Posts Tagged ‘CSR’

Kulcsfontosságú információk hiányoznak a felelősségvállalási jelentésekből

csütörtök, december 3rd, 2015

Kulcsfontosságú fenntarthatósági információk hiányoznak a nagyvállalatok éves pénzügyi és vállalati felelősségvállalási jelentéseiből, a magyar cégek nemzetközi összehasonlításban jól szerepeltek – derül ki a KPMG friss nemzetközi tanulmányából.

A KPMG idén kilencedik alkalommal vizsgálta a vezető vállalatok (G250) jelentéskészítési gyakorlatát fenntarthatósági (CR) szempontból. A tanulmány a legnagyobb árbevételű cégek mellett  45 ország – köztük Magyarország – 100-100 legjelentősebb vállalatának jelentéskészítési gyakorlatát is vizsgálta.
Corporate Social Responsibility - Kulcsfontosságú információk hiányoznak a felelősségvállalási jelentésekbőlA CR-jelentést készítő vállalatok aránya idén az ázsiai és csendes-óceáni régióban nőtt a legtöbbet, és magasabb volt (79 százalék), mint Európában vagy az amerikai kontinensen. Arányuk a feltörekvő gazdaságokban – Indiában, Indonéziában, Malajziában és Dél-Afrikában – a legnagyobb.
A magyar vállalatok nemzetközi összehasonlításban jól szerepeltek. A 100 legnagyobb vállalat közül 84 tesz közzé nemzetközi jelentést, ami leginkább a nagyvállalatok globális jelentéskészítési gyakorlatát tükrözi. Helyi jelentést azonban csupán a vezető vállalatok 32 százaléka publikál. A tanulmányból az is kiderül, hogy a nemzetközi trendekhez hasonlóan egyre több vállalat (64 százalék) éves jelentésében találhatóak CR-információk, de ezek minősége és mélysége még messze elmarad a nemzetközi sztenderdektől.
Bár a jelentések 80 százalékában szerepelnek szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó adatok, azok minősége és mélysége olyannyira eltérő, hogy lehetetlen a vállalatok teljesítményének objektív megítélése és összehasonlítása – állapítja meg a tanulmány.
Wim Bartels, a KPMG fenntarthatósági jelentéskészítési és tanúsítási szolgáltatások csoportjának globális vezetője, egyben a felmérés koordinátora szerint minden érintett számára meg kellene adni a lehetőséget, hogy jó minőségű és összehasonlítható információkhoz jussanak a vállalatok kibocsátási teljesítményeivel kapcsolatban. Ideális esetben ezeknek az információknak szerepelniük kellene a vállalatok pénzügyi vagy CR-jelentéseiben, ez viszont távol áll a valóságtól.
Szabó István, a KPMG fenntarthatósági szolgáltatások csoportjának magyarországi vezetője szerint a probléma megoldásához egyértelműen szükség van ezen gyakorlatok továbbfejlesztésére és a globális iránymutatások egységes alkalmazására; ha szükséges, ezek hazai jogszabályokba való átültetésére is.
A tanácsadó cég közleményében kiemeli: az idei tanulmány eredményei különösen fontosak, hiszen a jelenleg is zajló párizsi klímacsúcson egy olyan jogilag kötelező érvényű megállapodásról dönthetnek a részt vevő országok, amely a vállalatok fenntarthatósági szerepvállalását is új alapokra helyezné.

Forrás: MTI

Feltételezhetjük a kereskedelmi hatását a CSR programoknak?

szombat, május 25th, 2013

Elvárás, hogy a mostani vállalatok úgynevezett szándéknyilatkozatot (Corporate Social Responsibility (CSR)) tegyenek.

„…a vállalatok társadalmi felelőssége (angol műszóval: CSR – Corporate Social Responsibility) a fenntartható gazdasági fejlődéshez való hozzájárulás iránti elkötelezettségként határozható meg. Mindezt a munkavállalókkal, azok családjával, a helyi közösséggel és a tágabb értelemben vett társadalommal együttműködve teszik, azzal a céllal, hogy az életszínvonalukat emeljék.” Forrás: World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

csr_erejeA mostani nehéz gazdasági helyzetben a vállalkozások csökkentették a kiadásaikat annak érdekében, hogy a vállalati vezetők igazolni tudják a kiadásaik megtérülését (ROI-t). A CSR fejlődési szakaszában most egyre több eltérő értelmezés kezd kialakulni. Hiszen legfőképpen a CSR a fenntarthatóságot hivatott biztosítani a társadalommal együttműködésben. A hagyományos értelmezések szerint szociális és jótékonysági tevékenységeken keresztül mennek a támogatások gyakran közvetlenül azon közösségek részére, ahol a társaság a működését folytatja. Ez egyértelműen egy fontos terület a munkavállalók és érintettek bevonására, de nem feltétlenül felel meg az egyre sürgetőbb feladatnak, miszerint ez a tevékenység igazolja a ROI-t. A kérdés továbbra is az, hogy vajon a közösségek részére nyújtott a tevékenységekből származó rendszeres adomány, a pénz révén adott támogatás biztosítja valóban, hogy fenntarthatóak lesznek a vállalkozások és ez teljesen indokolt a részvényesek részére.

A CSR-nak fel kell nőnie! Egyes vállalatok már kiszélesítették a meghatározását és a szerepét a CSR-nak, mely egy szélesebb körű fenntartható üzleti gyakorlatot biztosít annál, minthogy az ellátási lánc etikus, és nagyobb hangsúlyt fektetnek a környezeti fenntarthatóságra. Ezek a vállalatok egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek abba, hogy ne szennyezzék valóban a Földet, odafigyelnek az energia felhasználásukra, ezt optimalizálják. Nem engedik meg az energia pazarlást és folyamatosan felülvizsgálják a tevékenységüket az új megállapított szempontok szerint. Rájöttek arra, hogy a legtöbb pénz amit szociális feladatokra is lehetne fordítani, ami javítaná a dolgozók hangulatát a megnövekedett energia költségekre fordítódnak. Ezen a területen lehet a legtöbbet tenni és ez az ami valóban szolgálja a fenntarthatóságot!
A tulajdonosok pedig egyre nagyobb figyelmet fordítanak arra, hogy a CSR jelentésben a környezeti fenntarthatóság mekkora szerepet kap különösen a környezeti teljesítmények javítására, mekkora kezdeményezések kapnak hangsúlyt. Ez pedig összefügg egy érdekes információval, melyre ismét mindenki felkaphatja a fejét. Az Egyesült Királyság kormánya is megkezdte ezt a folyamatot 2013-tól, amely megköveteli minden FTSE (Angol tőzsdei cégek) cégektől, hogy beszámoljanak a szén-dioxid-kibocsátásukról, azaz a karbon lábnyom nagyságukat határozzák meg és azt hozzák nyilvánosságra a jelentéseikben.
Miért van erre szükség? A válasz kézenfekvő… nagyot változott az elmúlt pár évben a világ és a mostani befektetők legfontosabb információja amit figyelembe vesznek nem az, hogy egy vállalat mennyit fordít adományokra, hanem valójában mennyire fenntartható környezetvédelmi szempontból, erre a területre mennyit fordított vagy tervez fordítani és nem csak kötelező módon.

Ami nem karbon semleges, az nem fenntartható! Másképpen fogalmazva, semmi sem fenntartható ami nem karbon semleges. Jó volna, ha ez mindenkiben tudatosulna és még időben, mielőtt tönkremegy a vállalata, vállalkozása.

A vállalatoknak még keményebben kell dolgoznia mint valaha, a környezetvédelmi szempontokból is megfelelően kialakított CSR hatását az érdekelt felekkel meg kell értetni. A 2012-es Fenntarthatósági Leadership jelentés elemezte a 100 vezető céget Angliában és megállapította, hogy a hozzáadott környezetvédelmi vezetés, irányítás és a fenntarthatóság a hagyományos emberbaráti tevékenység a CSR által kommunikálva létfontosságú üzleti érték. A környezetről való gondoskodás az egyik fontos pillére a sikeres CSR programnak, ez lehet egy erőteljes szándéknyilatkozat, amely növeli a cég hírnevét, javítja az érintettek bevonását és megnyitja az új bevételi lehetőségeket.

A Carbon Management gyakran kulcsfontosságú eleme a környezetvédelmi programoknak. A vállalatok egyre inkább ismerik és mérik a CO2 terhelésüket és megfogalmazzák az üzleti előnyöket kibocsátás csökkentésük kezelésére, a költségmegtakarításra, a dolgozói elkötelezettségre, az energiahatékonyságra vonatkozóan.

A magyarországi karbon neutralizálással foglalkozó cég, mint az iCC (International Carbon Cycle) is egyre több nagyvállalati partnerre talál, olyanokra akik figyelembe veszik a fentebb leírtakat. Persze hosszú utat kell bejárni ezen a területen mindenkinek, de pont ez a lényeg, ha végigmegyünk rajta, azt csak a “fenntarthatósággal” lehet. Így a megfelelő CSR melletti elköteleződés, az érintettek elvárásaihoz való alkalmazkodás üzleti szempontból jelentős megtérülést fog hozni.

Ledó Edit és Rampasek László