A családtervezés emberi jog – Népesedési Világnap 2018

Az ENSZ 1990-ben azért július 11-ét javasolta népesedési világnapnak, mert 1987-ben ezen a napon érte el a föld lakosságának létszáma az ötmilliárdot.

A családtervezés emberi jog - Népesedési Világnap 2018 | ClimeNews - Hírportál Azóta már megszületett a hatmilliárdodik ember is, a demográfusok számításai szerint 1999. október 12-én. 2011-ben meghaladta a hétmilliárdot is, és ha ilyen ütemben nőne tovább, nemsokára már tízmilliárd ember élne a bolygónkon, ami persze tarthatatlan ezen a fogyasztási szinten. (Nagy népsűrűség x kis fogyasztás = kis népsűrűség x nagy fogyasztás.) A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a népességnövekedés méreteire, és az ezzel járó problémákra, például az ember által okozott globális átlaghőmérséklet emelkedésre.  Az alábbi grafikon a Föld felszíni hőmérsékletének alakulását mutatja az elmúlt 10.000 évben:

A családtervezés emberi jog - Népesedési Világnap 2018 | ClimeNews - Hírportál

Több százezer évig tartott a világ népességének 1 milliárdra való növekedése – ezt követően csak 200 év múlva több, mint hétszeresére nőtt, ezen belül egyetlen (!) nemzedék élete során – a II. világháború után születettek alatt – bővült a világnépesség 2 milliárdról 7 milliárd fölé. 2011-ben a globális népesség elérte a 7 milliárdot, és ma már 7,6 milliárdan vagyunk a Földön. A robbanásszerű népességnövekedés alapja – nem meglepő módon – a technikai fejlődés, a fosszilis üzemanyagok, az olaj bősége (ingyen energia), valamint természeten a jobb egészségügyi ellátás, de ide tartozik, hogy jelenleg is több mint 200 millió fiatal nőnek nincsen joga, tudása és eszköze a családtervezéshez!

A családtervezés emberi jog - Népesedési Világnap 2018 | ClimeNews - Hírportál

Ezt a drámai növekedést nagyrészt a reproduktív korban túlélő emberek egyre nagyobb hányada hajtotta végre, és a termékenységi ráták jelentős változása kísérte, növelve az urbanizációt és gyorsítva a migrációt. Ezek a tendenciák messzemenő következményekkel járnak az eljövendő generációk számára.

A családtervezés emberi jog - Népesedési Világnap 2018 | ClimeNews - Hírportál

Magyarországon a BOCS Alapítvány segíti a közgondolkodást abban, hogy azonosítsák, és megértsék a fejlődés szempontjából kritikus trendeket. Azt is tanácsolja, hogy a fenntartható fejlődés biztosításának legjobb módja egy olyan világ megteremtése, ahol minden fogantatást a párok akarnak, minden születés biztonságos, és minden fiatal személy joga érvényesül.

Mi jut eszünkbe a Népesedés Világnapról?

Az évenkénti több százezer anyai és több millió csecsemő halál? Az, hogy egy afrikai nőnek 600-szor akkora esélye van belerokkanni vagy belehalni a terhességbe és a szülésbe, mint egy európainak? Vagy az, hogy a családtervezést az ENSZ már 1968-ban az emberi jogok közé sorolta? Az a negyedmilliárd termékeny korú nő jut eszünkbe, akinek nincs joga, tudása, eszköze a családtervezéshez? A nők azon negyven százaléka jut eszünkbe, akik úgy érzik, boldogabb lett az életük a gyermekvállalástól – vagy az a hatvan százaléka, akik úgy érzik, nem lettek boldogabbak tőle? Bevillan, hogy ma több ember éhezik a Földön, mint ahányan összesen éltek kétszáz éve? S több ember él vízhiányban, mint ahányan összesen éltek a 20. század közepén? Valószínűbb, hogy nálunk a népesedésről az jut eszünkbe, hogy mi lesz a nyugdíjakkal, ha a természetes szaporulat nem tart lépést a társadalom idősödésével? Melyik a súlyosabb kérdés: hogy lesz-e, aki nyugdíjas korunkban fát vágjon nekünk az erdőben, vagy hogy lesz-e még egyáltalán erdő?

2018-ban a Népesedési Világnap témája: “A családtervezés emberi jog”

Ez az év, az 1968-as Nemzetközi Emberi Jogi Konferencia 50. évfordulója, ahol a családtervezést először világszerte megerősítették emberi jognak.

A konferencia eredménydokumentuma, a Teheráni Nyilatkozat szerint, egyértelműen kijelentette: “A szülőknek alapvető emberi joguk van szabadon és felelősen meghatározni gyermekeik számát és a születendő gyermekek közötti eltelt időt.”

A jogalkotási nyelvbe beágyazva egy korszakváltó megvalósulás volt: a nőknek és a lányoknak joguk van elkerülni a túlságosan sok terhességgel járó kimerülést, és veszélyt. A férfiaknak és a nőknek jogukban áll kiválasztani, hogy mikor és milyen gyakran vesznek részt a szülői feladatokban – ha egyáltalán akarják. Mindenkinek megvan az emberi joga arra, hogy meghatározza a saját jövőjének irányát és kiterjedését ezen az alapvető módon.

Kilenc sztenderd, a családtervezéshez való emberi jog fenntartása érdekében:

Megkülönböztetésmentesség: A családtervezési információk és szolgáltatások nem korlátozhatók faji, szexuális, nyelvi, vallási, politikai hovatartozás, nemzeti származás, életkor, gazdasági helyzet, lakóhely, fogyatékossági állapot, családi állapot, szexuális irányultság vagy nemi identitás alapján.
Elérhető: Az országoknak biztosítaniuk kell, hogy a családtervezési eszközök és szolgáltatások mindenki számára elérhetőek legyenek.
Hozzáférhető: Az országoknak biztosítaniuk kell, hogy a családtervezési eszközök és szolgáltatások mindenki számára hozzáférhetőek legyenek. (meg tudja vásárolni azt – a szerk.)
Elfogadható: A fogamzásgátló szolgáltatásokat és információkat méltó módon kell megadni, figyelembe véve mind a modern orvosi etikát, mind a befogadók kultúráját.
Jó minőség: A családtervezéssel kapcsolatos információkat egyértelműen közölni kell és tudományosan pontosaknak kell lenniük.
Tájékoztatott döntéshozatal: Minden embernek képesnek kell lennie arra, hogy teljes körű autonómiával, nyomástól, kényszerítéstől vagy félreértelmezéstől mentes legyen a gyermekvállalás választása.
Adatvédelem és titoktartás: Minden magánszemélynek élveznie kell a magánélethez való jogot, amikor családtervezési információkat és szolgáltatásokat keres.
Részvétel: Az országok kötelesek biztosítani az egyének aktív és tájékozott részvételét az őket érintő döntésekben, beleértve az egészségügyi kérdéseket is.
Elszámoltathatóság: Az egészségügyi-, és oktatási rendszereknek, a vezetőknek és a politikai döntéshozóknak minden, a családtervezés emberi jogának megvalósítását szolgáló erőfeszítéseiknek elszámoltathatónak kell lenniük az emberek felé.


10 éves korában egy lány sérülékeny pontra érkezik az életében. Meg kell élnie egy elkeseredett átmenetet a felnőttkorra, a test és az agy gyors változásait, valamint a családi és társadalmi elvárások drámai változásait. Bár mind a lányok, mind a fiúk számára vannak kockázatok ebben a korban, a nemi megkülönböztetés a lányok számára szinte minden szempontból rosszabb. Az ezirányú állami törekvések gyakran a kisgyermekekre vagy az idősebb serdülőkre koncentrálnak, mivel nem tudják megfelelően kezelni a potenciális kockázatokat, amikkel a 10 éves lányok szembesülhetnek.

A családtervezés emberi jog - Népesedési Világnap 2018 | ClimeNews - Hírportál

Ha a jogait nem védik megfelelően, a megfelelő törvények, szolgáltatások és befektetések révén, a serdülőkorban való virágzás esélye csökken, és végleg elhalaszthatja a teljes értékű felnőtté válás lehetőségét.

Képzeljen el egy új világot a 10 éves lányának
Képzelje el a 10 éves lányt egy olyan világban, amely igazán értékeli, táplálja, és védi őt. Bizonyos országokban a házassági szerződéskötés helyett az ő lehetőségei bővülnek és diverzifikálódnak. Ebben a világban az emberek egyetértenek abban, hogy teljes emberi jogait be kell tartani, ahogy az ő bátyja számára az adott, és ez tükröződik a törvények és a jogi gyakorlat, valamint a társadalmi normák terén is. Senki sem gondolja, hogy készen áll a házasságra vagy a gyermekvállalásra, amíg legalább a 18 éves kort be nem tölti. Senki sem várja, hogy lemondjon az iskoláról fizetett munkaért, vagy háztartási feladatokért. Egy jó iskolába jár, amely tiszta, biztonságos, és közel van az otthonához. Elég tápláló táplálékot ad a növekvő testének és az agy fejlődésének. Óvják, és ugyanolyan lehetőségekkel rendelkezik, mint a fiúk, hogy felfedezze a körülötte lévő világot, barátokat szerezzen, és szabadon részt vegyen a társadalmi interakciókban.

A becslések szerint jelenleg 125 millió 10 éves él. Ezek közül csaknem 60 millió lány, 65 millió pedig fiú.

Hol élnek a mai 10 évesek?
A tipikus 10 éves ma egy fejlődő országban él. 10-ből közel 9 – 89 százalék – a világ kevésbé fejlett régióiban él, ázsiai és Csendes-óceániai térségben, köztük Kínában és Indiában. Az Egyesült Nemzetek által legkevésbé fejlettnek tartott 48 országban (34 a szubszaharai Afrikában, 13 Ázsiában és a Csendes-óceánban, valamint egy Latin-Amerikában és a Karibi-térségben), ahol a kihívások a legmagasabbak, és a támogató intézmények a leggyengébbek.

A mai 10 éves lányok közül körülbelül 35 millióan élnek olyan országokban, ahol nagy a nemek közötti egyenlőtlenség – a nemek közötti egyenlőtlenségi mutató alapján (Gender Inequality Index).

A 10 évesek élete ma
Csaknem 10-ből hat lány olyan országokban él, ahol a nemi normák és gyakorlatok jelentősen hátrányos helyzetbe hozzák őket most, és várhatóan idősebb korukban is. A testvéreikhez képest ezek a lányok kevésbé valószínű, hogy iskolába járnak, nagyobb valószínűséggel a gyermekmunka foglalkoztatásában, vagy már házasságban élnek, mielőtt betöltenék a 18 éves kort. Nagyobb valószínűséggel szenvednek el erőszakot a partnerüktől, nagyobb valószínűséggel szenvednek a terhesség és a gyermekvállalás következményeitől, és kevésbé valószínű, hogy a háztartások döntéseiben érdemi véleményt mondhatnak, beleértve a saját iskoláztatásukat vagy egészségügyi ellátásukat. Ezeknek a mintáknak a széles körű következményei súlyos hatással lehetnek a családokra, a közösségekre és az egész társadalomra.

Akár fejlődő vagy fejlett országokban élünk, városokban, falvakban vagy menekülttáborokban élünk, akár gazdag vagy szegény háztartásokból származunk, mindannyiunknak vannak terveink és álmaink a jövőre nézve. Ám különböző kihívásokkal szembesülünk a felnőttéválás útján.

A megoldás szerintem kettős.
1./ Minél több embernek fel kell ismernie, hogy mi a két legnagyobb globális probléma! Azzal kell foglalkozni sürgősen, ami a civilizációt menti meg. (Ha van egy baleset, a kiérkező mentős a vénás vérzéssel vagy a szívleállással foglalkozik, nem pedig a horzsolásokkal.)
2./ Azonnal cselekedni kell ezeken a területeken, nem várva a politikára, a szomszédra, vagy a konkurens cégre stb… mindenkinek a lehető leggyorsabban kell cselekednie.

A problémákat már megfogalmazták, több mint 15 ezer tudós ellen is jegyezte, és a korábban már megjelent cikkben nagyon jól össze is van foglalva.

Két terület van, ahol azonnal be kell avatkozni, és meg lehet tenni még a leghumánusabb módon (mert a természetet ez már nem fogja érdekelni).
1./ Meg kell fékezni a populáció növekedését, nem emberirtással, vagy egyéb drasztikus eszközökkel, hanem a most élő több mint egymilliárdos létszámú kamasz generációjának családtervezési lehetőségeinek javításával. Legyen joguk, tudásuk és eszközük arra, hogy eldönthessék, hány gyereket szeretnének és mikor. Azt nem kívánhatja senki, hogy a szerelmet ne akarják!
2./ Azonnal át kell állnunk a fosszilis energiahordozók alternatíváira, nem a jövőben a párizsi terveknek megfelelően. Ezt a rossz fogat ki kell húzni és kidobni a történelem szemétdombjára. Ez az alapja a drasztikus ÜHG-k csökkentésének, az elkerülhetetlen maradékot pedig ki kell egyenlíteni (carbon offset).

… és ne feledjük: az emberiség sorsa leginkább a történelem legnagyobb, több mint egymilliárdos létszámú kamasz generációjának családtervezési lehetőségein múlik.

Rampasek, László A.
(Források: BOCS Alapítvány, Wikipedia, UNFPA)

A KSH a népesedési világnaphoz kapcsolódóan kiadványt jelentetett meg: LETÖLTÉS

Ahogy az éghajlati válság fokozódik...
... a ClimeNews – Hírportál nem marad csendben, számára a környezettel kapcsolatos beszámolás prioritás. Az éghajlati veszélyről, a természetről, a légköri szennyezésekről, és a járványokról szóló jelentéstétel olyan nagy hangsúlyt kap, amelyet megérdemel. A ClimeNews tudja és elismeri, hogy korunk meghatározó kérdése az éghajlati veszély. Olyan – még tabunak számító – információkat és összefüggéseket, amelyeket más médiák gyakran nem jelentetnek meg, azt mi megírjuk. A fajunk és a bolygónk számára ebben a kulcsfontosságú időben szándékunkban áll az olvasókat tudományos tényekre alapozott veszélyekről, következményekről, és megoldásokról tájékoztatni, nem politikai előítéletekre vagy üzleti érdekekre befolyásolva. Ezekben a viharos és kihívásokkal teli időkben milliók támaszkodnak már a ClimeNewsra, amely független az igazságot és a feddhetetlenséget képviseli.

Hónapról hónapra a cikkek olvasói teszik lehetővé, hogy a ClimeNews újságírás mindenki számára nyitva maradjon. Úgy gondoljuk, hogy mindenki megérdemli a tényadatokhoz való hozzáférést, függetlenül attól, hol élnek, vagy mit engedhetnek meg maguknak. Függetlenségünk azt jelenti, hogy szabadon kivizsgálhatjuk és megtámadhatjuk a hatalomban lévő személyek mulasztásait. Az önök segítségével továbbra is olyan nagy hatású tudósításokat fogunk nyújtani, amelyek képesek ellensúlyozni a félretájékoztatást, és hiteles, megbízható hírforrást nyújtanak mindenki számára. Mivel nincsenek részvényeseink vagy milliárdos tulajdonosaink, mi magunk határozzuk meg a napirendünket, és kereskedelmi és politikai befolyástól mentes, igazságkereső újságírást nyújtunk. Amikor még soha nem volt ennyire fontos, félelem és szívesség nélkül tudunk nyomozni és megkérdőjelezni gyanús ügyeket. Tájékoztatjuk olvasóinkat a környezeti veszélyekről tudományos tények alapján, nem üzleti vagy politikai érdekek által vezérelt módon. Számos fontos változtatást végeztünk stíluskalauzunkban annak érdekében, hogy az általunk használt nyelv pontosan tükrözze a környezeti katasztrófát és az azzal kapcsolatos összefüggéseket.

A ClimeNews - Hírportál úgy véli, hogy az éghajlati válsággal szembeni problémák rendszerszintűek, és alapvető társadalmi változásokra van szükség. Jelentéseket készítünk az egész világon élő egyének és közösségek, vállalatok erőfeszítéseiről, akik félelem nélkül állást foglalnak a jövő generációi számára és az emberi élet megőrzéséért a Földön. Azt akarjuk, hogy történeteik inspirálják a reményt. Jelentést készítünk a szervezetünkben elért haladásunkról mi is, mivel fontos lépéseket teszünk a környezetre gyakorolt ​​hatásaink kezelésére.

Reméljük, hogy ma fontolóra veszi a ClimeNews - Hírportál nyitott, független újságírás, jelentések támogatását. A ClimeNews újságírói tevékenységét ön is működtetheti, és segíthet fenntartani a jövőnket. Az olvasók minden támogatása, akár nagy, akár kicsi, nagyon értékes. Támogasson minket szabadon megválasztott összeggel egy biztonságos rendszeren keresztül - és csak egy percig tart. Ha teheti, kérjük, fontolja meg, hogy havonta rendszeres összeggel támogasson minket. Köszönjük.

ClimeNews TÁMOGATÁS

Amennyiben szeretnél értesítéseket kapni az új cikkek megjelenéséről, add meg az emailcímedet.

Mit jelent ez? Kapni fogsz egy rövid értesítést az új cikk címéről és pár mondatos rövid tartalmáról. Amennyiben érdekel a cikk, az ott található linkre kattintva felkeresheted a Hírportálunkat.