Megdöbbentő adatok 2030-ra

Gyulai Iván ökológus, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács tagja, az Élelmiszer szaklap által rendezett Szakmai Napja című rendezvényen megdöbbentő adatokat közölt a Föld erőforrásainak kizsákmányolásáról.

disasterA média, a vállalatok sokszor tévesen használják a fenntartható fejlődés fogalmát, hiszen a valódi fenntarthatóság a bolygó erőforrásainak megmaradását jelenti, nem pedig a mostani gazdasági növekedésre irányuló erőfeszítéseket. – A fenntarthatóság azt jelenti, addig nyújtózkodjunk, ameddig a takarónk ér, de ez alól a takaró alól már rég kilóg mindenünk. A baj az, hogy a fenntarthatósági törekvésekkel megspórolt anyagi és természetbeni javak a további profitszerzésre és gazdasági növekedésre fordítódnak –  adta a hallgatóság tudtára az ökológus.

Ha a jelenlegi, tékozló „fejlődést” produkálja a világ, akkor nagyjából 17 év múlva az emberiség lehúzhatja a rolót. Az adatok sajnos eléggé meggyőzőek. Az emberiség fogyasztása rohamos mértékben növekszik: a Föld lakói már 2007-ben másfél bolygónyi erőforrást igényeltek. Nem kell nagy jóstehetség ahhoz, hogy belássuk, ha folytatódik ez a trend, 2030-ra már két bolygóra lesz szükségünk, ami ökokatasztrófához vezet.

Az erőforrásaink közül nemcsak az olaj, a víz fogy drasztikusan, hanem a talaj is. A teljes földterület 149 millió négyzetkilométer, ebből művelt terület 20 millió, szántóföld 7,1 millió km2. A jelenleg élő 6,8 milliárd emberre 0,3 hektár  művelt terület és 0,1 hektár szántó jut, ami igen kevés. Ráadásul évente 75 milliárd tonna talaj erodálódik.

– A növekvő szegénységnek és környezeti pusztulásnak közös oka van, ez pedig a gazdasági növekedés elsőbbsége – hangsúlyozta a szakember. Majd hozzátette: – A világ bajainak orvoslására a gazdasági növekedést használja, azt, ami a betegséget termeli. Sajnos a hatékonyság növekedése (innováció) kiszorít a foglalkoztatásból, és az ökohatékonyság növekedése is fogyasztásnövekedéshez vezet (Jevons.paradoxon).

A tudás bővülésének együtt kell járnia a tudatosság növekedésével. Ez jelenti a technikai tudás bővülését, amellyel kevesebb természeti erőforrásból, kevesebb környezeti terheléssel jobbat és elegendőt tudunk termelni. A tudatosság és erkölcs területén viszont a társadalom értékválasztásában szükséges változás.

A legrosszabb forgatókönyv: ha minden változatlan marad, akkor leghamarabb 2020-ra ökokatasztrófát idéz elő az emberiség.  A zöldgazdaság élénkítésével kitolható az ökokatasztrófa körülbelül 2030-ra. Rá húsz évre állhat vissza egyensúlyba a Föld terhelése és eltartóképessége. A helyesen értelmezett fenntartható fejlődéssel a föld eltartóképessége alá csökkenthető a terhelés.

Hogy melyik forgatókönyv válik valóra, az majd eldől. Az igen közeli ökokatasztrófa miatti aggódók kérdéseire Gyulai Iván azt válaszolta, hogy hisz az emberekben, a tudatosságukban, illetve abban, hogy a világ termelésének 2%-át birtokló 497 multimilliárdos embernek is az lesz előbb-utóbb az érdeke, hogy gondolkodásmódot váltson. Akkor biztosan előtérbe fog kerülni a valódi fenntarthatóság.

Forrás: www.agrarhirek.hu

Ha valami most növekszik, az csak a látszat. A növekedésnek ára van, ha valami nem tiszta és fenntartható technológiára támaszkodik, akkor az ökokatasztrófa dátumát hozza közelebb. Nincs mit szépíteni a jelenlegi helyzetünkön, a fenti cikk világosan fogalmaz és már nem először hallhatunk szakember szájából hasonló bizonyítékokkal alátámasztott figyelemfelkeltést.
.
Sajnos a zöldgazdaság élénkítésére az általános, hagyományos elgondolások szerint már nincsen idő. Csak és kizárólag drasztikus és gyors intézkedésekről lehet szó a jövőben. Még a hagyományos, “majd kötelező lesz áttérni vagy lecserélni…” menetrendre sincsen már lehetőség.

Csak és kizárólag egyetlen egy módja van a gyors áttérésre azoknak, akik megértik a karbon kreditek felhasználásán keresztüli “kizöldülést” (karbon neutralizálást) és csatlakoznak az újgazdaság károsanyagmentes szereplőihez. Olyan vállalkozások és piaci szereplők ezek, akiknek a természetre gyakorolt káros hatásuk közelít a 0-hoz. Nem tesznek hozzá a globális felmelegedéshez a tevékenységükkel, hanem pont ellenkezőleg. Ilyen tevékenységet folytat az OurOffset a határokon átívelő tevékenységével. A karbonlábnyom meghatározását követően, egyfajta támogatáson keresztül a karbonkreditek felhasználásával zöldíti ki (nem zöldre festi) a vállalkozásokat. Érdekességként említem, hogy ebbe a programba magánszemélyek, weboldal tulajdonosok is részt vehetnek.

Ébresztő emberek! Mindenki gondolkozzon el azon, hogy vajon mit jelent az a szó ökokatasztrófa… Belefér-e például egy akkor működő atomerőmű az események hullámaiba?

Ledó Edit