A leghitelesebb és legfüggetlenebb jelentés a koronavírus-ügyről

A Berlini Korona Bizottság egyéves munkája – Dr. Reiner Füellmich

A JELENTÉS ÁTFOGÓ, ÁRNYALT, KITERJEDT, FEDDHETETLEN, SZÓKIMONDÓ ÉS MEGFÉLEMLÍTHETETLEN.

Történelmi jelentőségű dokumentum.

Emberi számítás szerint a leghitelesebb a berlini ún. Korona Bizottság jelentése az újtípusú koronavírusról és a vele kapcsolatos közügyekről.

A bizottság mintegy társadalmi BÍRÓSÁGKÉNT is fölfogható. Bírói vizsgával is rendelkező tapasztalt jogászok úgy hallgatták meg szakértők sorát, ahogy egy bíróság dönt szakértői vélemények alapján.

A bizottság ismert hiteles jogászokból és oknyomozókból áll. Némelyiküknek bírói vizsgája is van.
Független szakemberek, szaktudósok, oknyomozók, kipróbált korrupció-szakértők sorát hallgatták meg.

Olyan kiemelkedő szakértelmű személyiségek segítették és segítik a munkájukat, mint pl. az ismert feddhetetlen járvány-szakértő, szakorvos, szociológus, politológus és korrupció-szakértő Wolfgang Wodarg, az immunológus, oltás-szakértő prof. Stefan Hockertz, a virologus, infektológus-immunológus prof. Martin Haditsch, a közigazgatási és katasztrófavédelmi tudományok tapasztalt szakértője Stephan Kohn, a világ egyik legtöbbet idézett immunológiai szakértője, prof. John Ioannidis, Németország eddig legtöbbet idézett orvos-kutatója, mikrobiológusa prof. Sucharit Bhakdi, továbbá kórboncnokok, politológus jogvédők, fasizmus-szakértők, mint pl. Vera Sharav, rabbi Yitzchok David Smith jogász és ifj Robert F. Kennedy, a gyógyszeripari korrupció kérdésének szakjogásza.

A bizottság vezetője, ill. koordinátora Reiner Füllmich (Fuellmich), németországi és kaliforniai ügyvéd, aki már bizonyította szakértelmét: csalási ügyekben perben legyőzte az Európában VERHETETLENNEK számító és kivételezett hírhedett Deutsche Bankot, a szintén verhetetlennek tekintett Volkswagen céget és a Kühne & Nagel óriáscéget. Eddig kizárólag fogyasztókat és kisvállalatokat képviselt szemben az óriásvállalatok visszaéléseivel.

Füllmich – ismervén – a Deutsche Bankot „a világ egyik legnagyobb bűnszervezetének” nevezte és nevezi. A bank nem merte emiatt pörölni. Tehát igaz lehet a ténymegállapítás.

Füllmich humanista, független, szabadelvű és inkább szociáldemokrata-közeli hátterű. A bizottság tagjai is hasonló hátterűek, némelyikük az eredeti zöld elvekhez hű hátterű, de a mai korrumpálódott „Zöldek” pártjától elhatárolódik, mint pl. Viviane Fischer-Feurstein nemzetközileg ismert közéleti ember és jogász, közgazdász.

A bizottság az emberi lehetőségek szerint a lehető legalaposabb, árnyalt, körültekintő, átfogóan vizsgálódó, kínosan becsületes, nem meghunyászkodó, és függetlenségét tekintve egy ún. független bíróságnál is függetlenebb.

Független a gyógyszeripartól, az államoktól, vállalatoktól, sajtótól. Az őket ért hatalmi támadások, ill. elhallgatás és cenzúra is bizonyítja függetlenségüket.

Némelyik tudós szakértőjüknél történtek eredménytelen megfélemlítő házkutatások is.

Köszönet a magyar nyelvű feliratozásért!

Forrás: Karl B. Kiszely