Elkerülhető-e a globális civilizáció összeomlása? – (frissítve)

Paul és Anne Ehrlich friss cikkükben azt a kérdést járják körbe, hogy hogyan lehet elkerülni az összeomlást.

Elkerülhető-e a globális civilizáció összeomlása? | Climenews - Hírportál
Anne Ehrlich, Senior Research Scientist, and her husband Paul Ehrlich, Bing Professor of Population Studies and Senior Fellow at the Woods Institute for the Environment.

A jelenleg 80 év körül járó neves ökológus házaspár, Anne és Paul Ehrlich nevéhez számos komoly és vitákat gerjesztő publikáció kötődik – talán a legnagyobb hatása az emberi népesség növekedésének hatásait taglaló „The population bomb” című kötetnek volt. Tavaly Paul Ehrlich-et az Angol Tudományos Akadémia, azaz a Royal Society tagjává választották. Jelen blogbejegyzésemben a székfoglalója alapján született cikket (Ehrlich & Ehrlich 2013) ismertetem.

A cikk címe is jelzi Ehrlich-ék fő kérdését: elkerülhető-e a globális civilizáció összeomlása? Mint azt Jared Diamond részletesen taglalja „Összeomlás” c. könyvében (Diamond 2009), a múltban számos társadalommal előfordult, hogy a természet-átalakító tevékenysége nyomán megváltozott a környezete, és ennek visszahatása miatt a civilizáció létszáma, és a kultúra komplexitása radikálisan visszaesett. A legtöbbet emlegetett ilyen példa a Húsvét szigeté, ahol az őslakosok családjai versengésbe kezdtek, hogy ki tud nagyobb szobrokat állítani, és közben kivágták a sziget összes fáját. Ennek nyomán megváltozott az éghajlat, és nem tudták folytatni a korábbi mezőgazdasági módszereket, majd viszálykodás tört ki a megmaradt erőforrásokért. Így a korábbi szint töredékére csökkent a népesség.

Az Ehrlich házaspár azt állítja cikke bevezetőjében, hogy jelenleg – a történelemben először – hasonló folyamatok beindulása veszélyezteti a teljes Föld lakosságát. Ebben a túlnépesedés, a természeti erőforrások túlzott mértékű fogyasztása és a környezetre káros technológiák szükségtelen szintű használata játssza a fő szerepet. Az ökológiai lábnyom számítások szerint az emberiség terhelése már most jelentősen meghaladja a Föld eltartóképességét, és a lábnyom tovább fog növekedni, mivel 2050-ig várhatóan további 2,5 milliárddal fog növekedni a népesség. A jelenlegi éhezés megszüntetését is beleszámolva addigra 70%-al kellene növelni a megtermelt élelmiszer mennyiségét. A klíma megváltozása viszont megkerülhetetlen akadályokat okozhat a hozamok növelése terén. A viharok, szárazságok, hőhullámok és áradások valószínűleg gyakoribbá fognak válni, ami hátrányosan érinti majd a mezőgazdaságot. A tengerek kizsigerelése pedig nagy tömegek fehérjeforrásának, a halaknak a beszerzését nehezíti meg.

A katasztrófa elkerüléséhez drámai kulturális változásokra van szükség Ehrlich-ék szerint. A II. Világháború tapasztalatai alapján tudjuk, hogy sok fogyasztási mintázatot akár egy év alatt is radikálisan meg lehet változtatni. Ha akuttá válna az élelmiszerhiány, növekedne az élelmiszerek ára és átmenetileg megváltozna a lakosság étrendje. Ugyanakkor hosszú távon az élelmiszerellátás növelése és egyenletesebb elosztása lassú és nehéz folyamat lesz. Érdekes módon a mezőgazdaság az egyik fő oka a biodiverzitás és ezzel együtt a mezőgazdaság számára is fontos ökoszisztéma szolgáltatások (pl. a megporzás) csökkenésének.

Az Ehrlich házaspár véleménye szerint a globális felmelegedés szintjét 5°C alatt kell tartani. Számos komplex folyamat nehezíti, hogy a klíma megváltozásának hatásait pontosan felbecsüljük. Mindenesetre drámaian át kell alakítanunk és hatékonyabbá kell tennünk a jelenlegi energiatermelési rendszerünket, és meg kell változtatnunk az emberi viselkedést. Ehrlichék szerint ez lehetséges – történtek már ebbe az irányba mutató józan javaslatok, és valamennyi fejlődés is történt. Sajnos azonban az a célkitűzés, hogy 2020-ra a globális szennyezőanyag-kibocsátás elérje a maximumát, és 2050-re a jelenlegi szint felére csökkenjen gazdaságilag és politikailag is nagyon problematikus. A kihívásokat növelő tényező, hogy az olyan óriásnemzetek, mint India és Kína meg szeretnék ismételni a nyugati országok fosszilis energiabőségen alapuló fejlődését. India például 455 új szénerőművet szeretne üzembe helyezni. Egy másik veszély, az atomháború a leggyorsabb és legbiztosabb út lenne az összeomlás felé – fontos lenne tehát a prioritások közé sorolni az atomfegyverek és más tömegpusztító eszközök megsemmisítését.

A tudományos közösség visszatérően figyelmeztette az emberiséget a rá leselkedő veszélyről. Ugyanakkor sok kutató továbbra is külső tényezőként tekint a populációnövekedésre, pedig ez egy olyan belső faktor, amire magunk is hatással lehetünk. A Föld megmaradt biológiai sokféleségének védelme számára központi szerepet kell szánni mind a tudomány művelői, mind a nagyközönség köreiben. Szerencsére sok kis léptékű erőfeszítés történik – ezeket talán ki lehet terjeszteni nagyobb léptékekre, így a kezdeményezések reményt adnak számunkra. Talán a legnagyobb kihívás, hogy hogyan lehet meggyőzni az embereket, különösen a politikusokat és közgazdászokat, hogy változtassák meg a környezet romlásának populációs és fogyasztási mozgatórugóival kapcsolatos viselkedésüket. Sajnos a legtöbb „művelt” ember egy olyan kultúrába van beágyazódva, amely nem ismeri el, hogy a valóságos világban az exponenciális növekedés néhány évszázadra visszanyúló, rövid története nem jelent hosszú jövőt ezen növekedésnek.

Ehrlichék szerint szükség lenne egy népszerű, a tudományos szférán és a civil társadalmon alapuló mozgalomra, amely segítené, hogy az emberiség kifejlessze azt az „előrelátó intelligenciát”, amely olyan hosszú távú elemzést és elemzést nyújtana, amire a piacok nem képesek. Meg kell törni az olyan mesék egyeduralmát, mint „a növekedés örökké fenntartható, ha az a szolgáltatások területén következik be”, illetve „a technológiai innováció meg fog menteni minket”. Akkor fogjuk tudni megoldani a komoly környezetvédelmi problémákat, és elkerülni az összeomlást, ha olyan nemzetközi együttműködést valósítunk meg, amire eddig még nem volt példa.

Ugyanakkor a demográfiai forgatókönyvek megváltoztatásának nehézségeiből az következik, hogy a problémát minél hamarabb kezelni kell. Az, hogy a populációnövekedés megállítása elengedhetetlenül a koreloszlás megváltozásához vezet nem jelent kifogást azon európai kormánykörök számára, akik a csökkenő termékenységre panaszkodnak. Ezen túlfogyasztó társadalmak népességcsökkenése a cikk állítása szerint nagyon pozitív tendencia, és megfelelő tervezéssel a népesség elöregedéséből származó problémákat is kezelni lehet.

A klímaváltozással kapcsolatban a fejlődő országoknak rá kell döbbenniük, hogy nem szabad elhalasztani a cselekvést addig, amíg „fel nem zárkóznak” a fejlődésben. Egy nemzetnek sem szabad másokra várnia, hogy lehetőségeihez képest mindent megtegyen a kibocsátások csökkentése és az energiaügyi átmenet elindítása terén.

Az Ehrlich házaspár konklúziója szerint a globális társadalom el tudja kerülni az összeomlást, mivel a modern társadalom megmutatta, hogy bizonyos mértékig képes kezelni a hosszú távú veszélyeket, legalábbis akkor, ha azok egyértelműek, vagy folyamatosan a figyelem középpontjába kerülnek.

Felhasznált irodalom:
-Diamond, J. M. (2009): Összeomlás. Tanulságok a társadalmak továbbéléséhez. 578 o., Typotex kiadó, Budapest.
-Ehrlich, P. R., és Ehrlich, A. H. (2013): Can a collapse of global civilization be avoided? Proceedings of the Royal Society B 280.

Bajomi Bálint


Ahogy az éghajlati válság fokozódik...
... a ClimeNews – Hírportál nem marad csendben, számára a környezettel kapcsolatos beszámolás prioritás. Az éghajlati veszélyről, a természetről, a légköri szennyezésekről, és a járványokról szóló jelentéstétel olyan nagy hangsúlyt kap, amelyet megérdemel. A ClimeNews tudja és elismeri, hogy korunk meghatározó kérdése az éghajlati veszély. Olyan – még tabunak számító – információkat és összefüggéseket, amelyeket más médiák gyakran nem jelentetnek meg, azt mi megírjuk. A fajunk és a bolygónk számára ebben a kulcsfontosságú időben szándékunkban áll az olvasókat tudományos tényekre alapozott veszélyekről, következményekről, és megoldásokról tájékoztatni, nem politikai előítéletekre vagy üzleti érdekekre befolyásolva. Ezekben a viharos és kihívásokkal teli időkben milliók támaszkodnak már a ClimeNewsra, amely független az igazságot és a feddhetetlenséget képviseli.

Hónapról hónapra a cikkek olvasói teszik lehetővé, hogy a ClimeNews újságírás mindenki számára nyitva maradjon. Úgy gondoljuk, hogy mindenki megérdemli a tényadatokhoz való hozzáférést, függetlenül attól, hol élnek, vagy mit engedhetnek meg maguknak. Függetlenségünk azt jelenti, hogy szabadon kivizsgálhatjuk és megtámadhatjuk a hatalomban lévő személyek mulasztásait. Az önök segítségével továbbra is olyan nagy hatású tudósításokat fogunk nyújtani, amelyek képesek ellensúlyozni a félretájékoztatást, és hiteles, megbízható hírforrást nyújtanak mindenki számára. Mivel nincsenek részvényeseink vagy milliárdos tulajdonosaink, mi magunk határozzuk meg a napirendünket, és kereskedelmi és politikai befolyástól mentes, igazságkereső újságírást nyújtunk. Amikor még soha nem volt ennyire fontos, félelem és szívesség nélkül tudunk nyomozni és megkérdőjelezni gyanús ügyeket. Tájékoztatjuk olvasóinkat a környezeti veszélyekről tudományos tények alapján, nem üzleti vagy politikai érdekek által vezérelt módon. Számos fontos változtatást végeztünk stíluskalauzunkban annak érdekében, hogy az általunk használt nyelv pontosan tükrözze a környezeti katasztrófát és az azzal kapcsolatos összefüggéseket.

A ClimeNews - Hírportál úgy véli, hogy az éghajlati válsággal szembeni problémák rendszerszintűek, és alapvető társadalmi változásokra van szükség. Jelentéseket készítünk az egész világon élő egyének és közösségek, vállalatok erőfeszítéseiről, akik félelem nélkül állást foglalnak a jövő generációi számára és az emberi élet megőrzéséért a Földön. Azt akarjuk, hogy történeteik inspirálják a reményt. Jelentést készítünk a szervezetünkben elért haladásunkról mi is, mivel fontos lépéseket teszünk a környezetre gyakorolt ​​hatásaink kezelésére.

Reméljük, hogy ma fontolóra veszi a ClimeNews - Hírportál nyitott, független újságírás, jelentések támogatását. A ClimeNews újságírói tevékenységét ön is működtetheti, és segíthet fenntartani a jövőnket. Az olvasók minden támogatása, akár nagy, akár kicsi, nagyon értékes. Támogasson minket szabadon megválasztott összeggel egy biztonságos rendszeren keresztül - és csak egy percig tart. Ha teheti, kérjük, fontolja meg, hogy havonta rendszeres összeggel támogasson minket. Köszönjük.

ClimeNews TÁMOGATÁS

Amennyiben szeretnél értesítéseket kapni az új cikkek megjelenéséről, add meg az emailcímedet.

Mit jelent ez? Kapni fogsz egy rövid értesítést az új cikk címéről és pár mondatos rövid tartalmáról. Amennyiben érdekel a cikk, az ott található linkre kattintva felkeresheted a Hírportálunkat.