A vállalati fenntarthatósági jelentésről szóló irányelv

A Tanács végleges zöld utat adott a vállalati fenntarthatósági jelentésről szóló irányelvnek.

A Tanács véglegesen jóváhagyta a vállalati fenntarthatósági jelentésről szóló irányelvet (CSRD).

A vállalati fenntarthatósági jelentésről szóló irányelv

Ez azt jelenti, hogy a vállalatoknak hamarosan részletes információkat kell közzétenniük a fenntarthatósági kérdésekről. Ez növeli a vállalatok elszámoltathatóságát, megelőzi az eltérő fenntarthatósági normákat, és megkönnyíti a fenntartható gazdaságra való átállást.

Jozef Síkela, ipari és kereskedelmi miniszter“Az új szabályok több vállalkozást tesznek majd felelőssé a társadalomra gyakorolt hatásukért, és olyan gazdaság felé terelik őket, amely az emberek és a környezet javát szolgálja. A környezeti és társadalmi lábnyomra vonatkozó adatok nyilvánosan hozzáférhetőek lennének bárki számára, akit ez a lábnyom érdekel. Ugyanakkor az új, kibővített követelmények a különböző méretű vállalatokhoz igazodnak, és elegendő átmeneti időszakot biztosítanak számukra, hogy felkészüljenek az új követelményekre.” – Jozef Síkela, ipari és kereskedelmi miniszter

Gyakorlatilag a vállalatoknak arról kell majd beszámolniuk, hogy üzleti modelljük hogyan befolyásolja a fenntarthatóságot, illetve arról, hogy a külső fenntarthatósági tényezők (például az éghajlatváltozás vagy az emberi jogi kérdések) hogyan befolyásolják tevékenységüket. Ezáltal a befektetők és más érdekelt felek jobban felkészülnek arra, hogy megalapozott döntéseket hozzanak a fenntarthatósági kérdésekben.

A CSRD (.PDF) megerősíti a nem pénzügyi beszámolásra vonatkozó, a számviteli irányelvben a 2014. évi nem pénzügyi beszámolási irányelvvel (NFRD) bevezetett, meglévő szabályokat, amelyek már nem igazodnak az EU fenntartható gazdaságra való áttéréséhez.

Új jelentéstételi szabályok a vállalatok számára

A CSRD részletesebb jelentéstételi követelményeket vezet be, és biztosítja, hogy a nagyvállalatok és a tőzsdén jegyzett kkv-k kötelesek jelentést tenni olyan fenntarthatósági kérdésekről, mint a környezeti jogok, a szociális jogok, az emberi jogok és az irányítási tényezők.

Az új fenntarthatósági jelentéstételi szabályok valamennyi nagyvállalatra és a szabályozott piacokon jegyzett valamennyi vállalatra vonatkoznak, kivéve a jegyzett mikrovállalkozásokat. Ezek a vállalatok felelősek a leányvállalataikra vonatkozó információk értékeléséért is.

A szabályok a tőzsdén jegyzett kkv-kra is vonatkoznak, figyelembe véve azok sajátos jellemzőit. A tőzsdén jegyzett kkv-k számára egy átmeneti időszak alatt lehetőség lesz az opt-outra, amely 2028-ig mentesíti őket az irányelv alkalmazása alól.

A nem európai vállalatok esetében a fenntarthatósági jelentés benyújtásának kötelezettsége minden olyan vállalatra vonatkozik, amelynek nettó árbevétele eléri a 150 millió eurót az EU-ban, és amelynek legalább egy leányvállalata vagy fióktelepe az EU-ban meghalad bizonyos küszöbértékeket. Ezeknek a vállalatoknak jelentést kell készíteniük az irányelvben meghatározott környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) hatásaikról.

Az európai pénzügyi beszámolási tanácsadó csoport (EFRAG) lesz felelős az európai standardtervezetek kidolgozásáért. Az Európai Bizottság az uniós tagállamokkal és számos európai szervvel folytatott konzultációt követően felhatalmazáson alapuló jogi aktus formájában fogadja el a standardok végleges változatát.

Az alkalmazás időpontja

A rendelet alkalmazása négy szakaszban történik majd:

  • 2025-ben a 2024-es pénzügyi évre vonatkozó jelentéstétel a már az NFRD hatálya alá tartozó vállalatok esetében;
  • 2026-ban a 2025-ös pénzügyi évre vonatkozó jelentéstétel azon nagyvállalatok esetében, amelyek jelenleg nem tartoznak az NFRD hatálya alá;
  • 2027-ben a 2026-os pénzügyi évről történő jelentéstétel a tőzsdén jegyzett kkv-k (a mikrovállalkozások kivételével), a kis és nem összetett hitelintézetek és a zártkörűen működő biztosítóintézetek esetében;
  • 2029-ben a 2028-as pénzügyi évre vonatkozó jelentéstétel a harmadik országbeli vállalkozások számára, amelyek nettó árbevétele meghaladja a 150 millió eurót az EU-ban, amennyiben legalább egy leányvállalatuk vagy fióktelepük van az EU-ban, amely meghalad bizonyos küszöbértékeket.

Háttér:

Az Európai Bizottság 2021. április 21-én terjesztette elő a CSRD-javaslatot az európai zöld megállapodás és a fenntartható pénzügyi menetrend részeként.

A CSRD a fenntarthatósági információkra vonatkozó meglévő szabályok hiányosságait fogja pótolni. A pénzügyi piacoknak megbízható, releváns és összehasonlítható környezeti, társadalmi és irányítási információkhoz kell hozzáférniük, ha a magántőkét a zöld és társadalmi átmenet finanszírozásába kívánjuk irányítani. A fenntarthatósági információk közzététele további befektetéseket és finanszírozást vonzhat a fenntartható gazdaságra való áttérés elősegítése érdekében, ahogyan azt a Green Deal is leírja.

Az uniós tagállamok 2022. február 24-én egyhangúlag elfogadták a Tanács álláspontját a CSRD-javaslatról.

A Tanács és az Európai Parlament 2022. június 21-én ideiglenes megállapodásra jutott a CSRD-ről, amelyet az uniós tagállamok képviselői 2022. június 30-án jóváhagytak.

Következő lépések

Miután a Tanács jóváhagyta az Európai Parlament álláspontját, a jogalkotási aktus elfogadására sor került.

Az Európai Parlament elnöke és a Tanács elnöke általi aláírását követően a jogszabály az Európai Unió Hivatalos Lapjában kerül kihirdetésre, és 20 nappal később lép hatályba. Az új szabályokat a tagállamoknak 18 hónappal később kell végrehajtaniuk.

Forrás: European Council


Ahogy az éghajlati válság fokozódik...
... a ClimeNews – Hírportál nem marad csendben, számára a környezettel kapcsolatos beszámolás prioritás. Az éghajlati veszélyről, a természetről, a légköri szennyezésekről, és a járványokról szóló jelentéstétel olyan nagy hangsúlyt kap, amelyet megérdemel. A ClimeNews tudja és elismeri, hogy korunk meghatározó kérdése az éghajlati veszély. Olyan – még tabunak számító – információkat és összefüggéseket, amelyeket más médiák gyakran nem jelentetnek meg, azt mi megírjuk. A fajunk és a bolygónk számára ebben a kulcsfontosságú időben szándékunkban áll az olvasókat tudományos tényekre alapozott veszélyekről, következményekről, és megoldásokról tájékoztatni, nem politikai előítéletekre vagy üzleti érdekekre befolyásolva. Ezekben a viharos és kihívásokkal teli időkben milliók támaszkodnak már a ClimeNewsra, amely független az igazságot és a feddhetetlenséget képviseli.

Hónapról hónapra a cikkek olvasói teszik lehetővé, hogy a ClimeNews újságírás mindenki számára nyitva maradjon. Úgy gondoljuk, hogy mindenki megérdemli a tényadatokhoz való hozzáférést, függetlenül attól, hol élnek, vagy mit engedhetnek meg maguknak. Függetlenségünk azt jelenti, hogy szabadon kivizsgálhatjuk és megtámadhatjuk a hatalomban lévő személyek mulasztásait. Az önök segítségével továbbra is olyan nagy hatású tudósításokat fogunk nyújtani, amelyek képesek ellensúlyozni a félretájékoztatást, és hiteles, megbízható hírforrást nyújtanak mindenki számára. Mivel nincsenek részvényeseink vagy milliárdos tulajdonosaink, mi magunk határozzuk meg a napirendünket, és kereskedelmi és politikai befolyástól mentes, igazságkereső újságírást nyújtunk. Amikor még soha nem volt ennyire fontos, félelem és szívesség nélkül tudunk nyomozni és megkérdőjelezni gyanús ügyeket. Tájékoztatjuk olvasóinkat a környezeti veszélyekről tudományos tények alapján, nem üzleti vagy politikai érdekek által vezérelt módon. Számos fontos változtatást végeztünk stíluskalauzunkban annak érdekében, hogy az általunk használt nyelv pontosan tükrözze a környezeti katasztrófát és az azzal kapcsolatos összefüggéseket.

A ClimeNews - Hírportál úgy véli, hogy az éghajlati válsággal szembeni problémák rendszerszintűek, és alapvető társadalmi változásokra van szükség. Jelentéseket készítünk az egész világon élő egyének és közösségek, vállalatok erőfeszítéseiről, akik félelem nélkül állást foglalnak a jövő generációi számára és az emberi élet megőrzéséért a Földön. Azt akarjuk, hogy történeteik inspirálják a reményt. Jelentést készítünk a szervezetünkben elért haladásunkról mi is, mivel fontos lépéseket teszünk a környezetre gyakorolt ​​hatásaink kezelésére.

Reméljük, hogy ma fontolóra veszi a ClimeNews - Hírportál nyitott, független újságírás, jelentések támogatását. A ClimeNews újságírói tevékenységét ön is működtetheti, és segíthet fenntartani a jövőnket. Az olvasók minden támogatása, akár nagy, akár kicsi, nagyon értékes. Támogasson minket szabadon megválasztott összeggel egy biztonságos rendszeren keresztül - és csak egy percig tart. Ha teheti, kérjük, fontolja meg, hogy havonta rendszeres összeggel támogasson minket. Köszönjük.

ClimeNews TÁMOGATÁS

Amennyiben szeretnél értesítéseket kapni az új cikkek megjelenéséről, add meg az emailcímedet.

Mit jelent ez? Kapni fogsz egy rövid értesítést az új cikk címéről és pár mondatos rövid tartalmáról. Amennyiben érdekel a cikk, az ott található linkre kattintva felkeresheted a Hírportálunkat.