JavaScript must be enabled in order for you to see "WP Copy Data Protect" effect. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To see full result of "WP Copy Data Protector", enable JavaScript by changing your browser options, then try again.
Főcímek

MENNYI IDŐ SZÜKSÉGES A REAGÁLÁSHOZ

Telekom – Karbonsemleges működés 2015-ben

Az emberi faj létszámának alakulása

A Nat Geo fogja bemutatni DiCaprio különleges dokumentumfilmjét

MENNYI IDŐ SZÜKSÉGES A REAGÁLÁSHOZ

REAKCIÓ IDŐ: MENNYI IDŐ SZÜKSÉGES A REAGÁLÁSHOZ – Dana Meadows és Alan AtKisson

MENNYI IDŐ SZÜKSÉGES A REAGÁLÁSHOZ - ClimeNewsA rendszer-dinamikusok tudják, hogy a rendszer viselkedésének legkritikusabb meghatározója a reakció idő – az az idő, mely ahhoz szükséges, hogy a rendszer egy problémára válaszoljon. Az ehhez szükséges idő egy negatív visszacsatolás eredménye, mely stabilizálja a normalitástól való eltérést. Az a rendszer, mely gyorsabban változik, mint ahogy válaszolni tudna, teljesen ellenőrizhetetlen. Az egyik legfontosabb és általában nem definiált különbség a világ technológiai optimistái és az ökológiai pesszimisták között, az emberi társadalmak probléma alkotási és megoldási fokának megítélésében van.
.
Ahhoz, hogy adatokat gyűjtsünk arra vonatkozóan, hogy milyen gyors a szociális reagálás ténylegesen, Dana Meadows és Alan AtKisson, Diana Wright és Ruth Duozinas kutatási segédletével esettanulmányokat állítottunk össze. Ezek közül mutatunk be hármat.

Törvény a tiszta levegőért

1948 Egy szmog esemény Donora Pennsylvania bányászvárosában, mely 20 embert megölt és 6000 embert megbetegített. Nem sokkal ezután egy Londont elárasztó szénporos köd 800 embert ölt meg. A nemzetek kormányait elkezdi érdekelni, hogy mit lehetne tenni a levegőszennyezés megfékezése érdekében.

1955 Az első USA szövetségi, a levegőszennyezettség ellenőrzését célzó törvény az elsődleges ellenőrzési jogot és kötelességet a légyszennyezettség megengedett mértékére vonatkozóan az államok és városok jogkörébe helyezi, de a törvény kimondja, hogy a szövetségi kormányzat köteles kutatási és műszaki segítséget adni. Erre a célra 5 millió dollárt különítenek el.

1963 A városok és az államok nem voltak képesek megbirkózni a levegőszennyezettség növekedésével. Továbbá, világossá vált, hogy a levegő számára nincsenek város- és államhatárok. Ezért, megalkották az első “Tiszta Levegő” törvényt. Ez előírta a szövetségi kormány számára jogszabályok összeállítását az államok közötti megegyezésre a levegőszennyezettség csökkentésére vonatkozóan. Továbbra is a törvény fő célkitűzése az államok és helyi önkormányzatok műszaki és pénzügyi támogatása maradt.

1970 A “Tiszta Levegő” törvény további szabvány előírásokkal bővült és “biztonsági” értékhatárok előírását adta meg a hét levegőszennyező anyag (SO2, Co, porszemek, VOC-ok, NO-k, ózon és ólom) esetében. Az államokat kötelezték olyan tervek összeállítására, melyekkel ezeket a határértékeket folyamatosan be lehetne tartani minden olyan helyen, ahol a levegő minőséget ellenőrző állomások üzemelnek. A terv megvalósításának határideje 1975.

1977 Két évvel a határidő letelte után 78 városi körzet számára kötelezővé tették az ózon megengedett határértékének a betartását. A megvalósítás határidejét meghosszabbították 1982-ig. A legszennyezettebb városok 1987-ig kérték a meghosszabbítást.

1988 90 városi körzet az Egyesült Államokban, ahol 150 millió ember él, elérte az ózontartalom határértékét és 40-et veszélyeztetett a levegő CO tartalma. Bár a törvény pénzbüntetést vagy építési tilalmat is kilátásba helyezett, ennek ellenére nem történt semmilyen felelősségre vonás. A levegő bizonyos összetevőit tekintve (porszem) tisztább lett, de más anyagok esetében, különösen az ózon és NO származékok tekintetében nem.

1990 Széleskörű módosítást hajtottak végre a “Tiszta Levegő” törvényben. Többek között a következő feltételeket írták elő:

– Minden városnak 2007-ig be kell tartania a megengedett ózontartalom értékét, kivétel Los Angeles, mely 2010-ig kapott haladékot.
– Minden új autó 1996-ig a VOC kibocsátást 35 %-kal és NO-k kibocsátását 60 %-kal kell, hogy csökkentse.
– A buszoknak és a dízel üzemű teherautóknak 90 %-kal csökkenteniük az SPM kibocsátást 1998-ig.
– Tisztában égő benzint kell árusítani a kilenc legszennyezettebb városban.
– 150 000 tiszta üzemanyagú járművet kell üzembe helyezni Kaliforniában 1996-ig.
– Az SO2 kibocsátást a széntüzelésű erőművekben 9 millió tonnával kell csökkenteni 2000-ig (ez kb. 35 % csökkenés). És az NO származékokat 1.8 millió tonnával kell mérsékelni ( ez kb. 60 % csökkenés).
– 198 olyan új toxikus anyag került fel a levegőt szennyező anyagok listájára, melyekre korábban nem terjedt ki a szabályozás.
– 250 millió dolláros alapot hoztak létre azok megsegítésére, akik a szabályozás következtében elveszítenék az állásukat.

A közgazdászok jóslata szerint az 1990-es törvénymódosítás, ha megvalósítása sikerül, 25 milliárd dollárba kerül az államnak egy évben vagy másképpen 24 cent napi költség egy emberre vetítve. A környezetvédők szerint a tiszta levegő jótékony hatása még ennél is többet megérne.

1997 A hét szabályozott szennyező anyag környezeti koncentrációja csökkent, de csak nagyon lassan (kivéve az ólmot, mely azonnal eltűnt, ahogy kivonták a benzinből). 122 millió ember számára az ózon a megengedett határérték fölött van. Los Angeles a veszélyeztetett napok számát 239 napról 103 napra csökkentette évenként. Az egészségügyi tanulmányok exponenciálisan növekvő asztmás és egyéb légúti megbetegedéséket mutatnak. Az EPA (Környezetvédelmi Hivatal) 25 %-kal javasolja megszigorítani az ózon megengedett határértékét és új előírásokat kér az egészen kis méretű mikroszemcsék (kevesebb, mint 2.5 mikron átmérőjű) mennyiségi határértékére vonatkozóan. Az ipar dollár-százmilliókat irányoz elő a szabványok betartására.

Az eltelt idő az első előrejelzésektől az első törvény megalkotásáig: 22 év.
Az eltelt idő az első törvénytől az első mérhető és stabil javulásokig a levegő minőségében: 20 év.
Az eltelt idő az első törvénytől a teljes megvalósításáig: 27 év és tovább.

Toxikus szemét szaporodása

1942 A Hooker Vegyi Művek elkezdi felhalmozni a toxikus melléktermékeket egy kb. 16 hektáros területen lévő mélyedésben, közel Niagara Falls városhoz, New York mellett.

1953 22000 tonna iszap, oldószer, salak, dioxin, peszticid származékok és egyéb hulladék megtöltötte a területet. A Hooker Vegyi Művek agyagos földtakaróval betakarja területet.

1954 Love Canal hulladékgyűjtő területét Niagara Falls Oktatási Osztálya 1 dollárért megvásárolja és egy általános iskolát építtet a területen.

1968 A Hooker Vegyi Műveket megvásárolja az Occidental Vegyi Művek.

1972 Az iskola vonzáskörzetében 949 házat építettek Love Canal fölé. A lakók elkezdenek panaszkodni a szagokra, megbetegedésekre és a kinn játszó gyerekeken lévő vegyi sérülésekre.

1973 Az EPA összeállítja a listát 20 komolyan veszélyeztetett területről. Love Canal nincs a listán.

1976 A “Toxikus Anyagok Ellenőrzése” törvény engedélyt ad az EPA részére a mérgező anyagok gyártásának, felhasználásának és raktározásának szabályozására. Körülbelül 60 helyi lerakatot azonosítanak.

1977 A vegyi anyagok szivárognak az elrozsdásodott, sérült hordókból a csatornahálózatba, kertekbe és Love Canal házainak pincéibe. A megijedt lakosok elkezdik gyűjteni a születési rendellenességekről, vetélésekről, rákos megbetegedésekről és egyéb rendellenességekről az adatokat. A vetélések száma négyszerese a normális szintnek.

1978 New York Állam Egészségügyi Hivatala kijelenti, hogy Love Canal ártalmas az egészségre és elrendeli az iskola bezárását és 238 család elköltöztetését.

1980 A polgári elégedetlenség hatására további 711 családot költöztetnek el. Carter elnök Love Canal területét fokozottan fertőzött területté nyilvánítja. Az átköltöztetés költsége meghaladja a 250 millió dollárt. A kongresszus meghozza a “Teljes körű Környezet-helyreállítás”, “Kompenzáció és Felelősség” törvényeket (rövidítve CERCLA, népszerűbb nevén a Szuperalap) előírva mindazokat a folyamatokat és helyi felelősségi szinteket, melyek elősegítik a hulladéktárolók azonosítását és megtisztítását országszerte. A megtisztításra szánt pénzalap 1.6 milliárd dollár, melyet 5 év alatt terveznek elkölteni. A pénz a vegyi anyagokat terhelő adókból gyűlik össze.

1981 Polgári csoportok alakulnak a toxikus anyagok lerakatai ellen. Megalakul a Citizen’s Clearing House (Polgári Takarító Ház) a CCHHW, alapítója Love Canal egyik háziasszonya, Lois Gibbs. A megalakulással szeretnék ösztönözni más hasonló csoportok szerveződését.

1984 A CCHHW 600, a toxikus vegyi anyag ellen irányuló polgári pártot tart számon.

1985 Love Canal korábbi lakói kárpótlásban részesülnek az Occidental Vegyi Művek, Niagara Falls város és Niagara Falls Oktatási Hivatal részéről. A pénzbefizetések 2000 dollártól 400 000 dollárig terjednek családonként. A betegségek köre a bőrbetegségektől, fejfájástól kezdve a rákig és szellemi visszamaradottságig terjed.

1986 Egy újabb 8.5 milliárd dolláros Szuperalap létrehozását engedélyezik.

1988 4687 polgári csoportosulás, 26 a Szuperalap által megtisztított hely.

1989 Az EPA becslése szerint több, mint 32 000 veszélyes hulladéktároló hely van az Egyesült Államokban. Központi Statisztikai Hivatal becslése szerint 100 000 és 450 000 ( és még 17 000 a katonai területeken ) között lehet ezek száma.

1990 Love Canal területén az EPA elvezető csatornákat létesített a vegyi szivárgások számára és így a veszélyes anyagok egy speciálisan kiképzett telepre kerültek. A szennyezett területeket újra betakarták 250 millió dolláros költséggel. A települést átkeresztelték Black Creek Village névre és letelepedésre alkalmassá nyilvánították. A környezetvédő tiltakozások nem szorgalmazzák tovább az áttelepítést. Lois Gibbs véleménye szerint Love Canal újbóli értékesítése valójában azt a tényt takarja, ” hogy a vegyi hulladék jó otthonokat teremt a szegények és középosztály számára, azoknak akik nem engedhetik meg maguknak, hogy biztonságosabb helyen lakjanak”. További 5.1 milliárd dollárt irányoznak elő az “Országos Szuperalap” akcióra.

1991 Kb. 73 millió ember lakik a Szuperalap által létrehozott területek 4 mérföldes körzetében. 1211 toxikus lerakat van a nemzeti megtisztítási prioritási listán. Sok közülük természetes víztároló medencék fölé épült. 64 települést tisztítottak meg, mindegyiket 26 millió dolláros átlagos költséggel. A Technológia Felmérő Hivatal becslése szerint 75 %-a ezeknek a “tisztogatásoknak” nem volt teljes körű és további problémák forrása lehet később.

1997 A Kongresszus egyre nagyobb mértékben az állami kincstárban a költségvetési hiány pótlására használja a Szuperalap vegyi adó bevételét, s nem a területek megtisztítására. Egy átlagos megtisztítás költsége 1.5 millió dollár, ebből csak 500 000 dollár a megengedethető költség , mivel a vegyi anyagok felhalmozásáért felelős pártok egymást és az EPA-t vádolják, hogy elkerüljék a felelősségre vonást. Az EPA betakart vagy “megtisztított” 400 helyet és további 485-ön kezdett el dolgozni. Több mint 40 000 hasonló település van még.

Eltelt idő a probléma felvetéstől a probléma tényleges jelentkezéséig (Love Canal területén): 35 év.
Eltelt idő a probléma jelentkezésétől a hathatós törvényig: 3 év.
Eltelt idő a probléma jelentkezésétől a probléma megoldásáig: 17 év és tovább.

A Szuperalap törvény legnagyobb hatása nem a régi települések megtisztítása, hanem a felelősség kierőszakolása (a vállalatok visszamenőleges felelőssége) volt, ami csökkentette az új lerakatok létrehozását.

Ózon megsemmisülése

1928 Klórfluor karbon (CFC-k) első előállítója a Du Pont.

1956 Az első földről végzett sztratoszféra ózontartalmának mérése az Antarktiszon.

1950-1975 A CFC-k használata 7-10 %-kal növekszik évente, a teljes mennyiség 25 000 tonna/év-ről 80 000 tonna/év-re növekszik.

1974 Az első két cikk a CFC atmoszfératartalmáról. A jelentések szerint a CFC-k és a klorin nyomai megtalálhatók a sztratoszférában, ott ahol az ózonréteg is van. Mások azt a kémiai folyamatot írják le, melynek következtében a klorin megsemmisítheti az ózont. A vásárlók az Egyesült Államokban tiltakoznak a CFC tartalmú aeroszolok miatt. Az ózonveszteségtől félve az USA kormánya úgy dönt, hogy nem fejlesztik ki a szuperszonikus szállító repülőket.

1976 A nép felszólítja a kormányt, hogy korlátozza a CFC használatát. Egy Du Pont határozat kijelenti a Kongresszus előtt, hogy a “Klorin-ózon hipotézis” ez ideig tisztán spekulatív és nincs semmilyen konkrét bizonyítékkal alátámasztva.

1978 USA betiltja a CFC tartalmú aeroszolok eladását. Ez 25 %-os visszaesést okoz a teljes CFC gyártásban. Az első teljes körű, a Föld egészére kiterjedő ózonréteg mérése Nimbus-7 műhold segítségével.

1984 Az Angol Antarktiszi Mérőszolgálat 40 %-os ózonveszteséget regisztrál a Halley Bay mérőállomás fölött.

1985 A CFC világmérető használata újra eléri az előző csúcsot, ennek az aeroszol helyett most a nyomtatott áramkörrel működő mosógépek elterjedése az oka. Halley Bay adatait nyilvánosságra hozzák. NASA kutatók felfedik, hogy a Nimbus-7 magas-légköri ózonréteg mérését végzi, de a számítógép által szolgáltatott értékek olyan alacsonyak, hogy azok nehezen hihetők el. A nemzetek világtalálkozóján Bécsben megállapodnak, hogy mindenki szankciók nélkül szabadon végezheti a megfelelő méréseket nem kötelezve őket a CFC korlátozására sem időben sem helyileg.

1987 szeptember: Nyilvánvaló bizonyíték született, amikor a kutató repülőgép berepült az antarktiszi ózonlyukba és pontos méréssel megállapította az összefüggést az ózon eltűnése és a jelenlevő klorin mennyisége között. Október: A Montreal Protocol-t (Montreali Egyezményt) 24 nemzet környezetvédelmi minisztere aláírja, belegyezve a CFC és egyéb halogén elemek szigorú korlátozásába. A határértékek megengedik a CFC jelenlétét a sztratoszférában, de a felhalmozódás csak rendkívül lassú lehet.

1989 Az antarktiszi ózonlyuk tovább növekszik. USA és az EC kihirdeti, hogy az öt legelterjedtebb CFC 2000-re el fog tűnni.

1990 Az antarktiszi ózonlyuk tovább nő. Diplomaták találkozója Londonban, ahol a Montreáli Egyezmény további szigorításáról szavaznak. Kérik a CFC-k, metil, kloroform, karbon tetraklorid és a halogének használatának teljes leállítását 2000-re.

1992 Még jobban kifejti az Egyezmény a határidő betartásának fontosságát, 100 nemzet, a Föld országainak 95 %-a aláírásával. Kereskedelmi korlátozásokat vezetnek be azoknál a nemzeteknél, akik nem írják alá az egyezményt. A országok közötti technológia átadást biztosítják, ezzel is meggyorsítva a CFC-k lecserélését és újra felhasználását.

1996 Az ózonlyuk növekedése megállt. Az ózon eltűnése nem folytatódik, de a természetes pótlás még nem indult el. A CFC gyártása világszerte lelassul, de az aktív piacokon becsempészett vagy illegálisan gyártott CFC-k jelennek meg. Nagy az ellenállás a metilbromid (ami erős ózonpusztító anyag) betiltásával kapcsolatban, és még mindig legális. A szert füstöléssel alkalmazzák mezőgazdasági talajok gombás betegségei ellen.

Eltelt idő a probléma felvetésétől a probléma jelentkezéséig: 46 év
Eltelt idő a probléma jelentkezésétől a jelenség teljes elfogadásáig: 12 év
Eltelt idő a tény elfogadásától az első hathatós törvényig: 1 év
Eltelt idő a törvény erejével történt megoldásig: 4 év
Szükséges idő, amíg a törvény teljes mértékben megvalósul (feltételezve, hogy a bűncselekmények véget érnek): 10 év
Szükséges idő a törvény teljes bevezetésétől számítva, amíg az ózonréteg regenerálódik: 50-80 év

Forrás: www.bocs.hu; www.bocs.eu

2016. augusztus 29.

Telekom – Karbonsemleges működés 2015-ben

Karbonsemleges működés 2015-ben – Idén is kiadta fenntarthatósági jelentését a Telekom

A Magyar Telekom kiadta a 2015-ös évet összegző fenntarthatósági jelentését, amely beszámol a harmadik 5 éves fenntarthatósági stratégia eredményeiről (2011-2015). Ezek közé tartozik a karbonsemleges működés elérése, a fenntarthatóság felé mutatónak értékelt termékekből és szolgáltatásokból származó bevételek arányának 21%-ra növelése, valamint a 2015. év során befejeződött a stratégiai kiemelt célként is megfogalmazott fenntartható szállítóiláncmenedzsment-folyamat kialakítása.

A Magyar Telekom fenntarthatósági jelentése a tavalyi évhez hasonlóan idén is a Global Reporting Initiative (GRI – Globális Jelentéskészítési Kezdeményezés) negyedik generációs GRI G4 irányelvek szerinti „teljeskörű” (Comprehensive) megfelelőségi szinten készült. A minősítést a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. az ISAE 3000 nemzetközi standard alapján végezte. Világviszonylatban jelenleg a Magyar Telekom mellett mindösszesen 3 vállalat publikált „teljeskörű” jelentést – a 2015. évi tevékenységéről – a telekommunikációs szektorban.

A 2015-ös év is karbonsemlegesre sikerült a Telekomnak - Forrás: Green Home Los Angeles - ClimeNews

„A 2015-ös év legnagyobb fenntarthatósági sikerének azt tartom, hogy a teljes vállalatcsoport működése karbonsemlegessé vált. Ezt az eredményt elsőként értük el a nagyvállalatok között Magyarországon,

kevesek mondhatják el magukról ugyanezt világszerte is”

– fogalmazott a 2015-ös évet összegző Fenntarthatósági Jelentés kapcsán Christopher Mattheisen, a Magyar Telekom vezérigazgatója. Az eredményt a teljes Magyar Telekom Cso¬port (beleértve a hazai és külföldi leányvállalatokat is) érte el szén-dioxid-kibocsátásának kiváltásával. Egyrészről a Csoport a magyarországi elektromosenergia-felhasználását 100 százalékban megújuló energiaforrásból biztosította, másrészről a fosszilisenergia-felhasználásból származó kibocsátását zöld projektek támogatásával semlegesítette.

A munkatársak is hozzájárulnak

A fenntartható működéshez közvetlenül járultak hozzá a Telekom munkatársai is: a TeleBike munkatársi kerékpárkölcsönző-rendszer használatával 2015-ben 15 226 km megtett távolságot és ezzel 2 862 kg CO2-kibocsátást váltottunk ki. 2015-ben 2 372 kolléga távmunkázott összesen 54 342 napon, amivel megközelítőleg 1,8 millió kilométert és 10 évnyi utazást spóroltak meg. A Magyar Telekom Csoport papírfelhasználása is tovább csökkent, több mint 15%-kal, így az évek óta megfigyelhető tendenciát 2015-ben is sikerült megtartani. Ehhez hozzájárult például,

hogy a Telekom bevezette üzleteiben az e-aláírási módot.

Az üzletekben havonta csaknem félmillió ügyletet hajtanak végre, és ezzel együtt közel 3 millió oldalt nyomtattak. Az ezzel járó papír-felhasználási költségek csökkentése és a folyamatok egyszerűsítése céljából alakította át a vállalat az üzletek működését.

A Magyar Telekom célja a teljes körű elektronikus ügyfélkiszolgálás megvalósítása, ahol a jövőben elektronikusan rögzített aláírású, hiteles dokumentumok helyettesítenek majd minden papíralapú megállapodást. Ennek keretében az elektronikus aláírást követően november elején megkezdte a vállalat a papíralapú Általános Szerződési Feltételek kiváltására szolgáló e-ÁSZF-tabletek kiszállítását és telepítését.

A fenntartható termékek növekedése

A Magyar Telekom 2015-ig tartó Fenntarthatósági Stratégiájának egyik kiemelt prioritású feladata volt a fenntartható termékek részarányának növelése a portfolióban. A Telekom fenntarthatóság felé mutatónak értékelt termékekből és szolgáltatásokból származó bevételei évről évre növekednek, míg 2011-ben 13%, addig 2015-re ez az arány 21%-ra nőtt a teljes bevételhez képest. A Telekom fenntarthatósági bevételei 16%-a készülékeladásból, 84%-a szolgáltatásokból származott. A 2015-ben kialakított fenntartható beszállítóiláncmenedzsment-folyamat célja, hogy a Magyar Telekom fenntarthatóság iránti elkötelezettsége váljon beszállítóink működésének részévé, és a vállalat fenntarthatósági alapelvei és elemei a beszállítóinál is jelenjenek meg.

Egy ilyen multinál nagyon fontos, hogy figyeljenek a környezetszennyezés minimalizálására is - Forrás: Origo - ClimeNews

A Magyar Telekom – már két évtizede – kiemelt figyelmet fordít társadalmi felelősségvállalási, azon belül támogatási programjainak kiválasztására és megvalósítására. Ennek keretében 2015-ben összesen 10 önkéntes program valósult meg, és ezen alkalmakon összesen 649 telekomos önkéntes 4 412 munkaórában vett részt. A programokkal 21,8 millió forint elvi önkéntes hozzájárulást nyújtott a társadalomnak.

2015-ben ötödik alkalommal rendezte meg a Magyar Telekom az önkéntesség világnapjához kapcsolt Adni jó! sütiakciót a Fenntarthatósági Média Klub tagjaival közösen. Az akció kedvezményezettje az Autistic Art Alapítvány volt, amely autista fiatalok számára fenntartott lakóotthonokat támogat, valamint művészetterápiás foglalkozásokat szervez otthonaiban. Az egyszerre több telephelyen megrendezett esemény során közel 1,7 millió forint gyűlt össze, amit a Telekom további hárommillió forint adománnyal egészítette ki.

A Magyar Telekom 100%-os tulajdonában álló T-Systems Magyarország 2015-ben több olyan együttműködés mellé állt, amelyek hozzájárulnak egy megújuló társadalmi környezet kialakításához. Az Ökumenikus Segélyszervezettel együttműködve, összesen 15 millió forint értékben járult hozzá a szervezet céljaihoz, folytatva a 2013-ban megkezdett közös munkát. 5 millió forint értékben tovább folytatta a kastélyosdombói Szociális és Fejlesztő Központ támogatását újabb „sorsfordító ház” vásárlásával. Az orosházi otthonban a felzárkózást segítő – felnőttek és gyerekek részére egyaránt használható – IT-szoba kialakítását támogatta 5 millió forinttal, a szolnoki családok átmeneti otthonában pedig a fenntartható működést segítette elő a fűtésrendszer korszerűsítésével szintén 5 millió forint adománnyal.

Digitális felzárkóztatás

A Magyar Telekom Digitális Híd Kistelepüléseken elnevezésű, a digitális felzárkóztatást célzó programja keretében a vállalat önkéntes szakmai csapata 3000 fő alatti, elmaradottabb, hátrányos helyzetben lévő kistelepülésekre látogat el, amelynek során

egy hatékony, egyénre szabott ismeretterjesztést, informatikai oktatási tevékenységet nyújt.

2015-ben a Telekom digitális hidászai megtartották a 200. Digitális Híd rendezvényt. A Magyar Telekom 2015 végén indította el a Legyél Te is Informatikus! programját, amely a pálya-orientációra összpontosítva mutatja meg a diákoknak az informatikus szakma pers¬pektíváit. A foglalkozás 45 perces tanórák keretében történik, az önkéntes előadók a Magyar Telekomnál és a T-Systems Magyarország-nál dolgozó informatikus szakemberek. 2015-ben tovább folytatódott az Okosdigitális program is: 52 kollégánk tartott előadásokat iskolás gyerekek¬nek az ország több különböző pontján, több mint 300 iskolában, 485 órában. Ezzel csak 2015-ben 12 576 gyermekhez juttattuk el a biztonságos inter¬netezéssel és mobilkommunikációval kapcsolatos információkat.

A Magyar Telekom a széles nyilvánosság előtt, a médiában is fontosnak tartja a fenntarthatóság gondolatainak terjesztését, ezért a Fenntarthatósági Média Klubbal együttműködésben idén is meghirdette a Fenntarthatósági Sajtódíjat, hogy összesen három kategóriában ismerje el azokat az újságírói teljesítményeket, amelyek ezt a célkitűzést aktívan támogatják. A pályázat eredményhirdetésére a 9. Fenntarthatósági Napon, szeptember 24-én kerül sor.

A 2015-ös évre vonatkozó Fenntarthatósági Jelentés ezen a linken keresztül érhető el.

Forrás: ORIGO

2016. augusztus 20.

Az emberi faj létszámának alakulása

Ahogy a megélhetési mód fejlődött (gyűjtögetés, vadászat, később legeltetés, még később földművelés), az eltartóképesség növekedett. Az ember – mint minden biológiai lény – korlátlanul szaporodott, ezért létszámát ugyanúgy az éhínség stb. szabályozta, mint más állatokét.

Az emberi faj létszámának alakulása - ClimeNewsAz élőlények korlátlan szaporodását a természetes ellenségek is szabályozzák. Az ember túlerőbe került természetes ellenségeivel szemben, így maga az ember vált az ember legerősebb ellenségévé. A túlnépesedés szűkösséget okoz, azaz az emberek közti erőszaknak ez a fő oka. Az emberi leleményesség bármily gyorsan is emelte az eltartóképességet, a korlátlan szaporodás ösztöne azonnal túlhasználta a keletkezett lehetőséget és mindig túlfeszítette a húrt. Az emberek közti erőszak is végigkíséri az ismert történelmet. Minden élőlény mindig túlnépesedik, csak a természetes ellenségei, a betegségek és a terület eltartóképessége, azaz az éhhalál szabályozza a létszámot. Az emberi létszámot is ezek szabályozzák kegyetlenül, ha az ember nem szabályozza maga.

Csak címszavakban, mondatokat idéztem Simonyi Gyula (BOCS Civilizációtervezés Alapítvány) több mint 10 évvel ezelőtti munkájából, amit teljes terjedelemben itt tud tanulmányozni a téma iránt érdeklődő olvasó. Az emberi faj létszámának alakulása.

RL

2016. augusztus 13.

A Nat Geo fogja bemutatni DiCaprio különleges dokumentumfilmjét

A Nat Geo fogja bemutatni DiCaprio különleges dokumentumfilmjét - ClimeNewsLeo a globális felmelegedés problémájáról készített nagyszabású produkciót, amely világszerte ősszel fog a tévéképernyőkre kerülni.

A Nat Geo fogja bemutatni DiCaprio különleges dokumentumfilmjét - ClimeNewsA National Geographic Channel világszerte műsorára tűzi az Oscar-díjas színész és környezetvédelmi aktivista, Leonardo DiCaprio filmjét, aki alkotásában arra keres választ, hogy a társadalom miként mentheti meg az eltűnés szélére került fajokat, ökoszisztémákat és őslakos közösségeket. Az emberi tevékenység ugyanis ma már a Föld legtávolabbi, legritkábban lakott tájain is súlyos károkat okoz, és felborította bolygónk klimatikus egyensúlyát. Az alkotás látványos felvételekkel támasztja alá az említett folyamatokat, és a gyakorlatban is megvalósítható módszereket kínál, melyek segíthetik Földünk megmentését.

A Nat Geo fogja bemutatni DiCaprio különleges dokumentumfilmjét - ClimeNewsA filmet Leo az Oscar-díjas dokumentumfilmes Fisher Stevens, Brett Ratner és James Packer producerek közreműködésével készítette, az executive producer Martin Scorsese volt. A produkcióban az ENSZ békenagyköveti tisztségét is betöltő DiCaprio híres közéleti személyiségekkel és aktivistákkal beszélget arról, miként lehetne “kizöldíteni”, azaz fenntartható módon átalakítani napjaink gazdasági rendszereit. Interjúalanyai többek között: Barack Obama, az Egyesült Államok jelenlegi elnöke, Bill Clinton, az Egyesült Államok volt elnöke, Ban Ki-moon, az ENSZ főtitkára, Ferenc pápa, valamint a NASA vezető kutatói.

A National Geographic hosszú ideje küldetésének tartja az emberek környezeti szemléletformálását. Napjainkban, a klímaváltozás jelentette súlyos és tagadhatatlan válság közepén, felelősségünk az emberek cselekvésre sarkallása. Meg vagyok győződve róla, hogy a Nat Geo globális brandje DiCaprio környezetvédelmi elkötelezettségével és Fisher lenyűgöző történetmesélésével párosulva minden korábbinál élesebb reflektorfénybe tudja állítani a klímaváltozás ügyét.

– mondta Courteney Monroe, a National Geographic Global Networks vezérigazgatója.

A Nat Geo fogja bemutatni DiCaprio különleges dokumentumfilmjét - ClimeNewsA klímaváltozás a bolygónkat fenyegető legnagyobb veszély. Össze kell fognunk, és a hangunkat megsokszorozva a döntéshozóktól lépéseket követelni az ügyben. A túlélésünk függ ettől.

– jelentette ki Leonardo DiCaprio.

Többé nem hunyhatjuk be a szemünket a jelenséggel kapcsolatban, remélvén, hogy majd csak megoldódik magától a dolog. Abban bízom, hogy a film ébresztőként szolgál majd, és rádöbbenti a nézőket, hogy a vesztünkbe rohanunk, ha nem cselekszünk. És mivel a bemutatóra az amerikai elnökválasztási kampány idején kerül sor, azt remélem, az alkotásunknak köszönhetően az emberek nemcsak a globális klímaváltozás megállításának a fontosságára, de a voksuk súlyára is ráébrednek majd.

– tette hozzá Fisher Stevens.

A National Geographic Channel tervei szerint a film mozibemutatójára 2016 októberében kerül sor New Yorkban és Los Angelesben, majd az alkotást a tévécsatorna világszerte 171 országban fogja műsorára tűzni. Hazánkban október 30-án, 21 órakor lesz látható.

Forrás: National Geographic Channel (Keresztesi Ferenc)

2016. augusztus 9.

Esőbomba Szkopjéban!

Megrendítő adatokkal teli, szörnyű vihar tombolt esőbomba jelenséggel, szombaton a Macedon fővárosban, Szkopjéban !

Esőbomba Szkopjéban! - ClimeNewsAz öt órán át tartó vihar leghevesebb 2 órájában 800 villámcsapást regisztráltak. Talán nem is annyira a szél okozta a legnagyobb károkat ami egy órán keresztül 70 km/h-nál is nagyobb sebességgel süvített, hanem az igen rövid idő alatt leömlő csapadék mennyisége, ami elérte a 93 litert négyzetméterenként!

Az ottani honvédség bevonásával megkezdődtek a mentési munkálatok. Sajnos legkevesebb 15 (egyes hírforrások szerint legalább 20) ember meghalt és több mint 100-an szenvedtek el kisebb-nagyobb sérüléseket. Úgy gondolom, hogy el tudja képzelni mindenki, ha a történelem viharai folyamán oly sok mindent megélt Szkopje mostani polgármestere Koče Trajanovski úgy jellemezte a helyzetet, hogy ez a legrosszabb, amit Szkopje valaha látott!

Esőbomba Szkopjéban! - ClimeNewsSajnos újabb bizonyítékként szolgál a mostani jelenség a klímaváltozás valóságára és arra, hogy a klímakatasztrófa mivel fog járni ha hagyjuk, hogy az bekövetkezzen. A most folytatódó Nyári Olimpia helyszínén az ENSZ 1992-ben Rio de Janeiróban rendezett Környezet és fejlődés konferenciáján (Föld-csúcs) született meg A biológiai sokféleségről szóló egyezmény, az éghajlat-változási keretegyezmény, valamint elfogadták a fenntartható és tartamos erdőgazdálkodás alapelveit, illetve meghatározták a sivatagosodással foglalkozó nemzetközi megállapodás kidolgozásának szükségességét. Ezek közös alapelveit a „riói nyilatkozatban” rögzítették. Ott akkor felvázoltak a tudósok egy forgatókönyvet, és mi történt az elmúlt 24 ėvben? Vitatkoztak és vitatkoztak valamint vitatkoztak a klímaváltozásról az okáról és, hogy valóban az emberi faj a felelőse stb… Röviden el lett cseszve az idő. A változtatásra, Földi mértékkel másodperceink maradtak!

Tudja mindenki, csak lassan indulnak be a kerekek, hogy karbonsemlegesíteni kell azonnal, amibe nem fér bele, hogy valakik most elkezdenek fákat ültetni. Ez utóbbi legalább annyira nevetséges elképzelés, mint az elmúlt 24 év ebben a témában.

Rampasek László
Források: AFP; republika.mk; wiki

 

 

2016. augusztus 7.

A túllövés napja 2016-ban augusztus 8 – Térj észhez!

A világméretű túlfogyasztás miatti hitelt a jövő generációitól vesszük fel, az Ő beleegyezésük nélkül. Most úgy tűnik, még a kamatokat sem leszünk képesek visszafizetni számukra. Azokat a természeti erőforrásokat használjuk fel az év további részében, ami az Ő jólétüket hivatott lenne biztosítani.
Ahol ez […] Olvasson Tovább…

2016. augusztus 4.

NOAA: Több globális rekord is megdőlt!

NOAA: Minden idők legmelegebb júniusa volt a múlt hónap, több globális rekord is megdőlt!
Az elmúlt hónap volt minden idők legmelegebb júniusa a Földön a globális feljegyzések 1880-as kezdete óta, 2016 júniusa a negyvenedik egymást követő június volt, amikor az […] Olvasson Tovább…

2016. augusztus 4.

Beszélgetések a környezetvédelemről

A klímaváltozás negatív hatásainak megelőzése, illetve a klímaváltozás folyamatának lassítása érdekében globális paradigmaváltásra van szükség
Fontos gondolatok Perger András, a Greenpeace Magyarország klíma és energiakampány felelősétől, és Faragó Tibor környezetkutató humánökológustól.
A klímaváltozás negatív hatásainak megelőzése, illetve a klímaváltozás folyamatának lassítása […] Olvasson Tovább…

2016. augusztus 3.

Gyilkos füst Szombathelyen!

Megdöbbentő eredménnyel zárultak a Falco-füstöt vizsgáló mérések Szombathelyen
A Levegő Munkacsoport nagyfokú környezetterhelésről beszél.

Margóra: “… mindenkinek joga van ahhoz, hogy egészségének és jólétének megfelelő környezetben éljen, továbbá mind egyénileg, mind pedig másokkal együttesen kötelessége a környezet védelme és javítása a […] Olvasson Tovább…

2016. augusztus 2.

A klímaváltozás itt van, és megeszi a világot

A NASA frissen kiadott adatsora szerint a mérések kezdete óta most először volt olyan, hogy hét egymást követő hónap is rekordmeleget hozott. Elemzők szerint közel járunk ahhoz, hogy a globális felmelegedés ne nehezen felismerhető trend, hanem akár egy éven […] Olvasson Tovább…

2016. július 31.

Hertz® – Vezessünk együtt a fenntartható jövőért!

“3,7 millió km karbonsemlegesen a Hertz Autókölcsönzővel a klímaváltozás megállításáért”
A Hertz Autókölcsönző felismerve felelősségét a klímaváltozásban elhatározta, hogy az autói üzemeltetése által okozott negatív környezeti hatásokat pozitív tettekkel ellentételezi. A Hertz Autókölcsönző a Carbon Online Kft-vel való együttműködésben […] Olvasson Tovább…

2016. július 29.

Rajzok a Föld szépségéről és törékenységéről

Életem küldetésének tekintem, hogy munkáimban bemutassam, mennyire sürgető a klímaváltozás fenyegetése.
Az Északi-sarkvidékre utaztam, hogy megörökítsem a sarkköri jég olvadásának szemünk előtt zajló történetét, majd délre, az Egyenlítőhöz, hogy dokumentáljam a tengerszint emelkedését. Legutóbb Grönland jeges partjait és az alacsony […] Olvasson Tovább…

2016. július 27.

Prof. Dr. Vida Gábor – A természeti tőke beárazása

“A természeti tőke beárazása helyettesíthetőséget feltételez, ám vannak olyan területek, ahol ez nem érvényesülhet. Ha volna egy olyan összeg, amiért hajlandó lennél eladni az anyádat, tudnál ezen a pénzen  egy másik anyát venni magadnak?” (Joss Tantram)

Magyarországon még most is […] Olvasson Tovább…

2016. július 20.

Farmerruha és újra a Réthy Fashion

A Réthy márkanév már nem ismeretlen a farmerruha hazai piacán. Arról a vállalkozásról beszélek, amelyik eredetileg is úgy indult, hogy figyelembe vette a társadalmi és a környezetvédelmi kihívásokat.
Az emberek tényleg hisznek abban, hogy jól haladhatsz, ha jót teszel. Ők […] Olvasson Tovább…

2016. július 19.

A klímamegbolondulás kora

Összefoglalom mi történt a forróságot felváltó mostani hidegfront érkezésével kapcsolatban. Nem mintha előre nem jelezte volna senki, de már a Római Klubban (1968) erről beszéltek évtizedekkel ezelőtt, és tessék szépen lassan ideért Magyarországra is, mostanra már rendszeresen a vendégünk […] Olvasson Tovább…

2016. július 14.