Miért helyezzék a kormányok előtérbe a jólétet?

2018-ban Skócia, Izland és Új-Zéland megalapította a Jóléti Kormányok Gazdasági Csoportját, hogy megkérdőjelezze a GDP-nek mint az országok sikerének egyedüli mércéjének szerepét.

Miért helyezzék a kormányok előtérbe a jóllétet? | ClimeNews - Hírportál

Iránymutató előadásában Nicola Sturgeon, Skócia első minisztere, kifejti a jóléti gazdaság messzire vezető következményeit. A jóléti gazdaság a szívügyének tekint olyan tényezőket, mint a jövedelemegyenlőség, a gyermekgondozás, a mentális egészség, a zöldterületek elérhetősége, és arra is rámutat, hogy az újfajta súlypont hogyan segíthet megoldani világproblémáinkat.

Átirat:
Csupán egy mérföldnyire innen, Edinburgh Óvárosában van a Panmure ház. A Panmure ház otthona volt a világszerte ismert skót közgazdásznak, Adam Smithnek. Jeles művében, A nemzetek gazdagságában többek közt azzal érvelt, hogy egy ország gazdagságát nem csupán az arany- és ezüstkészlete határozza meg, hanem az ország termelésének és kereskedelmének összessége. Ez lehetett az egyik legkorábbi leírása a ma bruttó hazai termékként, GDP-ként ismert fogalomnak.

Azt ezt követő években a termelés és kereskedelem mérőszáma, a GDP, még jobban meghatározóvá vált, egészen addig, hogy ma – és nem hiszem, hogy ez lett volna Adam Smith szándéka – gyakran ez a legmeghatározóbb mérőszáma egy ország átfogó sikerének. Véleményem szerint ideje lenne ezen változtatni.

Hogy mit tartunk mérendőnek az országban, az fontos. Nagyon is számít, hiszen politikai súlypontot jelöl ki, társadalmi tevékenységet mozgósít. Ebben az összefüggésben pedig a GDP-nek mint az ország sikerét mutató mérőszámnak a korlátai nagyon is tisztán látszanak. A GDP munkánk eredményét méri, de a munka milyenségéről, hogy az érdemleges-e vagy beteljesítő, semmit sem mond. Az illegális drogfogyasztást például értékkel látja el, de a fizetés nélküli gondozást nem. Értékeli rövid távon a gazdasági fellendülést, még ha az bolygónk fenntarthatóságát hosszú távon nagyban veszélyezteti is.

Ha pedig az elmúlt évtized politikai és gazdasági zűrzavarait, növekvő egyenlőtlenségét nézzük, és az előttünk álló klímakatasztrófa keltette kihívásokat, a növekvő automatizálást, az öregedő társadalmat tekintjük, azt gondolom, egyre nagyobb kényszerítő ereje van a tágabb definíció szükségének, és annak, hogy mit jelent országként, társadalomként sikeresnek lenni.

Ezért 2018-ban Skócia kezdeményezésére új szervezet jött létre, a Jóléti Kormányok Gazdasági Csoportja, alapítótagként összehozva Skóciát, Izlandot és Új-Zélandot, magától értetődő okokból. Úgy is hívnak minket: SIN, azaz “bűn”-országok, habár nagyon is a közjóra összpontosítunk. A szövetség célja pedig, hogy szembeszálljon a GDP mérésének szokásos nézeteivel. Igen, a gazdasági növekedés számít, mérvadó, de ezen túl más is mérvadó. A GDP-növekedést pedig nem kellene bármi áron hajszolni. Sőt, a csoport álláspontja szerint a gazdaságpolitika célja a közös jólét kellene, hogy legyen, hogy mennyire boldog és egészséges a lakosság, nemcsak hogy mennyire gazdag.

Mindjárt érinteni fogom e politika következményeit. De különösen a mai világban a hatások mélyebbre terjednek. Amikor a jólét kerül a középpontba, olyan párbeszéd indul, amely mélyreható és alapvető kérdéseket kényszerít ki. Mi számít az életünkben igazán? Mit értékelünk a közösségeinkben? Milyen ország, társadalom akarunk lenni? Amikor az embereket ilyen kérdésekkel foglalkoztatjuk, a kérdésekre való válasz keresésével, hiszem, hogy nagyobb esélyünk van a politikától való elidegenedést és elhidegülést enyhíteni, amelyek számos fejlett országban elterjedtek manapság.

Szabályozásügyileg erre az útra Skócia 2007-ben, a Nemzeti Teljesítményértékelési Keretrendszerünk közzétételével lépett. Többféle mérési mutatót néztünk meg. Ezek között ott van a jövedelemegyenlőtlenség, a gyermekek boldogsága, zöldterületek elérhetősége, lakhatáshoz jutás. Közülük egyik sem jelenik meg a GDP-statisztikákban, de alapvetők a társadalom egészsége és boldogsága szempontjából.

(Taps)

A szélesebb megközelítés pedig gazdasági stratégiánk szívügye, ahol azonos jelentőséget kap az egyenlőtlenség leküzdése és a gazdasági versenyképesség. A tisztes munka irányába kötelez el, és hogy az meg legyen fizetve, s elégedettséggel töltsön el. Ennek szellemében hoztuk létre az Igazságos Energiaátmeneti Bizottságot, hogy a szénmentes gazdaság ösvényére tereljen minket. A múlt gazdasági átalakulásaiból tudjuk, hogy ha nem vigyázunk, több vesztes lesz, mint győztes. A klímaváltozással és az automatizálással szembesülve ugyanazokat a hibákat nem szabad újra elkövetnünk.

Hazánkban végzett munkánk számottevő, de rengeteget tanulhatunk még más országoktól. Említettem, hogy a Jóléti Csoportban Izland és Új-Zéland partnerünk. Csak érdekesség, de önökre bízom, fontosnak tartják-e, hogy mindhárom országot jelenleg nő vezeti.

(Taps)

Ők ugyanúgy szép munkát végeznek. Új-Zéland 2019-ben tette közzé első jóléti költségvetését, amelynek szívügye a mentális egészség. Izland az egyenlő bér, a gyermekgondozás és az apasági jogok terén élen jár – ezek nem olyan szabályozások, amelyek rögtön eszünkbe jutnának a jóléti gazdaság megteremtését emlegetve, hanem olyanok, amelyek alapvetők az egészséges és boldog társadalom létrehozásához.

A nemzetek gazdagságával kezdtem, de Adam Smith korábbi munkájában, Az erkölcsi érzelmek elméletében, amelyet ugyanolyan fontosnak tartok, megfigyelte, hogy bármely kormány értékének megítélése arányban áll azzal, hogy az mennyire képes népét boldoggá tenni. Ez remek alapelve lehet bármely országnak, amely a jólét elősegítésére összpontosít. Egyikőnknek sincs mindenre válasza, még Skóciának, Adam Smith szülőhelyének sem. De a növekvő széthúzás, egyenlőtlenségek, elhidegülés és elidegenedés jelenében soha nem volt még ilyen fontos, hogy választ leljünk a feltett kérdésekre, és olyan társadalom jövőképét támogassuk, ahol a jólét is szívügy, nem csak a gazdagság.

(Taps)

A gyönyörű, napos fővárosában vannak…

(Nevetés)

annak az országnak, amely a felvilágosodás élén járt, amelynek vezető szerepe volt az iparosodásban, amely most vezető szerepével segíti a minimális szén korának eljövetelét. Szeretném, és eltökélt vagyok, hogy Skócia az az ország is lesz, amely a világ kormányait és országait arra segíti összpontosítani, hogy a jólétet tartsuk szem előtt minden tettünkben. Tartozunk ezzel a mai nemzedéknek, és bizton hiszem, hogy tartozunk vele minden utánunk jövő nemzedéknek. Ha véghezvisszük innen, a felvilágosodás vezette országból, jobb, egészségesebb, méltányosabb és boldogabb társadalmat hozhatunk létre hazánkban. Skócia pedig kiveszi részét a méltányosabb, boldogabb világ építésében is.

Nagyon szépen köszönöm.

(Taps)

Forrás: TED


A ClimeNews – Hírportál számára a környezettel kapcsolatos beszámolás prioritás. Az éghajlatról, a természetről és a szennyezésekről szóló jelentéstétel olyan nagy hangsúlyt kap, amelyet megérdemel. Olyan – még tabunak számító – információkat és összefüggéseket, amelyeket más médiák gyakran nem jelentetnek meg, azt mi megírjuk. A fajunk és a bolygónk számára ebben a kulcsfontosságú időben szándékunkban áll az olvasókat tudományos tényekre alapozott veszélyekről, következményekről, és megoldásokról tájékoztatni, nem politikai előítéletekre vagy üzleti érdekekre befolyásolva.
Legyen a ClimeNews - Hírportál Támogató Tagja! A független médiát olvasóink zöme a ClimeNews digitális és ingyenes tartalmaiból is tájékozódik. A klímaváltozás felgyorsult és a kapcsolódó események megsűrűsödtek! Annak érdekében, hogy továbbra is a tőlünk telhető legmagasabb színvonalon még több információval szolgáljuk ki olvasóinkat, támogasson minket rendszeres vagy egyszeri hozzájárulással! Köszönjük. Lépjen a támogatói oldalunkra.
ClimeNews TÁMOGATÁS


Amennyiben szeretnél értesítéseket kapni az új cikkek megjelenéséről, add meg az emailcímedet.

Mit jelent ez? Kapni fogsz egy rövid értesítést az új cikk címéről és pár mondatos rövid tartalmáról. Amennyiben érdekel a cikk, az ott található linkre kattintva felkeresheted a Hírportálunkat.