. ápr. 5: A Rapa Nui sziget (mai neve: Húsvét sziget) őslakói először láttak meg hajókat és fehér embereket partjaiknál. Mitológiájuk szerint odáig azt hitték, a világ elsüllyedt a tengerben és ők az egyedüli lények. A partraszállás után a matrózok megijedtek, amikor a nagy számban összesereglett őslakók egyike kiváncsian meg akarta nézni az egyik matróz kalapját, és sortűzzel több mint huszat megöltek. A fa, élelem és ásványkincsek nélküli szigetet felrajzolták a térképre, majd két nap múlva elhajóztak.

Az őslakók ősei valamikor csónakokon érkeztek a szigetre, amelyet minden más szárazföldtől kétezernél is több km választ el. Virágzó civilizáció fejlődött ki, a favéseteken fennmaradt rongo-rongo az egyetlen ősi írásos nyelv Polinéziában, és a hatalmas szobrok máig csodálatot váltanak ki. De túlnépesedtek, ezért felélték az erdőket, az állatokat és a talajt, a szűkös erőforrásokért egyre többet háborúztak egymással. Végül a csúcsidőben 15-20 ezer körüli népességnek csak kb. negyede maradt életben s tengette életét. Faanyag hiányában nem tudtak már hajózni s elmenekülni a szigetről.

A fehér ember csak a 19. században „érdeklődött” újra a sziget után: rabszolgakereskedők érkeztek és az őslakosok nagy részét, két és fél ezer embert összevadászták. Később Tahiti érsekének határozott fellépésére Peruban 360-at felszabadítottak és visszaszállítottak, de a hajón himlőjárvány tört ki, csak 16-an érkeztek meg élve, magukkal hurcolva a himlőt a szigetre. A járvány elmúltával csak 111 őslakó maradt a szigeten.
Ma Chiléhez tartozik, és másfélezer ember él rajta a turizmusból. (A Húsvét-sziget sorsa a Föld jövőjét mutatja kicsiben.)


Szintén a 19. században, Napóleon milliós hadserege győzedelmesen nyomult előre Moszkva felé. végül kénytelen volt menekülni, s Európa legnagyobb hadseregét a klíma verte meg, a visszavonuló sereg óriási többsége megfagyott vagy éhenhalt. Téves irányban haladva végzetesnek bizonyulhat takarékoskodni az ellátmánnyal. A vészhelyzet elodázásával később kényszerülnek belátni az irány őrültségét, messzebbről kell visszavonulni, így még borzalmasabbá válik a menekülés.

Azúr az új zöld! - Élj ahogy szeretnél, csak segítsd a fogamzásgátlást nélkülözőket!Minél tovább jutottak Napóleon seregei egyre jobban takarékoskodva,
végül annál szörnyűbb volt az elkerülhetetlen visszavonulás

Ma a népességrobbanás az őrült irány (a győzedelmes menetelés), hiszen a Föld már iszonyúan túl van terhelve és a létalapok (vizek, talajok, erdők, élővilág, légkör, klíma, stb.) rohamosan pusztulnak, mérgeződnek. A fogyasztás kárhoztatása, csökkentése zöldködéssel csupán végzetes elodázása a jó irányba fordító vészhelyzetnek, mert késlelteti a rendszer válaszát (ld. alább a rendszerdinamika 4 típusát). Az éretlen zöldek fél évszázada a takarékoskodást erőltetve lehurrogják a fogamzásgátlás emberi jogát, humanitárius kötelezettségét, ami pedig már megmentette volna az emberiséget.

A gazdagok iránti düh a fogyasztás kárhoztatását motiválja, a szegények iránti szolidaritás viszont a fogamzásgátlás elérhetővé tételét. Az utóbbi a hatékony és humánus: Élj, ahogy szeretnél, csak segítsd a fogamzásgátlást nélkülöző százmilliókat. Az emberiség mindenképp népességfogyásra van ítélve, és minél tovább tart a népességrobbanás, annál messzebbről (nagyobb létszámból) kell visszavonulni, annál borzalmasabb a menekülés (népességfogyás), világnyomor, járványok, természetpusztulás, háborúk, civilizációs összeomlás közepette.

A rendszerek 4 féle viselkedésmódja

A/ Folyamatos növekedés következik be | ClimeNews A/ Folyamatos növekedés következik be, ha

– a fizikai korlátok még nagyon messze vannak, vagy

– maguk a fizikai korlátok is exponenciálisan növekednek.

B/ Szigmoid növekedés következik be | ClimeNews B/ Szigmoid növekedés következik be, ha

– a fizikai korlátoktól a gazdasághoz érkező jelek azonnal megérkeznek, pontosak, és azonnal válaszolnak rájuk, vagy

– a népesség és a gazdaság korlátozza önmagát anélkül, hogy jelekre lenne szüksége a külső korlátok felől.

C/ Túllövés, majd idomulás a korlátokhoz | ClimeNews C/ Túllövés, majd idomulás a korlátokhoz következik be, ha

– a jelek és a válaszok késnek, ésC/ Túllövés, majd idomulás a korlátokhoz | ClimeNews

– a határok nem erodálódnak, vagy képesek gyorsan felépülni az erózióból.

D/ Túllövés és összeomlás | ClimeNews D/ Túllövés és összeomlás következik be, ha

– a jelek és a válaszok késnek, és

– a határok erodálhatók (visszafordíthatatlanul megrongálódnak, amikor túllépik őket).

Forrás: Donella Meadows, Jørgen Randers, Dennis L. Meadows A növekedés határai, 30 év múltán, 2005

Simonyi Gyula – BOCS Civilizációtervezés Alapítvány – BLOG

Ahogy az éghajlati válság fokozódik...
... a ClimeNews – Hírportál nem marad csendben, számára a környezettel kapcsolatos beszámolás prioritás. Az éghajlati veszélyről, a természetről, a légköri szennyezésekről, és a járványokról szóló jelentéstétel olyan nagy hangsúlyt kap, amelyet megérdemel. A ClimeNews tudja és elismeri, hogy korunk meghatározó kérdése az éghajlati veszély. Olyan – még tabunak számító – információkat és összefüggéseket, amelyeket más médiák gyakran nem jelentetnek meg, azt mi megírjuk. A fajunk és a bolygónk számára ebben a kulcsfontosságú időben szándékunkban áll az olvasókat tudományos tényekre alapozott veszélyekről, következményekről, és megoldásokról tájékoztatni, nem politikai előítéletekre vagy üzleti érdekekre befolyásolva. Ezekben a viharos és kihívásokkal teli időkben milliók támaszkodnak már a ClimeNewsra, amely független az igazságot és a feddhetetlenséget képviseli.

Hónapról hónapra a cikkek olvasói teszik lehetővé, hogy a ClimeNews újságírás mindenki számára nyitva maradjon. Úgy gondoljuk, hogy mindenki megérdemli a tényadatokhoz való hozzáférést, függetlenül attól, hol élnek, vagy mit engedhetnek meg maguknak. Függetlenségünk azt jelenti, hogy szabadon kivizsgálhatjuk és megtámadhatjuk a hatalomban lévő személyek mulasztásait. Az önök segítségével továbbra is olyan nagy hatású tudósításokat fogunk nyújtani, amelyek képesek ellensúlyozni a félretájékoztatást, és hiteles, megbízható hírforrást nyújtanak mindenki számára. Mivel nincsenek részvényeseink vagy milliárdos tulajdonosaink, mi magunk határozzuk meg a napirendünket, és kereskedelmi és politikai befolyástól mentes, igazságkereső újságírást nyújtunk. Amikor még soha nem volt ennyire fontos, félelem és szívesség nélkül tudunk nyomozni és megkérdőjelezni gyanús ügyeket. Tájékoztatjuk olvasóinkat a környezeti veszélyekről tudományos tények alapján, nem üzleti vagy politikai érdekek által vezérelt módon. Számos fontos változtatást végeztünk stíluskalauzunkban annak érdekében, hogy az általunk használt nyelv pontosan tükrözze a környezeti katasztrófát és az azzal kapcsolatos összefüggéseket.

A ClimeNews - Hírportál úgy véli, hogy az éghajlati válsággal szembeni problémák rendszerszintűek, és alapvető társadalmi változásokra van szükség. Jelentéseket készítünk az egész világon élő egyének és közösségek, vállalatok erőfeszítéseiről, akik félelem nélkül állást foglalnak a jövő generációi számára és az emberi élet megőrzéséért a Földön. Azt akarjuk, hogy történeteik inspirálják a reményt. Jelentést készítünk a szervezetünkben elért haladásunkról mi is, mivel fontos lépéseket teszünk a környezetre gyakorolt ​​hatásaink kezelésére.

Reméljük, hogy ma fontolóra veszi a ClimeNews - Hírportál nyitott, független újságírás, jelentések támogatását. A ClimeNews újságírói tevékenységét ön is működtetheti, és segíthet fenntartani a jövőnket. Az olvasók minden támogatása, akár nagy, akár kicsi, nagyon értékes. Támogasson minket szabadon megválasztott összeggel egy biztonságos rendszeren keresztül - és csak egy percig tart. Ha teheti, kérjük, fontolja meg, hogy havonta rendszeres összeggel támogasson minket. Köszönjük.

ClimeNews TÁMOGATÁS

Amennyiben szeretnél értesítéseket kapni az új cikkek megjelenéséről, add meg az emailcímedet.

Mit jelent ez? Kapni fogsz egy rövid értesítést az új cikk címéről és pár mondatos rövid tartalmáról. Amennyiben érdekel a cikk, az ott található linkre kattintva felkeresheted a Hírportálunkat.