Nyílt Levél az UNFCCC kormányzati képviselőinek

Nyílt Levél az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozásról szóló Keretegyezmény (UNFCCC) kormányzati képviselőinek.

Nyílt Levél az UNFCCC kormányzati képviselőinek | ClimeNews - HírportálA Katowicei Klímakonferencia (COP24) kétes sikere sarkalt arra, hogy írjunk. Az emberiség által okozott klímaváltozás elért egy olyan pontot, aminek következtében több millió ember hal meg évente és a szegények és éhezők száma is növekszik ami ellentétes tendencia az ezzel kapcsolatos célokkal. 285 képviselőnek küldtük el az alább idézett levelet a világ összes országába, túlnyomó többségük válaszra sem méltatott bennünket, beleértve a magyarországi képviselőt is. Most már nyilvánvalónak kell lennie számukra a helyzet súlyosságának.  Kérdés csupán az, hogy mi fontosabb nekik mint a választóik túlélése és jól(l)éte.

TÁRGY: Az emberiség jövője 2019

Tisztelt Képviselő!

Egy konkrét céllal írunk Önnek, ami nem más, mint az emberiség jövőjének biztosítása. Ennek érdekében három dolgot szeretnénk kérni Öntől, mivel olyan hatalmi pozícióban van, ami alkalmat ad megcselekedni ezeket.
– Az első, hogy törje meg a tabut, és a klímakonferenciákon kezdjen el beszélni a túlnépesedés és a továbbra is zajló globális népességnövekedés problémájáról (mind a fejlett-, mind pedig a fejlődő országokban).
– A második, hogy strukturálják át az ország NEFE (Nemzetközi fejlesztés) költését oly módon, hogy legalább 10% menjen a fogamzásgátlásra és a szexuális nevelésre, szemben a jelenlegi 0.1%-os átlaggal, ugyanis ez a legköltséghatékonyabb segélyezési mód, és a leghatékonyabb klímastratégia.
– A harmadik pedig az, hogy tegyék ingyenessé a fogamzásgátlás eszközeit a felhasználók számára, ugyanis ez az egyetlen igazi módja a fogamzásgátlás emberi jogának (ENSZ, 1968) biztosításának.

Indoklás:

1) A World Watch Institute már az 1987-es Világ Állapota jelentésében hangsúlyozza az emberi népesség stabilizálásának fontosságát. Lásd: http://bocs.hu/ww87ne.html

2) David Attenborough, az 1991-ben alapított Population Matters támogatója már 2009-ben készített egy dokumentumfilmet a növekvő emberi népesség alapvető környezeti hatásáról. Lásd: http://indavideo.hu/video/Hany_ember_elhet_a_Foldon_-_David_Attenborough_filmje_a_nepesedesrol_Magyar_felirat_Hivd_meg_a_BOCSeu-t_vetiteni_eloadni

3)  2014-ben Hans-Peter Kohler és Jere Behrman tanulmányukban azt találta, hogy minden, a nők kielégítetlen fogamzásgátlás iránti igényére költött dollár globális szinten 120 dollár hasznot hoz (a becslések alapján 90-150 dollár közé tehető), ami egy kiváló megtérülési ráta. Lásd: https://www.copenhagenconsensus.com/sites/default/files/population_assessment_-_kohler_behrman_0.pdf (6.o.)

4) 2016-ban Starbird és társai tanulmányukban azt találták, hogy a családtervezésbe való befektetés a Fenntartható Fejlődési Célok elérésének kulcsa.

Lásd: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4982245/

5) A 2017-es Project Drawdown könyv egymástól eláválaszthatatlannak tartja a lányok oktatását és a családtervezést a klímaváltozás enyhítése kapcsán, és együtt a leghatékonyabb módszerként listázza azokat. Lásd: https://www.drawdown.org/solutions-summary-by-rank

https://www.drawdown.org/solutions/women-and-girls/educating-girls

6) 2017-ben Wynes és Nicholas tanulmányukban azt találták, hogy az eggyel kevesebb gyerek vállalása messze a leghatékonyabb egyéni klímavédelmi stratégia, amit valaha javasoltak, ám a kormányok többnyire elmulasztják ennek említését. (Megjegyzés: egy nem kívánt nemzés folyamatos megelőzésének támogatásának ugyanez a hatása). Lásd:

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa7541

7) A pénz már rendelkezésre áll, csupán másra megy el. A fejlődő országokban a modern fogamzásgátlókra, valamint az anyák és újszülöttek ellátására irányuló kielégítetlen igény $53.6 milliárd dollárba kerülne. Lásd:

https://www.guttmacher.org/fact-sheet/adding-it-up-contraception-mnh-2017

Ugyanakkor az OECD országok által nemzetközi fejlesztésre adott összegnek ($146.6 milliárd) csupán harmada elegendő volna ennek finanszírozására. Lásd:

http://www.oecd.org/development/development-aid-stable-in-2017-with-more-sent-to-poorest-countries.htm

Ki szeretnénk emelni azt az alapvető tényezőt, amelynek hatékony kezelésén az emberiség jövője múlik. A Római Klub ezen ajánlása 1972-ben íródott. Már azzal is 47 évet késnénk, ha a mai napon elkezdjük a megvalósítását:

„Mivel a meg nem újuló természeti erőforrások végesek és fogyóban vannak, és véges maga a földi tér is, alapelvként kell elfogadnunk, hogy a növekvő népességszám alacsonyabb életszínvonalhoz vezet. Viszont egyetlen alapvető emberi érték sem kerülne veszélybe azáltal, ha a demográfiai növekedés megszűnne.” – Római Klub, 1972.

A téma mellőzésének és tabuként való kezelésének számos mély-pszichológiai oka van, amelyek különböző köntösben jelennek meg (pl. vallási, kulturális, politikai, gazdasági, stb.). Ám még amikor az érvelés pusztán gazdasági is, az egy alapvetően hibás gazdasági törekvést feltételez, ugyanis a végtelen növekedés egy véges környezetben eleve lehetetlen. Felül kell emelkednünk ezeken az elavult elképzeléseken, hogy egyáltalán legyen jövőnk!

Munkájukhoz 7,6 milliárd emberrel együtt kívánunk sok sikert Magyarországról!
Felajánljuk több évtizedes szakértelmünket a sikeres együttműködés érdekében.

Várjuk szíves visszajelzésüket!

Üdvözlettel:
Simonyi Gyula István, BOCS Alapítvány („A globális válságra felkészítés 1975 óta”, Környezetvédelmi Lexikon, 1993, 2002. „Klímatudatosságra nevelés 1993 óta”, Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge, TN, USA)
Törteli Gabriella, ZÖLD FÖLD mozgalom
Kántor Sztella Nóra, TZM Magyarország
Rampasek László, ClimeNews Hírportál

Budapest, 2019. február 11.

 

Angol verzió:

Nyílt Levél az UNFCCC kormányzati képviselőinek | ClimeNews - Hírportál

SUBJECT: Future of humanity 2019

Dear Delegate,

We are writing You with a clear goal, which is to secure the future of humanity. For this, we are asking three things of you, as you are in such position of power that you could do these.

– The first is to break the taboo, and start featuring the problem of overpopulation and ongoing population growth (in both developed-, and developing countries) at climate conferences.

– The second is to restructure your ODA (Official Development Assistance) spendings so that 10% of it goes to contraception aid and sexual education, as opposed to the current average of 0.1%, as this is the most cost-effective form of aid, and the most effective climate strategy.

– And the third is to make contraceptives free for the user in your own country, as this is the only real way of securing the human right of contraception declared in 1968.

Justification:

1) The World Watch Institute emphasises the importance of stabilizing human population already in its 1987 State of the World report. See: https://www.popline.org/node/348424

2) David Attenborough, patron of Population Matters (est. 1991) made a documentary back in 2009 about the profound environmental impacts of rising human population.

See: https://topdocumentaryfilms.com/how-many-people-can-live-on-planet-earth/

3) In 2014, Hans-Peter Kohler and Jere Behrman found that on a global basis, each dollar invested in addressing women’s need for family planning yields an average benefit of $120 (with an estimated range of $90 to $150), which is a massive return on investment.

See: https://www.copenhagenconsensus.com/sites/default/files/population_assessment_-_kohler_behrman_0.pdf (p.6.)

4) In 2016, Starbird et al. found that investing in family planning is the key to achieving the Sustainable Development Goals.

See: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4982245/

5) The 2017 book Project Drawdown lists Education of Girls and Family Planning as inseparable approaches to mitigating climate change, and together they outrank all other proposed actions. See: https://www.drawdown.org/solutions-summary-by-rank

https://www.drawdown.org/solutions/women-and-girls/educating-girls

6) In 2017, Wynes & Nicholas found that having one less child is by far the most effective individual climate protection strategy ever proposed, yet government recommendations tend to miss it. (Note: continusously supporting the prevention of an unintended pregnancy has the same effect.) See: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa7541

7) The money is at your disposal, it just goes to something else. Meeting the needs for modern contraception and maternal and newborn care in the developing world would cost $53.6 billion See: https://www.guttmacher.org/fact-sheet/adding-it-up-contraception-mnh-2017

However, only a third of what the OECD countries alone spend on ODA ($146.6 billion) would be enough to finance this. See: http://www.oecd.org/development/development-aid-stable-in-2017-with-more-sent-to-poorest-countries.htm

We would like to highlight the fundamental factor, whose consideration the future of humanity depends upon. This recommendation of the Club of Rome was written in 1972. We would already be late by 47 years if we started to realize it today:

„Given the finite and diminishing stock of nonrenewable resources and the finite space of our globe, the principle must be generally accepted that growing numbers of people will eventually imply a lower standard of living – and a more complex problematique. On the other hand, no fundamental human value would be endangered by a leveling off of demographic growth.” – Club of Rome, 1972

It is important to realize that no nation can hide from climate change, which is ultimately caused by global population growth.

Keeping quiet about the problem of population, and treating it as a taboo has a number of deep psychological reasons, although they tend to appear in various guises (e.g. religious, cultural, political, economic, etc.). And even when the reasoning behind it is purely economic, it suggests a fundamentally flawed economic framework, as infinite growth is impossible in a finite environment. We need to transcend these antiquated notions in order to have a future!

We wish you every success in your future work, from Hungary, along with 7,6 billion humans.
We offer our decades of expertise in this field for a successful cooperation.

Looking forward to your reply!

Yours Faithfully,

Gyula István Simonyi, BOCS Foundation („Global education since 1975”, Encyclopaedia of Environment, 1993, 2002. „Climate awareness raising since 1993”, Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge, TN, USA)
Gabriella Törteli, GREEN EARTH Movement

Sztella Nóra Kántor, TZM Hungary
László Rampasek, ClimeNews News Portal

Budapest, 11 February 2019