Éghajlat-politika:

a 2015-ös globális éghajlat-változási megállapodás létrejötte a dohai konferencia sikerén múlik.

Éghajlat-politika: | ClimeNews - Hírportál

Az ENSZ jövő heti dohai (Katar) éghajlat-változási konferenciáján minden erővel azon kell munkálkodni, hogy az éghajlatváltozás elleni világméretű küzdelem fokozásáról tavaly létrejött megállapodás ténylegesen érvényre jusson. Az Európai Unió azzal az eltökélt céllal ül tárgyalóasztalhoz, hogy a konferencia a Durbanban elfogadott határozatcsomag összes elemét tekintve kézzelfogható eredményekkel záruljon, melyek nyomán 2015-re új globális éghajlat-változási megállapodás születhet. Az EU egyben felkérte a katari elnökséget, hogy miniszteri szintű egyeztetésekre is teremtsen alkalmat a kibocsátások még 2020 előtti, további globális csökkentését szolgáló, konkrét lépésekről. Az EU töretlenül kiáll a Durbanban a maga részéről tett vállalások maradéktalan teljesítése mellett, és megerősíti a Kiotói Jegyzőkönyv második szakaszában való részvételre vonatkozó korábbi kötelezettségvállalását.

A világon az Európai Unió nyújtja a legtöbb hivatalos fejlesztési segélyt és éghajlat-politikai finanszírozást a fejlődő országoknak. Dohában az EU tanúbizonyságát adja majd annak, hogy a tervek szerint halad az éghajlatváltozás elleni küzdelem céljára a 2010–2012. időszakra elkülönített 7,2 milliárd euró összegű gyorsfinanszírozás hiánytalan kifizetése. A fejlődő országokbeli partnerekkel egyben arról is egyeztetést kíván folytatni, milyen főbb forrásokból és hogyan folytatódhat az éghajlatváltozás elleni küzdelem uniós finanszírozása a 2013–2014-es időszakban. Ezen túlmenően az EU ígéretéhez híven továbbra is kész méltányos részt vállalni abból az évi 100 milliárd USD összegű éghajlat-politikai finanszírozásból, amelyet a fejlett országok a kibocsátások mérséklését és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást szolgáló intézkedések támogatása érdekében 2020-ig a fejlődő országok számára hozzáférhetővé tesznek.

Connie Hedegaard, az Európai Unió éghajlat-politikai biztosa így fogalmazott: „Dohában a durbani áttörésre kell építenünk. Érdemi előrelépésre van szükség a 2015-től alkalmazandó, jogilag kötelező erejű globális éghajlat-változási megállapodás előkészítésében. Ugyanilyen fontos, hogy egyezségre jussunk olyan további kibocsátáscsökkentő intézkedésekről, amelyek megakadályozzák az átlaghőmérséklet 2°C-nál nagyobb mértékű emelkedését. Az EU megerősíti a Kiotói Jegyzőkönyv második szakaszában való részvételre vonatkozó szándékát, és a jövőben is jelentős mértékben támogatja anyagilag a fejlődő országok éghajlatváltozás elleni küzdelmét. Doha előtt jó, ha megismerjük a Világbank legutóbbi jelentését és a kibocsátási szakadékról szóló UNEP-jelentést, amelyekből egyértelműen látszik, hogy a világ már így is rendkívül sok értékes időt veszített.”

Az Európai Unió Tanácsának elnökségét jelenleg betöltő Ciprus mezőgazdasági, környezetvédelmi és természeti erőforrásokért felelős minisztere, Szofoklísz Aletrárisz hozzátette: „Az EU teljesen tudatában van annak, hogy mennyire fontos az alkalmazkodást segítve erősíteni a kiszolgáltatott fejlődő országok éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességét. Készen állunk arra, hogy fejlődő országokbeli partnereinkkel konkrét elképzelésekről tárgyaljunk azt illetően, hogy hogyan tudjuk kezelni az éghajlatváltozás kapcsán a gazdaságot és a megélhetést érintő károkat és veszteségeket. Reményeink szerint a hosszú távú együttműködéssel foglalkozó ad hoc munkacsoport kézzelfogható eredményekkel teljesíti küldetését, és megtaláljuk a megfelelő fórumot a még tisztázatlan kérdések rendezésére.”

A dohai konferenciára november 26. és december 7. között kerül sor.

A Kyotói Jegyzőkönyv

Az EU az új globális éghajlat-változási megállapodás létrejöttéig tartó átmenet részeként a Kiotói Jegyzőkönyv második szakaszában is kész kötelezettségeket vállalni. Ahhoz, hogy 2013. január 1-jével kezdetét vehesse ez a második szakasz, Dohában el kell fogadni a Jegyzőkönyv ratifikálható módosítását. Számos kérdésben viszont még előtte meg kell állapodni, köztük a második szakasz időtartamáról (az EU 2020-ig tartaná célszerűnek), az első kötelezettségvállalási időszakról többletként megmaradt kibocsátási egységek (AAU-k) áthozataláról, illetve a módosítás 2013. január 1-jétől való közvetlen alkalmazását biztosító szabályokról.

Az éghajlatváltozás elleni küzdelem finanszírozása a fejlődő országokban

Az előzetes adatokból kiolvasható, hogy a gazdasági válság ellenére az EU és tagállamai gyorsfinanszírozási vállalásukból eddig 7,14 milliárd eurót teljesítettek, a fennmaradó részt pedig ez év végéig folyósítani tudják. November 13-án az uniós pénzügyminiszterek ismét kifejezésre juttatták, hogy a 2012 utáni időszakban sem kívánnak felhagyni az éghajlat-politikai finanszírozással. Az EU továbbra is elkötelezetten kiáll amellett, hogy 2020-ra a fejlett országok együttesen évi 100 milliárd USD összegű finanszírozás mozgósításával járuljanak hozzá a fejlődő országok által az éghajlatváltozás következményeinek érdemleges enyhítése érdekében tett intézkedésekhez és azok átlátható végrehajtásához.

A hathatós fellépést célzó durbani platform

A minisztereknek Dohában lesz először alkalmuk arra, hogy egyeztessék és megtervezzék a durbani platform által kijelölt két munkaterületen belüli munkát.

Az egyik feladat annak a folyamatnak a megindítása, melynek nyomán 2015-re az összes országra egyaránt alkalmazandó, új éghajlat-változási megállapodás születhet, amely 2020-ban lép majd hatályba. Az EU olyan megállapodás mellett kardoskodik, amely kellő nagyságrendű vállalásokat tartalmaz és jogilag kötelező erejű.

A platform megbízatása alapján a másik feladat olyan további intézkedések meghatározásában áll, amelyekkel a kibocsátás világszinten már 2020 előtt lecsökkenthető, hogy a globális felmelegedés mértéke – a közös vállalásoknak megfelelően – az iparosodást megelőző szinthez képest ne haladja meg a 2 °C-t. Az EU arra kívánja ösztönözni azokat az országokat, amelyek a 2020 utáni időszakra még nem kötelezték el magukat a kibocsátáscsökkentés, illetve korlátozás mellett, hogy tegyék ezt meg. Dohában az EU olyan nemzetközi együttműködési kezdeményezések és partnerségek terén is előrelépést sürget, amelyek további kibocsátáscsökkentés révén kiegészítik a fenti célkitűzést: többek között az energiahatékonyságot, a megújuló energiaforrásokat érintően, illetve a fosszilis tüzelőanyagok támogatása, az erdőirtás és erdőpusztulás, a rövid élettartamú szennyező anyagok és a fluortartalmú gázok problémája kapcsán, amely utóbbi kérdésben az Európai Bizottság nemrégiben a meglévő uniós szabályozás szigorítására tett javaslatot (lásd: IP/12/1180).

A hosszú távú együttműködés céljából létrehozott munkacsoport

Az EU azt várja ettől a munkacsoporttól, hogy még mielőtt a dohai konferencia végén feloszlana, érjen el további eredményeket egyebek mellett a több mint egy éve elfogadott új piaci mechanizmus részleteit illetően. A még tisztázatlan kérdések később más meglévő vitafórumok keretein belül rendezhetők.

Forrás: europa.eu

Ahogy az éghajlati válság fokozódik...
... a ClimeNews – Hírportál nem marad csendben, számára a környezettel kapcsolatos beszámolás prioritás. Az éghajlati veszélyről, a természetről, a légköri szennyezésekről, és a járványokról szóló jelentéstétel olyan nagy hangsúlyt kap, amelyet megérdemel. A ClimeNews tudja és elismeri, hogy korunk meghatározó kérdése az éghajlati veszély. Olyan – még tabunak számító – információkat és összefüggéseket, amelyeket más médiák gyakran nem jelentetnek meg, azt mi megírjuk. A fajunk és a bolygónk számára ebben a kulcsfontosságú időben szándékunkban áll az olvasókat tudományos tényekre alapozott veszélyekről, következményekről, és megoldásokról tájékoztatni, nem politikai előítéletekre vagy üzleti érdekekre befolyásolva. Ezekben a viharos és kihívásokkal teli időkben milliók támaszkodnak már a ClimeNewsra, amely független az igazságot és a feddhetetlenséget képviseli.

Hónapról hónapra a cikkek olvasói teszik lehetővé, hogy a ClimeNews újságírás mindenki számára nyitva maradjon. Úgy gondoljuk, hogy mindenki megérdemli a tényadatokhoz való hozzáférést, függetlenül attól, hol élnek, vagy mit engedhetnek meg maguknak. Függetlenségünk azt jelenti, hogy szabadon kivizsgálhatjuk és megtámadhatjuk a hatalomban lévő személyek mulasztásait. Az önök segítségével továbbra is olyan nagy hatású tudósításokat fogunk nyújtani, amelyek képesek ellensúlyozni a félretájékoztatást, és hiteles, megbízható hírforrást nyújtanak mindenki számára. Mivel nincsenek részvényeseink vagy milliárdos tulajdonosaink, mi magunk határozzuk meg a napirendünket, és kereskedelmi és politikai befolyástól mentes, igazságkereső újságírást nyújtunk. Amikor még soha nem volt ennyire fontos, félelem és szívesség nélkül tudunk nyomozni és megkérdőjelezni gyanús ügyeket. Tájékoztatjuk olvasóinkat a környezeti veszélyekről tudományos tények alapján, nem üzleti vagy politikai érdekek által vezérelt módon. Számos fontos változtatást végeztünk stíluskalauzunkban annak érdekében, hogy az általunk használt nyelv pontosan tükrözze a környezeti katasztrófát és az azzal kapcsolatos összefüggéseket.

A ClimeNews - Hírportál úgy véli, hogy az éghajlati válsággal szembeni problémák rendszerszintűek, és alapvető társadalmi változásokra van szükség. Jelentéseket készítünk az egész világon élő egyének és közösségek, vállalatok erőfeszítéseiről, akik félelem nélkül állást foglalnak a jövő generációi számára és az emberi élet megőrzéséért a Földön. Azt akarjuk, hogy történeteik inspirálják a reményt. Jelentést készítünk a szervezetünkben elért haladásunkról mi is, mivel fontos lépéseket teszünk a környezetre gyakorolt ​​hatásaink kezelésére.

Reméljük, hogy ma fontolóra veszi a ClimeNews - Hírportál nyitott, független újságírás, jelentések támogatását. A ClimeNews újságírói tevékenységét ön is működtetheti, és segíthet fenntartani a jövőnket. Az olvasók minden támogatása, akár nagy, akár kicsi, nagyon értékes. Támogasson minket szabadon megválasztott összeggel egy biztonságos rendszeren keresztül - és csak egy percig tart. Ha teheti, kérjük, fontolja meg, hogy havonta rendszeres összeggel támogasson minket. Köszönjük.

ClimeNews TÁMOGATÁS

Amennyiben szeretnél értesítéseket kapni az új cikkek megjelenéséről, add meg az emailcímedet.

Mit jelent ez? Kapni fogsz egy rövid értesítést az új cikk címéről és pár mondatos rövid tartalmáról. Amennyiben érdekel a cikk, az ott található linkre kattintva felkeresheted a Hírportálunkat.