A történelem tanulságai szeptember elejéről

1666. szeptember 2 – 5.: Hajnalban tűz ütött ki Londonban a Puding utcai sütödében. A helyszínre érkező polgármester a szokásos napi tűzesetek egyikének vélte,

A történelem tanulságai szeptember elejéről | ClimeNews
View of St Paul’s Cathedral, London, burning in the Great Fire of London, 1666. Művész: Wenceslaus Hollar.

ezt még a nő is le tudná pisilni

nyilatkozattal távozott. A zsúfoltan épült Londonban a száraz meleg szélben négy nap alatt 13 ezer lakóház, 87 templom és számos középület égett le.

Wenceslaus Hollar (1607 Prága – 1677 London) cseh metszetkészítő, aki 1637-től élt London egy óratornyában s negyven éven át készítette apró részletekig pontos látképeit a városról, megörökítette a tűzvészt is.

London története kicsiben az emberi túlnépesedés és környezetszennyezés okozta katasztrófák története is. A várost Kr. u. 43-ban alapították a terjeszkedő római hódítók kereskedőközpontként. Kegyetlenkedéseik miatt az elnyomottak 60-ban fellázadtak Boudica királynő vezetésével, Tacitus szerint 70 ezer ember halt meg, Londont felégették. A rómaiak leverték a lázadást, 80-ra újjáépítették és várfallal vették körül a várost. A birodalom hanyatlásával 410-ben elhagyták.

A XII. századra Anglia legnagyobb, 20 ezres városa lett, majd másfél évszázad alatt megnégyszereződött a lakosság a római várfalak közt (még a fahídra is házak épültek). Noha 1345-től már büntették a szemétlerakást és fizetett takarítók és szemetesek dolgoztak (az éjjeliőrök pedig ürítették a köz-pöcegödröket), a zsúfolt London a patkányok és bolhák paradicsoma, a Temze pedig szennyvízcsatorna lett. A lakosság mégis ezt itta, ritkán mosakodtak és váltottak ruhát (pedig abban is aludtak), a testszag és a mészárszékek, ipari műhelyek bűze rátelepedett a városra (még a király is az elviselhetetlen bűzre panaszkodott). Népbetegség volt a vérhas és a bélférgek. Nem csoda, hogy a 80 ezres lakosság fele meghalt az 1348-as nagy pestisjárványban. Ennek ellenére még félezer év telt el a csatornázásig.
A város csak kétszáz év múlva érte el újra a 80 ezres létszámot, de aztán egy újabb évszázad alatt meghatszorozódott, félmilliós lett, ami közrejátszott a polgárháború kitörésében 1642-ben. I. Károly kivégzése után Cromwell és a puritánok köztársasága lerombolta a színházakat (köztük a 3 és fél ezres befogadóképességű Globe-ot, ahol Shakespeare darabjai megtestesültek), eltörölte a Karácsonyt, megszigorította a női öltözködést és viselkedést, betiltotta a táncot és a sportot. 1660-ban visszaállították a monarchiát, de a politikai változások nemigen érintették a környezetszennyezést és a közegészségügyet. 1665 májusban újra pestisjárvány tört ki, az év végére a félmilliós lakosság ötöde meghalt.


1894: Budapesten rendezték a VIII. Nemzetközi Közegészségi és Demográfiai Kongresszust szept. 1-től 9-ig.

(1872-től szervezték meg Brüsszel, Párizs, Torinó, Genf, Hága, Bécs helyszíneken, 1891. aug. 10-17-ig pedig Londonban.) Dr. Gerlóczy Zsigmond titkár 325 oldalas kötetben adta ki a jelentést a kongresszus tudományos munkálatairól.

A történelem tanulságai szeptember elejéről | ClimeNews
A VIII. Nemzetközi Közegészségi és Demografiai Kongresszus. Fodor József, a végrehajtó bizottság elnöke. Korányi Frigyes, a közegészségi csoport elnöke. Hieronymi Károly, belügyminiszter, a kongresszus elnöke. Müller Kálmán, a kongresszus fõtitkára. Láng Lajos, a demográfiai csoport elnöke.
„A nemzetközi közegészségi és demográfiai kongresszus, mely ez idő szerint fővárosunkban ülésez, szintén azzal a nagyfontosságú föladattal kíván foglalkozni, hogy az egészség legbiztosabb föltételeit kutassa s megállapítsa, más részről pedig, hogy a népesség physikai tulajdonságait és életviszonyait tanulmányozza (demográfia).” (Forrás: Vasárnapi Újság, 1894. szeptember 2.)

A fővárosban dúló 1892 őszi kolera járvány miatt kicsit késve indult 83 fős szervezőbizottság 19 közegészségi és 7 demográfiai szakosztályhoz a megtárgyalandó kérdéseket magyar, német, francia és angol nyelven összesen 12 ezer példányban küldte szét a tudományos világnak. Ennek eredményeként 745 közegészségi és 122 demográfiai előadást tartottak és 15 ill. 7 határozatot hoztak. A demográfia témája itt kezdett fölerősödni.
A kongresszusnak 2240 férfi és 317 nő résztvevője volt. Elfogadták, hogy azok a nők, akik tudományos címmel bírnak, ugyanolyan feltételek mellett vehetnek részt a kongresszuson, mint a férfiak. Megtiltották a politikai és vallási vitát.

A kongresszus ajánlásaiból:
– Mivel a munkahelyi balesetek több mint felét tömény szesz okozza, ezeket jelentősen meg kell drágítani, a sört viszont olcsóbbá tenni.
– A prostitúciót szabályozni kell. A nemi betegségeket ingyen kell kezelni, akár adóemeléssel is az ilyen kórházak költségeit elő kell teremteni. A népet fel kell világosítani a szifiliszről stb.
– Be kell vezetni a munkavédelmi oktatást, mert nagyon sok a munkahelyi sérülés.
– A gyermekhalandóság és a népszámlálás statisztikáját, valamint a személyazonosság jegyeit nemzetközileg egységesítsék.
– A közegészségügy legyen kötelező tantárgy a főiskolákon és legyenek iskolaorvosok.
– A következő kongresszus (3, de legföljebb 5 év múlva) helye Madrid.

A kongresszus szept. 2-án síremléket avatott Semmelweis Ignácnak, akinek hamvait a család hazahozatta. „A mit az elmult kor vétett ellened, ime jóvá igyekszünk tenni legjobb akaratunkkal. Nemcsak tanitványaidnak három nemzedéke állja körül kegyelettel és hálás érzéssel sírodat, – a világ minden részéből idezarándokoltak a tudományos búvárlat képviselőinek legjobbjai, hogy a hála és elismerés koszorúját tegyék le nyugvó helyedre.”

A történelem legnagyobb tanulsága, hogy az emberek nem vonják le a történelem tanulságait. Reméljük ez a kis napi időutazás sokat segít ezen.

Forrás: BOCS Magazin

Ahogy az éghajlati válság fokozódik...
... a ClimeNews – Hírportál nem marad csendben, számára a környezettel kapcsolatos beszámolás prioritás. Az éghajlati veszélyről, a természetről, a légköri szennyezésekről, és a járványokról szóló jelentéstétel olyan nagy hangsúlyt kap, amelyet megérdemel. A ClimeNews tudja és elismeri, hogy korunk meghatározó kérdése az éghajlati veszély. Olyan – még tabunak számító – információkat és összefüggéseket, amelyeket más médiák gyakran nem jelentetnek meg, azt mi megírjuk. A fajunk és a bolygónk számára ebben a kulcsfontosságú időben szándékunkban áll az olvasókat tudományos tényekre alapozott veszélyekről, következményekről, és megoldásokról tájékoztatni, nem politikai előítéletekre vagy üzleti érdekekre befolyásolva. Ezekben a viharos és kihívásokkal teli időkben milliók támaszkodnak már a ClimeNewsra, amely független az igazságot és a feddhetetlenséget képviseli.

Hónapról hónapra a cikkek olvasói teszik lehetővé, hogy a ClimeNews újságírás mindenki számára nyitva maradjon. Úgy gondoljuk, hogy mindenki megérdemli a tényadatokhoz való hozzáférést, függetlenül attól, hol élnek, vagy mit engedhetnek meg maguknak. Függetlenségünk azt jelenti, hogy szabadon kivizsgálhatjuk és megtámadhatjuk a hatalomban lévő személyek mulasztásait. Az önök segítségével továbbra is olyan nagy hatású tudósításokat fogunk nyújtani, amelyek képesek ellensúlyozni a félretájékoztatást, és hiteles, megbízható hírforrást nyújtanak mindenki számára. Mivel nincsenek részvényeseink vagy milliárdos tulajdonosaink, mi magunk határozzuk meg a napirendünket, és kereskedelmi és politikai befolyástól mentes, igazságkereső újságírást nyújtunk. Amikor még soha nem volt ennyire fontos, félelem és szívesség nélkül tudunk nyomozni és megkérdőjelezni gyanús ügyeket. Tájékoztatjuk olvasóinkat a környezeti veszélyekről tudományos tények alapján, nem üzleti vagy politikai érdekek által vezérelt módon. Számos fontos változtatást végeztünk stíluskalauzunkban annak érdekében, hogy az általunk használt nyelv pontosan tükrözze a környezeti katasztrófát és az azzal kapcsolatos összefüggéseket.

A ClimeNews - Hírportál úgy véli, hogy az éghajlati válsággal szembeni problémák rendszerszintűek, és alapvető társadalmi változásokra van szükség. Jelentéseket készítünk az egész világon élő egyének és közösségek, vállalatok erőfeszítéseiről, akik félelem nélkül állást foglalnak a jövő generációi számára és az emberi élet megőrzéséért a Földön. Azt akarjuk, hogy történeteik inspirálják a reményt. Jelentést készítünk a szervezetünkben elért haladásunkról mi is, mivel fontos lépéseket teszünk a környezetre gyakorolt ​​hatásaink kezelésére.

Reméljük, hogy ma fontolóra veszi a ClimeNews - Hírportál nyitott, független újságírás, jelentések támogatását. A ClimeNews újságírói tevékenységét ön is működtetheti, és segíthet fenntartani a jövőnket. Az olvasók minden támogatása, akár nagy, akár kicsi, nagyon értékes. Támogasson minket szabadon megválasztott összeggel egy biztonságos rendszeren keresztül - és csak egy percig tart. Ha teheti, kérjük, fontolja meg, hogy havonta rendszeres összeggel támogasson minket. Köszönjük.

ClimeNews TÁMOGATÁS

Amennyiben szeretnél értesítéseket kapni az új cikkek megjelenéséről, add meg az emailcímedet.

Mit jelent ez? Kapni fogsz egy rövid értesítést az új cikk címéről és pár mondatos rövid tartalmáról. Amennyiben érdekel a cikk, az ott található linkre kattintva felkeresheted a Hírportálunkat.