Azúr az új zöld!

Élj ahogy szeretnél, csak segítsd a fogamzásgátlást nélkülözőket!

Napóleon milliós hadserege győzedelmesen nyomult előre Moszkva felé. (Kis történelem ismétlés: az oroszok állandóan visszavonultak, evakuáltak, Napóleon az üres Moszkvában hiába várta, hogy jönnek békét kérni és adózni, végül kénytelen volt hazaindulni, s Európa legnagyobb hadseregét a klíma verte meg, a visszavonuló sereg óriási többsége megfagyott vagy éhenhalt. A félmillió orosz áldozat nagy többsége civil volt.)

Azúr az új zöld! | ClimeNews - Hírportál

A haditanács többsége úgy gondolta, hogy előrenyomulni, győzni, rabolni a végtelenségig lehetséges. Éretlenzöld tábornok viszont fogyasztáscsökkentést akart, kisebb fejadagokat, takarékoskodást az élelemmel, abrakkal, ruházattal, lőszerrel stb. az erőforrások szűkössége miatt.
Érettzöld tábornok az ellenkezőjét mondta: Minél takarékosabbak vagyunk, annál messzebbre jutunk előre, annál később kényszerülünk visszafordulni, tehát annál szörnyűbb lesz a visszavonulás. A takarékoskodás káros, amíg rossz irányba megyünk, mert késlelteti a rendszer válaszát, így később fogjuk megérteni a visszajelzést, hogy a pusztulásunkba menetelünk “győzedelmesen”. Majd amikor már visszafordultunk, akkortól lesz értelme a takarékoskodásnak, hogy enyhítsük az összeomlást, s minél kevesebb szenvedéssel legalább valamennyien visszaérjünk.

Az analógiában az előrenyomulás a népességrobbanás, a visszavonulás a népesség csökkenése a fenntartható létszámig. A takarékosság, fogyasztáscsökkentés csak késlelteti a rendszer visszajelzését, hogy ennyi embert nem hajlandó eltartani a Föld. Az éretlenzöldek csak elodázzák és ezzel még szörnyűbbé teszik az összeomlást.
– Minél nagyobb létszámnál és
– minél meghúzottabb derékszíjjal és
– minél kizsigereltebb Földdel éri el az emberiség a népesség fogyásnak indulását,
annál szörnyűbb lesz a civilizációs összeomlás. Annál borzalmasabb lesz a népességet visszacsökkentő éhínség, járvány, háború, hőség.
Tehát amíg a népességrobbanás tart, addig kártékony a fogyasztáscsökkentés, takarékoskodás. Az érett zöldek a fogamzásgátlás emberi jogának, tudásának, eszközeinek általános elérhetőségéért, és a szaporodás-erőltető ideológiák szétzúzásán stb. dolgoznak, és olyan fejlesztéseken, amelyek az összeomlás borzalmasságát enyhíthetik majd.


A hatvanas években fölemelkedett egy érett zöld gondolkodás, amely fölismerte a fogamzásgátlás világmentő jelentőségét. Nevezhetjük azúrnak, ami a kéket (víz, levegőég) és a zöldet (szárazföldi természet) egyaránt magában foglalja. 1968-ban szinte havonta kellett újranyomni a The Population Bomb c. bestsellert, az ENSZ az emberi jogok közé sorolta a családtervezést, s bár rá pár hónapra VI. Pál pápa dacból megerősítette a fogamzásgátlás tiltását, ezt a katolikusok óriási többsége nem fogadta el (így a klérus tekintélye lehanyatlott), szerte a világon ifjúsági lázongások törték meg a szex tabuját (és a népességrobbanás sebességének gyorsulását). 1969-től az emberiség Kínában élő 22%-a egy évtized alatt a történelem legnagyobb termékenységi ráta zuhanását produkálta (még az – emiatt már szükségtelen – egykepolitika előtt). Az ENSZ 1971-ben elindította a szegény országok támogatását (ODA), a Római Klub 1972-ben kiadta a Növekedés határait, a Sierra Club, a WWF, a Pugwash Conference és számos más mozgalom és csoport foglalkozott a fogamzásgátlás jelentőségével. 1974-ben Népesedési világkonferencia volt, Washingtonban létrejött a World Watch Institute (s Magyarországon 1975-től a BOCS).
De a döntő többségében még szaporodás-erőltető társadalmak nem viselték el a tabutörő azúr gondolkodásmódot, így a civilizációs önbecsapás (technokrata ill. fogyasztáscsökkentő naivitás stb.) kapta a pénzeket, elismeréseket, nyilvánosságot, pozíciókat (a zöld és egyéb mozgalmakon belül is). Az 1994-es Kairói Akcióprogram már nem kapott nemzetközi jog rangot. A 2000-es Millenniumi Fejlesztési Célokhoz csak késve csatolták a fogamzásgátlás elérhetőségét, amikor látták hogy a népességrobbanás közepette a kecskenyáj is éhes marad és a káposztaföld is tönkremegy. A 2015-ös Fenntartható Fejlesztési Célokban sem kapott figyelmet, el van dugva az egészség és a nők egyenlősége célok alcéljai közé.
Ha fél évszázada a fogamzásgátlás emberi joga általánosan érvényesült volna, akkor nem is lenne ökológiai válság. Ezzel szemben ma már folyik a civilizációs összeomlás, s legföljebb annyit érhetünk el, hogy lezuhanás helyett kényszerleszállás legyen.

Szeretnél hatékonyan cselekedni a klímáért, a jövő generációkért, a szegényekért, az élővilágért, az erdőkért, az állatokért, a Föld szépségének megóvásáért? Van széles látóköröd, hogy fölismerd saját érdekeidet (amelyek közösek a szegényekkel)? Van szíved, hogy ki tudj lépni a közönyösségből, reménytelenségből? Vár az “Azúr Elit”, akik először is karbonsemlegesítik az életvitelüket a fogamzásgátlást nélkülöző százmilliók segítésével. Látogasd meg a BOCS Civilizációtervezés Alapítvány weboldalait és indítsd el a folyamatot. Ez messze a leghatékonyabb és leghumánusabb világmentés, így nem kell foglalkoznod a jelentéktelen (gyakran önbecsapó, sőt káros) zöldködésekkel, bűntudat nélkül élhetsz ahogy szeretnél. A jövő generációk rád lesznek a legbüszkébbek!

A rendszerek 4 féle viselkedésmódja

Azúr az új zöld! | ClimeNews - Hírportál A/ Folyamatos növekedés következik be, ha

– a fizikai korlátok még nagyon messze vannak, vagy

– maguk a fizikai korlátok is exponenciálisan növekednek.

Azúr az új zöld! | ClimeNews - Hírportál B/ Szigmoid növekedés következik be, ha

– a fizikai korlátoktól a gazdasághoz érkező jelek azonnal megérkeznek, pontosak, és azonnal válaszolnak rájuk, vagy

– a népesség és a gazdaság korlátozza önmagát anélkül, hogy jelekre lenne szüksége a külső korlátok felől.

Azúr az új zöld! | ClimeNews - Hírportál C/ Túllövés, majd idomulás a korlátokhoz következik be, ha

– a jelek és a válaszok késnek, ésAzúr az új zöld! | ClimeNews - Hírportál

– a határok nem erodálódnak, vagy képesek gyorsan felépülni az erózióból.

Azúr az új zöld! | ClimeNews - Hírportál D/ Túllövés és összeomlás következik be, ha

– a jelek és a válaszok késnek, és

– a határok erodálhatók (visszafordíthatatlanul megrongálódnak, amikor túllépik őket).

Forrás: Donella Meadows, Jørgen Randers, Dennis L. Meadows A növekedés határai, 30 év múltán, 2005

 

Szerző: Simonyi Gyula
Forrás: BOCS BLOG

Ahogy az éghajlati válság fokozódik...
... a ClimeNews – Hírportál nem marad csendben, számára a környezettel kapcsolatos beszámolás prioritás. Az éghajlati veszélyről, a természetről, a légköri szennyezésekről, és a járványokról szóló jelentéstétel olyan nagy hangsúlyt kap, amelyet megérdemel. A ClimeNews tudja és elismeri, hogy korunk meghatározó kérdése az éghajlati veszély. Olyan – még tabunak számító – információkat és összefüggéseket, amelyeket más médiák gyakran nem jelentetnek meg, azt mi megírjuk. A fajunk és a bolygónk számára ebben a kulcsfontosságú időben szándékunkban áll az olvasókat tudományos tényekre alapozott veszélyekről, következményekről, és megoldásokról tájékoztatni, nem politikai előítéletekre vagy üzleti érdekekre befolyásolva. Ezekben a viharos és kihívásokkal teli időkben milliók támaszkodnak már a ClimeNewsra, amely független az igazságot és a feddhetetlenséget képviseli.

Hónapról hónapra a cikkek olvasói teszik lehetővé, hogy a ClimeNews újságírás mindenki számára nyitva maradjon. Úgy gondoljuk, hogy mindenki megérdemli a tényadatokhoz való hozzáférést, függetlenül attól, hol élnek, vagy mit engedhetnek meg maguknak. Függetlenségünk azt jelenti, hogy szabadon kivizsgálhatjuk és megtámadhatjuk a hatalomban lévő személyek mulasztásait. Az önök segítségével továbbra is olyan nagy hatású tudósításokat fogunk nyújtani, amelyek képesek ellensúlyozni a félretájékoztatást, és hiteles, megbízható hírforrást nyújtanak mindenki számára. Mivel nincsenek részvényeseink vagy milliárdos tulajdonosaink, mi magunk határozzuk meg a napirendünket, és kereskedelmi és politikai befolyástól mentes, igazságkereső újságírást nyújtunk. Amikor még soha nem volt ennyire fontos, félelem és szívesség nélkül tudunk nyomozni és megkérdőjelezni gyanús ügyeket. Tájékoztatjuk olvasóinkat a környezeti veszélyekről tudományos tények alapján, nem üzleti vagy politikai érdekek által vezérelt módon. Számos fontos változtatást végeztünk stíluskalauzunkban annak érdekében, hogy az általunk használt nyelv pontosan tükrözze a környezeti katasztrófát és az azzal kapcsolatos összefüggéseket.

A ClimeNews - Hírportál úgy véli, hogy az éghajlati válsággal szembeni problémák rendszerszintűek, és alapvető társadalmi változásokra van szükség. Jelentéseket készítünk az egész világon élő egyének és közösségek, vállalatok erőfeszítéseiről, akik félelem nélkül állást foglalnak a jövő generációi számára és az emberi élet megőrzéséért a Földön. Azt akarjuk, hogy történeteik inspirálják a reményt. Jelentést készítünk a szervezetünkben elért haladásunkról mi is, mivel fontos lépéseket teszünk a környezetre gyakorolt ​​hatásaink kezelésére.

Reméljük, hogy ma fontolóra veszi a ClimeNews - Hírportál nyitott, független újságírás, jelentések támogatását. A ClimeNews újságírói tevékenységét ön is működtetheti, és segíthet fenntartani a jövőnket. Az olvasók minden támogatása, akár nagy, akár kicsi, nagyon értékes. Támogasson minket szabadon megválasztott összeggel egy biztonságos rendszeren keresztül - és csak egy percig tart. Ha teheti, kérjük, fontolja meg, hogy havonta rendszeres összeggel támogasson minket. Köszönjük.

ClimeNews TÁMOGATÁS

Amennyiben szeretnél értesítéseket kapni az új cikkek megjelenéséről, add meg az emailcímedet.

Mit jelent ez? Kapni fogsz egy rövid értesítést az új cikk címéről és pár mondatos rövid tartalmáról. Amennyiben érdekel a cikk, az ott található linkre kattintva felkeresheted a Hírportálunkat.