In memoriam: Stuart H. Scott

Stuart H. Scott személyével a világ elvesztette a globális klímaválság elleni küzdelem egyik élharcosát.

In memoriam: Stuart H. Scott | ClimeNews - Hírportál

Stuart H. Scott amerikai környezetvédő és pedagógus, aki arról volt ismert, hogy kreatívan kommunikálta a jelenlegi “növekedési” gazdasági rendszer éghajlatra, a Föld lakhatóságára és a társadalomra gyakorolt hatásának sürgősségét és súlyosságát. Stuart “rendszerszemléletű gondolkodó” volt, számos tudományterületen szerzett képzettséggel, pénzügyi, oktatási és információs rendszerekben szerzett munkatapasztalattal, valamint a természetben való széleskörű kutatói elmélyüléssel, kognitív pszichológiával és szakértői prezentációs készséggel.

Stuart New Yorkban nőtt fel, matematikát és informatikát tanult a Columbia Egyetemen, és miután középiskolában tanított, az Egyesült Államokat járta, mint bohóc és utcai előadóművész. New Yorkba visszatérve folytatta karrierjét, és nagy pénzügyi intézményeknek dolgozott (többek között a Merrill Lynch tőzsdeügynökeként). Miután a Floridai Egyetemen (Gainesville) informatikai és informatikai tudományok mesterszakos diplomát szerzett, Scott az IBM-nél dolgozott, majd Hawaiin telepedett le, ahol informatikai ismereteit fejlesztette, miközben filozófiát, kritikus gondolkodást és statisztikát tanított. Miután 2006-ban megnézte Al Gore alelnök Kellemetlen igazság című filmjét, mélyen bekapcsolódott Gore klímaprojektjébe.

Tanácsadóként együtt dolgozott Al Gore Climate Reality Projectjével és más projektekkel, közben Stuart elindította saját projektjét, a United Planet Faith and Science Initiative-t, ahol arra törekedett, hogy összehozza a hitbeli vezetőket és a tudósokat, hogy együtt dolgozzanak közös bolygónk megőrzésének célján. Munkája 2014-ben és 2015-ben számos rendezvényt eredményezett, és kulcsszerepet játszott abban, hogy a Vatikán is részt vegyen a klímaváltozási kérdésekbe.

In memoriam: Stuart H. Scott | ClimeNews - Hírportál

Elsősorban az ENSZ által szponzorált klímatárgyalásokon (COP) és a kiterjedt videóinterjúkban való megjelenéséről ismert, tézise szerint a modern gazdaságok, a növekedés könyörtelen hangsúlyozása, a magántulajdonban lévő központi bankok exponenciálisan bővítik a pénzkínálatot, olyanok, mint egy rákos daganat, amelynek a növekvő emberiség a gazdateste, és amely elkerülhetetlenül elpusztítja a gazdatestet. Az egyes emberek hasonlatosak az egyetlen emberi gazdaszervezet sejtjeihez, amelyekben áttétet képző rák van. Stuart az ENSZ legutóbbi tizenhárom COP-ja, azaz a részes felek konferenciája közül tíz alkalommal vett részt a tárgyalásokon. 2018-ban Stuart elvitte Greta Thunberget és édesapját, Svante Thunberget a COP-24 konferenciára Lengyelországba, ahonnan Greta megingathatatlanul világos üzenete a világ vezetőiben felerősödött, és pozíciója megszilárdult, mint a fiatalok és a jövő generációk kiemelkedő szószólója, így növelve ismertségét, világszerte, ami Greta Nobel-békedíjra való jelöléséhez vezetett.

In memoriam: Stuart H. Scott | ClimeNews - Hírportál

Stuartnak sikerült meggyőznie a híres éghajlatkutatót, James Hansent, a NASA Goddard Űrkutatási Intézetének korábbi igazgatóját, hogy vegyen részt az általa korábban hatástalan szemfényvesztésként elkerült éghajlati tárgyalásokon, először a párizsi COP-21-en (2015), majd a németországi Bonnban tartott COP-23-on (2017), és a spanyolországi Madridban tartott COP-25-ön (2019). A COP-21-en Hansen összefoglalóan elutasította a tárgyalásokat, mint amelyek eleve hatástalanok, mondván, hogy ehelyett

a következő generációt és minden jövőbeli generációt megszívatnak.

In memoriam: Stuart H. Scott | ClimeNews - Hírportál

Az emberiség uralkodó, könyörtelen, pénz motiválta megszállottságát a “még több pénzt keresni” iránt öncélúnak, a gazdatestet elpusztító gondolatformának vagy mémnek tekinti, mivel az emberek és a nemzeti kormányok által létrehozott és vitathatóan előnyben részesített mesterséges “vállalati személyek” a “pénzkeresés” hajszolása során folyamatosan rombolják és aláássák az ökoszféra stabilitását és életképességét. Ebben a tekintetben “memetikai mérnöknek” tekinti magát, aki megpróbálja megváltoztatni a mémeket, mielőtt azok elpusztítanák a kollektív gazdatestet – az emberiséget.

Pereld be a klíma-felelősöket! – James Hansen & Dan Galpern

Kitartása és rendületlen összpontosítása a jelenlegi neoklasszikus gazdasági rendszer katasztrofális hibáinak feltárására és az ökológiai közgazdaságtan (más néven Steady-State-Economics) mint a fenntartható emberi gazdaság alternatív modelljének népszerűsítésére irányul. Munkája révén számos neves emberrel került kapcsolatba, köztük számos terület vezető integratív gondolkodóival, beleértve a tudományt, a politikát, a gazdaságot és a spiritualitást. A finanszírozás által implicit vagy explicit módon jelentkező “szerkesztői elfogultság” és ellenőrzés miatt inkább finanszírozás nélkül dolgozott.

Idővel Stuart számos nem kormányzati szervezettel (NGO) szövetkezett, és neki tulajdonítják, hogy az UNFCCC éghajlat-változási tárgyalásokon belül összefogta a “hitközösséget”. Mióta 2008-ban “kilépett a napi munkájából”, részt vett a legtöbb éves COP-ülésen, ahol gyakorlottá vált a sajtókonferenciák létrehozásában, végül az ENSZ által biztosított lehetőségeket egyfajta “talk show”-vá alakította át, és ezeket a YouTube-on terjesztette.

Stuart interjút készített Noam Chomksyval, Dr. Peter Wadhamsszel, Dahr Jamail-lel, valamint Grata és Svante Thunberggel. Önkéntes segítségre támaszkodva, a média aktív használatáról volt ismert, hiszen ő alapította a ClimateMatters.TV-t, a ScientistsWarning.TV-t és legutóbb a FacingFuture.TV-t. Még 2017-ben Stuart lehetőséget látott egy új, nagyobb kezdeményezésre. Dr. William Ripple akkor publikálta “A tudósok figyelmeztetése az emberiségnek: Második közlemény”. (Ezt a nemzetközi klímakiáltványt 59 magyar kutató írta alá.) Az elsőt korábban 1992-ben adták ki, amelyet több mint 13 000 tudós írt alá a következő a világ minden tájáról. Ez egy erőteljes figyelmeztetés volt, és Stuartot lenyűgözte a világossága és az aláírások száma.
Megkereste Dr. Ripple-t egy ötlettel: létrehozna egy weboldalt és egy csapatot, amely felkérne olyan személyeket, akik nem tudósok, hogy szintén írják alá a nevüket a Tudósok figyelmeztető levelének támogatására. Ezen kívül, Stuart kiterjesztené az interjúkat, amelyeket már eddig is készített az éghajlatkutatókkal, tudósokkal. Dr. Ripple áldását adta, Stuart pedig önkéntesekből álló csapatot hozott létre, hogy segítse munkáját és elindítsa a Scientists Warning-ot, melynek nagy hatású adásaiból a ClimeNews – Hírportál is korábban sokat publikált.

Stuart egész életében arra törekedett, hogy segítsen az emberiségnek tudatosabbá válni, először spirituális, majd környezetvédelmi szempontból. Segíteni az emberiséget abban, hogy megértse, a globális éghajlati válság az egész földi életet érintő válság, és csak úgy oldható meg, ha az egész emberiség összefog és radikális változásokat hoz. Az esztelen túlfogyasztás és a mindenáron való gazdasági növekedés iránti kérlelhetetlen vágy napjainak véget kell vetni, és ennek most kell véget vetni. Ma tisztelgünk Stuart munkája előtt, és a Scientists Warning Foundation vállalja, hogy folytatja Stuart munkáját és életben tartja örökségét. Isten veled, barátom.  – Dr. Alison Green, a Scientists Warning Alapítvány vezérigazgatója tisztelgése Stuart Scott előtt.

Stuart azért hozta létre a Scientists Warningot, hogy megpróbálja egy olyan, a tudósoknál szélesebb körben is felhívni a figyelmet, a fenyegető éghajlati és ökológiai válságra. Elkezdett részt venni az ENSZ éghajlat-változási konferenciáin, és állandó és heves jelenléte lett ezeken az eseményeken, soha nem félve attól, hogy a válságot és annak okozóit nevén nevezze. Szókimondó volt, és hamarosan az aggódó polgárok közönségét gyarapította, akik csodálták és tisztelték közvetlen megközelítését.

A különböző COP konferenciákon rögzített üléseken túl Stuart interjúkat készített tudósokkal és akadémikusokkal, és megvitatta velük a válság sürgősségét, a gazdasági rendszerünket nevezve meg elsődleges okaként. A “pénz egy vírus” lett az egyik mantrája.

Stuart Scott készítette elő, és rendezte, azt a felvételt 2019. december 6-án, a spanyolországi Madridban, amely a COP25-ön lett rögzítetve. Ez az esemény az EGYETLEN OLYAN hivatalos esemény volt az ENSZ éghajlati tárgyalásain, AMELYBEN A TÚLNÉPESEDÉSRŐL EGYÁLTALÁN BESZÉLTEK!

Túlnépesedés és Klímaváltozás – NEM LEHET TÖBBÉ TABU

Semmi sem számított neki jobban, mint a munka, hogy megpróbálja megmenteni az összes földi életet. Tolószékben vett részt a madridi COP-on, és Glasgow-ba is elküzdötte volna magát, ha a glasgow-i COP-t nem halasztják el a pandémiára hivatkozással.

Stuart öröksége mindannyiunk számára egy fékezhetetlen szellem, aki nem volt hajlandó feladni a jó harcot, és nem félt megmondani, hogy mi a helyzet. Néha nehézkes és maximalista volt, de ennek ellenére egy csapatnyi odaadó önkéntes segítette őt küldetése teljesítésében. A legmaradandóbb vizuális emlékem Stuartról az volt, amikor a brüsszeli metróban búcsúztam tőle, és láttam, hogy megemeli a kalapját előttem, amikor a vonatom elindult. És így, ahogy Stuart meghajol, mi viszont tisztelettel és szívélyesen emlékezünk rá, a saját köszöntésével – hálával a földi életért, és azért, hogy fáradhatatlanul dolgozott annak védelmében.  – Emlékek Stuartról: Shani Cairns, kutatási igazgató

A rákkal folytatott küzdelme ellenére Stuart-ot továbbra is az éghajlatvédelmi aktivizmus és az ökológiai kutatások iránti szenvedélye hajtotta tegnap délutánig, de szelleme itt marad közöttünk, mindazok között, akik ismerik az összefüggéseket és az igazságot a globális ökológiai és klímavészhelyzettel kapcsolatban.

Rampasek, László A.