Nemzeti Energiastratégia 2030

„A versenyképesség a nemzet azon képessége, ahogy forrásainak és szakértelmének összességét kezeli az állampolgárai boldogulása érdekében.”
„Competitiveness is how a nation manages the totality of its resources and competencies to increase the prosperity of its people.”
(2008, Professor Stéphane Garelli, IMD World Competitiveness Yearbook)

„A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy csökkentené a jövendő generációk képességét, hogy kielégítsék a saját szükségleteiket.”
„Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.”
(1987, Brundtland Commission of the United Nations)

„Egy nemzetállam energia szempontjából biztonságos, amennyiben energiahordozók és -szolgáltatások olyan mértékben állnak rendelkezésre, hogy
a) a nemzet túlélése,
b) a jólét védelme, és
c) az ellátásból és 
használatból eredő kockázatok minimalizálása biztosítva legyen.
Az energiabiztonság öt dimenziója magába foglalja az energiaellátás, gazdaság, technológia, környezet, társadalom és kultúra, valamint honvédelem dimenzióit.

„A nation-state is energy secure to the degree that fuel and energy services are available to ensure:
a)
 survival of the nation,
b) protection of national welfare, and
c) minimization of risks associated with supply and use of fuel and energy services.
The five dimensions of energy security include energy supply, economic, technological, environmental, social and cultural, and military/security dimensions.”

(2004, David von Hippel, Energy Security Analysis, A New Framework in reCOMMEND)
(2006, Department of Economic and Social Affairs of the United Nations)

 

Ezekkel az idézetekkel kezdődő dokumentumban olvasható a Nemzeti Energiastratégia, melynek hatása több évtizedre meghatározzák az irányokat. Talán 2012-es év egyik legfontosabb dokumentumáról van szó, mely bizonyítja, hogy az ország fenntarthatóságával komolyan foglalkoznak. Az új alapokon nyugvó Nemzeti Energiastratégia a hazai energiaellátás hosszú távú fenntarthatóságát, biztonságát és gazdasági versenyképességét hivatott biztosítani.

A dokumentum (pdf formátumban) ide kattintva megnyitható/letölthető.

Forrás: NFM