A természetes folyamatok szándékos manipulálásának tiltása

A környezetmódosító eljárások katonai vagy bármely más ellenséges szándékú alkalmazásának eltiltásáról szóló ENSZ egyezményt 1976-ban, Magyarországon 1978-ban hirdették ki.

A természetes folyamatok szándékos manipulálásának tiltása

A környezetmódosítási egyezmény (ENMOD), hivatalosan a környezetmódosítási technikák katonai vagy más ellenséges célú alkalmazásának tilalmáról szóló egyezmény olyan nemzetközi szerződés, amely tiltja a környezetmódosítási technikák széles körű, tartós vagy súlyos hatású katonai vagy más ellenséges célú alkalmazását. Az egyezményt 1977. május 18-án Genfben nyitották meg aláírásra, és 1978. október 5-én lépett hatályba.

Az egyezmény tiltja az időjárási hadviselést, azaz az időjárás-módosítási technikák alkalmazását károkozás vagy pusztítás előidézése céljából. A biológiai sokféleségről szóló 2010-es egyezmény szintén tiltaná az időjárásmódosítás vagy a geomérnökség egyes formáit.

Története

A környezet katonai vagy más ellenséges célú mesterséges módosításának problémája az 1970-es évek elején került a nemzetközi napirendre. Miután az Egyesült Államok 1972 júliusában úgy döntött, hogy lemond a klímamódosítási technikák ellenséges célú alkalmazásáról, az Egyesült Államok szenátusa 1973-ban határozatban szólított fel egy nemzetközi megállapodás megkötésére, amely “tiltja bármilyen környezet- vagy geofizikai módosító tevékenység háborús fegyverként való alkalmazását”, és a védelmi minisztérium alaposan megvizsgálta az időjárás- és egyéb környezetmódosítási technikák katonai vonatkozásait, az USA úgy döntött, hogy a Szovjetunióval való megegyezés érdekében nemzetközi megállapodás lehetőségeit vizsgálja meg.

1974 júliusában az USA és a Szovjetunió megállapodott abban, hogy kétoldalú megbeszéléseket folytatnak a környezetmódosító technikák katonai célú felhasználásának veszélyét elhárító intézkedésekről, majd 1974-ben és 1975-ben három további megbeszélési fordulót tartottak. 1975 augusztusában az USA és a Szovjetunió azonos egyezménytervezeteket terjesztett elő a leszerelési bizottság (CCD) leszerelési konferenciáján, ahol az intenzív tárgyalások 1976-ban módosított szöveghez és az egyezmény négy cikkelyére vonatkozó megegyezéshez vezettek.

Az egyezményt az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének 31/72. sz. határozata hagyta jóvá 1976. december 10-én 96 szavazattal 8 ellenében, 30 tartózkodás mellett.

Környezetmódosítási technika

A környezetmódosítási technika magában foglal minden olyan technikát, amely a természetes folyamatok szándékos manipulálása révén megváltoztatja a Föld dinamikáját, összetételét vagy szerkezetét, beleértve a biota, a litoszféra, a hidroszféra és a légkör, vagy a világűr dinamikáját, összetételét vagy szerkezetét.

Az ENMOD szerkezete

Az egyezmény tíz cikket és egy mellékletet tartalmaz a konzultatív szakértői bizottságról. Az egyezmény szerves részét képezik az I., II., III. és VIII. cikkhez kapcsolódó Megállapodások is. Ezek az egyetértések nem kerültek be az egyezménybe, de a tárgyalási jegyzőkönyv részét képezik, és szerepelnek a leszerelési bizottság konferenciája által az ENSZ Közgyűlésének 1976 szeptemberében továbbított jelentésben Report of the Conference of the Committee of the Disarmament, Volume I, General Assembly Official records: Harmincegyedik ülésszak, 27. kiegészítés (A/31/27), New York, Egyesült Nemzetek Szervezete, 1976, 91-92. o.

Részlet a magyar törvényerejű rendeletből

2. Cikk

Az 1. Cikk szempontjából a „környezetmódosító eljárások” meghatározás minden olyan eljárásra vonatkozik, amely – a természeti folyamatokba való tudatos beavatkozás révén – megváltoztatja a Föld vagy a világűr dinamikáját, összetételét vagy szerkezetét, beleértve a Föld élővilágát, szilárd kérgét, vízkörét és légkörét.

3. Cikk

1. Ennek az Egyezménynek a rendelkezései nem akadályozhatják a környezetmódosító eljárások békés célú alkalmazását és nem sérthetik a nemzetközi jog általánosan elfogadott elveit és az ilyen alkalmazásra vonatkozó szabályait.

2. Az ebben az Egyezményben részes Államok kötelezettséget vállalnak arra, hogy előmozdítják a környezetmódosító eljárások békés célú alkalmazásával összefüggő tudományos és műszaki információ lehető legteljesebb mértékű cseréjét, és jogosultak az ilyen cserében részt venni. Az erre képes részes Államok kötelesek – egyedül vagy más államokkal vagy nemzetközi szervezetekkel együtt – elősegíteni a környezet megóvását, javítását és békés célú hasznosítását szolgáló nemzetközi gazdasági és tudományos együttműködést, kellően figyelembe véve a világ fejlődő térségeinek az igényeit.

Rampasek, László A.
Források: CONVENTION ON THE PROHIBITION OF MILITARY OR ANY OTHER HOSTILE USE OF ENVIRONMENTAL MODIFICATION TECHNIQUES – New York, 10 December 1976
1978. évi 29. törvényerejű rendelet a környezetmódosító eljárások katonai vagy bármely más ellenséges szándékú alkalmazásának eltiltásáról szóló, az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének XXXI. ülésszakán, az 1976. évi december hó 10. napján elfogadott egyezmény kihirdetéséről


Ahogy az éghajlati válság fokozódik...
... a ClimeNews – Hírportál nem marad csendben, számára a környezettel kapcsolatos beszámolás prioritás. Az éghajlati veszélyről, a természetről, a légköri szennyezésekről, és a járványokról szóló jelentéstétel olyan nagy hangsúlyt kap, amelyet megérdemel. A ClimeNews tudja és elismeri, hogy korunk meghatározó kérdése az éghajlati veszély. Olyan – még tabunak számító – információkat és összefüggéseket, amelyeket más médiák gyakran nem jelentetnek meg, azt mi megírjuk. A fajunk és a bolygónk számára ebben a kulcsfontosságú időben szándékunkban áll az olvasókat tudományos tényekre alapozott veszélyekről, következményekről, és megoldásokról tájékoztatni, nem politikai előítéletekre vagy üzleti érdekekre befolyásolva. Ezekben a viharos és kihívásokkal teli időkben milliók támaszkodnak már a ClimeNewsra, amely független az igazságot és a feddhetetlenséget képviseli.

Hónapról hónapra a cikkek olvasói teszik lehetővé, hogy a ClimeNews újságírás mindenki számára nyitva maradjon. Úgy gondoljuk, hogy mindenki megérdemli a tényadatokhoz való hozzáférést, függetlenül attól, hol élnek, vagy mit engedhetnek meg maguknak. Függetlenségünk azt jelenti, hogy szabadon kivizsgálhatjuk és megtámadhatjuk a hatalomban lévő személyek mulasztásait. Az önök segítségével továbbra is olyan nagy hatású tudósításokat fogunk nyújtani, amelyek képesek ellensúlyozni a félretájékoztatást, és hiteles, megbízható hírforrást nyújtanak mindenki számára. Mivel nincsenek részvényeseink vagy milliárdos tulajdonosaink, mi magunk határozzuk meg a napirendünket, és kereskedelmi és politikai befolyástól mentes, igazságkereső újságírást nyújtunk. Amikor még soha nem volt ennyire fontos, félelem és szívesség nélkül tudunk nyomozni és megkérdőjelezni gyanús ügyeket. Tájékoztatjuk olvasóinkat a környezeti veszélyekről tudományos tények alapján, nem üzleti vagy politikai érdekek által vezérelt módon. Számos fontos változtatást végeztünk stíluskalauzunkban annak érdekében, hogy az általunk használt nyelv pontosan tükrözze a környezeti katasztrófát és az azzal kapcsolatos összefüggéseket.

A ClimeNews - Hírportál úgy véli, hogy az éghajlati válsággal szembeni problémák rendszerszintűek, és alapvető társadalmi változásokra van szükség. Jelentéseket készítünk az egész világon élő egyének és közösségek, vállalatok erőfeszítéseiről, akik félelem nélkül állást foglalnak a jövő generációi számára és az emberi élet megőrzéséért a Földön. Azt akarjuk, hogy történeteik inspirálják a reményt. Jelentést készítünk a szervezetünkben elért haladásunkról mi is, mivel fontos lépéseket teszünk a környezetre gyakorolt ​​hatásaink kezelésére.

Reméljük, hogy ma fontolóra veszi a ClimeNews - Hírportál nyitott, független újságírás, jelentések támogatását. A ClimeNews újságírói tevékenységét ön is működtetheti, és segíthet fenntartani a jövőnket. Az olvasók minden támogatása, akár nagy, akár kicsi, nagyon értékes. Támogasson minket szabadon megválasztott összeggel egy biztonságos rendszeren keresztül - és csak egy percig tart. Ha teheti, kérjük, fontolja meg, hogy havonta rendszeres összeggel támogasson minket. Köszönjük.

ClimeNews TÁMOGATÁS

Amennyiben szeretnél értesítéseket kapni az új cikkek megjelenéséről, add meg az emailcímedet.

Mit jelent ez? Kapni fogsz egy rövid értesítést az új cikk címéről és pár mondatos rövid tartalmáról. Amennyiben érdekel a cikk, az ott található linkre kattintva felkeresheted a Hírportálunkat.